กสทช. - จุฬาฯ จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาฯ เป็นเวลา 2 ปี

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการโทรคมนาคม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติผลักดันประเทศไทยเข้าสู่เทคโนโลยี 5G

11 ธ.ค.2561 ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้ (11 ธ.ค.61) สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี โดยจะดำเนินการศึกษา ทดสอบ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ ระบบ รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5G ได้แก่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 5G ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย และจะมีการพัฒนาบริการที่ได้จากการดำเนินการของศูนย์ทดสอบให้เป็นบริการนำร่อง และนำเสนอบริการดังกล่าวต่อสาธารณะ โดยในส่วนนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่ายดำเนินการ

“ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการให้บริการโทรคมนาคมที่จะสามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G (The Fifth Generation Mobile Communication) เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น การให้บริการโทรคมนาคมในระบบ 5G จึงเป็นอนาคตของการให้บริการโทรคมนาคมในประเทศไทยที่จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งนี้ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อเป็นการวางรากฐานที่เข้มแข็งและรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่เทคโนโลยี 5G ในอนาคต” เลขาธิการ กสทช. กล่าว

ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการความร่วมมือนี้ว่า เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศและช่วยให้สังคมไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องมีการทดสอบ ทดลองเรียนรู้ และวิจัยเพื่อต่อยอดการพัฒนาบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนการสร้างระบบนิเวศเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ มีโอกาสทำงานร่วมกันในการทดลองและพัฒนาบริการ 5G

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากจะมีบทบาทในการสร้างบุคลากรเพื่ออนาคตของประเทศแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ของสังคม โดยคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายคณะวิชา การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้สอดคล้องกับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะของมหาวิทยาลัย (Smart UniverCity)  และการบูรณาการศาสตร์กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมจะนำไปสู่การเสนอแนวทางการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยทุกภาคส่วนต่อไป

ศูนย์ทดสอบนี้จะทำหน้าที่เป็นเวทีกลางในการทดสอบทดลอง 5G ที่เป็นลักษณะของ Open Platform โดยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการ startup และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานวิจัยของรัฐ  เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ของประเทศเกี่ยวกับ 5G  ทั้งนี้ ศูนย์จะมีบทบาทสามด้านคือ การทดสอบทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการใช้งาน (Use Case)  และการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง” อธิการบดี จุฬาฯ กล่าว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์