กวีประชาไท: ของฟรี!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

นี่จะบอกให้ไอ้พวกผู้นำ
ฟังแล้วจำไว้ เรื่องชาวบ้าน
500 บาทที่ให้จากรัฐบาล
เขาไม่ชื่นบาน แค่ของฟรี

“บัตรคนจน” บัตรตอกตรึงตรา
ประกาศว่า ข้านี่หนาคนจนอยู่ที่นี่
จนเงินแต่ไม่จนปัญญาพี่น้องผองพี่
เรื่องแค่นี้ อย่าถลำ เกมกลพวกรัฐบาล

เราต้องบอกให้พวกมันได้เรียนรู้
ถึงกูจนเงินแต่มากศักดิ์ศรีและหน้าไม่ด้าน
ให้เงินก็รับแต่ไม่โง่ไม่ดักดาน
แต่พวกมึงอย่าหวังจะหมานได้เสียงกู

500 บาทของฟรีใครก็รับ
คว้าหมับไปใช้จ่ายภาษีกู
ส่วนมึงกอดขานายทุนอู้ฟู่
ซิมเน็ตฟรีกูก็รู้เพื่อพวกมัน.

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์