กสม.ประกาศผล 'ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน' ปี 61 ปีนี้องค์กรภาครัฐชวดรางวัล

กสม. เผยผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ 'ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน' และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 61 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด, ฝ่ายสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ได้ประเภทองค์กรภาคเอกชน

8 ธ.ค.2561  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นสมควรมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้สังคมได้รับรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กร ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติ  และผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลและองค์กรอื่นในสังคมต่อไป โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 และคณะทำงานได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าวแล้ว นั้น

บัดนี้  กสม. ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” และรายชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 ตามที่ตามที่คณะทำงานฯ เสนอแล้ว รวมทั้งสิ้น 13 ราย  ดังนี้

1. รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.1 นางซินเทียค่า (แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง) ผู้ก่อตั้งและอำนวยการแม่ตาวคลินิก 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยพายัพ 1.3 นายเสรี นนทสูติ ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

2. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป  จำนวน 3 ราย ได้แก่ 2.1.1 คุณฐิติญานันท์ หนักป้อ  ผู้อำนวยการมูลนิธิซิสเตอร์ 2.1.2 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ 2.1.3 นางอภันตรี เจริญศักดิ์  รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ฝ่ายสตรี

2.2 ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  จำนวน 1 ราย ได้แก่ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 2.3 ประเภทสื่อมวลชน  จำนวน 3 ราย ได้แก่ 2.3.1 นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ ThisAble.me 2.3.2 นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ ผู้สื่อข่าวอาวุโส  ไทยพีบีเอส 2.3.3 Mr. Luke Duggleby Freelance Photographer      

2.4 ประเภทองค์กรภาคเอกชน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 2.4.1 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 2.4.2 ฝ่ายสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 2.4.3 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ส่วนประเภทองค์กรภาครัฐไม่มีองค์กรใดผ่านการคัดเลือก

ทั้งนี้ กสม.จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.นี้ ณ ห้องแกรนด์ AB โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์