Skip to main content
sharethis

ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมเล่นจำลองบทบาทคนจน เสนอนโยบายแก้ปัญหาความจน เสนอรัฐสวัสดิการ ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ระยะสั้นส่งเสริมผลผลิตการเกษตร ปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินทหาร ลดภาษีไปซื้ออาวุธ  บางพรรคเรียกร้องพรรคฝ่ายประชาธิปไตยรวมตัว ต้าน คสช. สืบอำนาจ

ตัวแทนพรรคการเมืองยืนอยู่บนตารางบอร์ดเกมหลังเล่นจบ

17 ธ.ค. 2561 กลุ่มสมัชชาคนจนจัดเวทีสาธารณะ “ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน” ที่ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในงานมีกิจกรรมการเล่นบอร์ดเกม “เกมกำจัดอ้ายคนจน” ที่เชิญตัวแทนจากพรรคการเมือง สื่อมวลชน นักวิชาการและภาคประชาสังคมมาร่วมเล่น เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ในช่วงการเล่นรอบพรรคการเมือง มีตัวแทนพรรคการเมืองจากหลายพรรคร่วมเล่น ได้แก่ สมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกรียน ธนพร ศรียากูล หัวหน้าพรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ศิววงศ์ สุขทวี นายทะเบียนพรรคสามัญชน จิตรภณ ทิพย์โภคาสกุล พรรคภูมิใจไทย รยุศก์ บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส พรรคเพื่อไทย พชร นริพทะพันธุ พรรคไทยรักษาชาติ  สุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรคประชาชาติ พริษฐ์ วัชรสินธุ พรรคประชาธิปัตย์ เบญจรงค์ สวัสดิ์พาณิชย์ พรรคเสรีรวมไทย รังสิมันต์ โรม พรรคอนาคตใหม่ และธนิกานต์ พรพงษาโรจน์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

หลังเกมจบ ผู้จัดงานมีการสัมภาษณ์ถึงแนวคิดที่ตัวแทนพรรคมีต่อเกมจำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นลองสวมบทบาทคนจนและเอาชนะเงื่อนไขความจนให้ได้ และยังให้เหล่าตัวแทนพรรคได้พูดถึงนโยบายในการแก้ปัญหาความจนของแต่ละพรรคด้วย

ธนพร กล่าวว่า คำว่าไม่มีความจนในหมู่คนขยันนั้นไม่จริงแล้ว เพราะความจนเกิดจากโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม คนไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของสังคมทำให้มีปัญหา พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทยมีนโยบายปรับรื้อโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่สามารถทำได้หากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทุกฉบับ

ธนพรยังกล่าวว่า ไทยจะต้องให้สัตยาบันกับอนุสัญญาของ ILO ข้อที่ 87 และ 98 ให้แรงงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้อย่างเสรี ปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานสัมพันธ์ยังเป็นอุปสรรคอยู่ จึงต้องมีการปลดล็อกเพื่อเพิ่มโอกาสและอำนาจให้กับแรงงาน และเสนอให้มีการยกเลิก พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ จัดตั้งเขตส่งเสริมการชุมนุม ยกเลิก พ.ร.บ.การกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ แก้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น

รังสิมันต์กล่าวว่า การเล่นเกมวันนี้ก็คล้ายกับชีวิตจริง การจะบรรลุผลดีก็คือต้องมาช่วยกัน จะทำอย่างไรให้ประชาชนออกจากระบอบรัฐประหารที่วนเวียนมา 80 กว่าปีแล้ว ส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการเสนอนโยบาย แต่ว่า เมื่อมีนโยบายที่ยิ่งมีเพื่อประชาชนมากเท่าไหร่ ก็จะมีคนไม่พอใจและพยายามล้มมัน ปัญหาก็คือ จะทำอย่างไรให้มีงบประมาณพอให้คนเล็กคนน้อยมีรัฐสวัสดิการที่เป็นฟูกรองรับพวกเขาเมื่อล้มลง หากงบประมาณไม่พอ เสนอว่าให้ลดงบประมาณกระทรวงกลาโหม ยกเลิกโครงการประชารัฐ แก้ไขสิทธิประโยชน์ของบอร์ดนักลงทุน (BOI) เอาเงินกลับคืนสู่คนเล็กคนน้อย

สมบัติ กล่าวว่า คำว่ายากจนนั้นเริ่มต้นจากคำว่า “ยาก” ก่อน รัฐเป็นผู้สร้างอุปสรรคให้ปะรชาชน จึงต้องตัดอุปสรรคที่รัฐทำให้ยาก เพื่อให้คนไม่ไปสู่หนทางจน พรรคเกรียนเสนอให้เพิ่มงบประมาณรัฐบาลกลาโหมด้วยซ้ำด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินทหาร แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีรายได้จากไม้ยืนต้นเหล่านั้น เพื่อเอารายได้ไปใช้เป็นงบประมาณซื้ออาวุธสงคราม แล้วลดรายจ่ายจากภาษีประชาชน การแก้ไขความยากจนในไทยไม่ใช่การแก้ด้วยเรื่องความทันสมัย แต่ต้องยืนอยู่บนจุดแข็งที่ไทยมี ได้แก่ ที่ดิน แสงแดด และน้ำที่ดี

บรรยากาศขณะเล่นบอร์ดเกม

ตรีรัตน์ กล่าวว่า  สิ่งที่พรรคเพื่อไทยนำเสนอคือสร้างโอกาสให้ประชาชนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การให้เงิน 500 บาทนั้นไม่กี่วันก็หมดแล้ว พรรคเพื่อไทยมีนโยบายลดรายจ่ายที่ยั่งยืน โครงการสวัสดิการจะต้องดี เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย

พริษฐ์กล่าวว่า ระดับนโยบายนั้นตนมองว่า ระยะสั้นจะต้องแก้ไขปัญหาปากท้อง ราคาพืชผล ประกันรายได้ผลผลิตการเกษร ทำให้ค่าแรงสอดคล้องกับค่าครองชีพ ส่วนระยะยาวนั้นต้องทำให้การศึกษามีคุณภาพ ให้มีเงินกู้ยืมด้านการศึกษา เรียนฟรี 15 ปีที่มีอยู่แล้วก็จะให้ครอบคลุมค่าอาหารกลางวัน และเพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการเรียนสายอาชีพมากขึ้น จะให้มีนโยบายเรียน ปวส. ฟรี

สุพจน์กล่าวว่า  ไม่อยากเห็นการแก้จนแบบกลับด้าน ที่มองวิธีการช่วยเหลือคนจนในลักษณะขอทาน พรรคประชาชาติจะมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายอย่างไม่เลือกปฏิบัติ เลิกเก็บภาษีจากบ้านนอกเข้ามาปรนเปรอโครงการใหญ่ๆ ใน กทม. จะให้มีการคืนภาษีกลับท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นนั้น ต้องให้แก้ไขด้วยคนในท้องถิ่นเอง และยังขอให้พรรคที่ต่อต้านเผด็จการรวมตัวกัน ไม่เอา คสช. ให้เป็นรัฐบาล

พชร กล่าวว่า พรรคไทยรักษาชาติมีนโยบายมุ่งให้ประชาชนกำหนดชีวิตของตัวเองได้ รัฐบาลไม่ใช่คนบอก ทั้งนี้ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนชีวิตคนได้ ดังนั้นไทยต้องก้าวทันเทคโนโลยี

จิตรภณกล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยมีนโยบาย Digital World ที่ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีอัพเกรดอาชีพต่างๆ เน้นแก้ปัญหาปากท้อง ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ให้คนมีโอกาสทางการศึกษาเท่ากันด้ยบทเรียนเดียวกัน จะให้มีการเรียนฟรีตลอดชีพ

พรรคเพื่อชาติเสนอให้แก้ปัญหาความยากจนตามมาตรฐานสากล อย่างที่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) บอกว่าการกำจัดความยากจนเป็นวาระเร่งด่วน ต้องเรียนรู้ความสำเร็จเรื่องการแก้ไขความยากจนในต่างประเทศแล้วนำมาใช้กับไทย จะผลักดันเรื่องราคาสินค้าการเกษตรเป็นวาระแห่งชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อจัดสรรทรัพยากรสู่ท้องถิ่น และขอฝากพรรคฝั่งประชาธิปไตยว่า ทำอย่างไรถึงจะเชิญให้ประชาชนมาเลือกพรรคฝั่งประชาธิปไตยได้

ด้านศิวงศ์ กล่าวว่า พรรคสามัญชนเป็นพรรคเล็ก แต่จะขอผลักดันประเด็นปัญหาของคนชายของให้ได้รับการแก้ไข ถ้าได้รับเลือกก็จะขับดันในสภา ถ้าไม่ได้รับเลือกก็จะไม่ทอดทิ้ง จะต่อสู้ร่วมกับประชาชนนอกสภาต่อไป

ธนิกานต์กล่าวว่า นโยบายพรรคนั้นจะต้องให้ผู้ใหญ่ชี้แจง แต่ส่วนตัวมองว่าต้องแก้ไขความยากจนสองระยะ ในระยะสั้น คือต้องมีความปลอดภัย มีที่ดินทำกิน ระยะยาวจะต้องพัฒนาเรื่องการศึกษา

บอร์ดเกมกำจัดอ้ายคนจน ดำเนินรายการโดยเดชรัตน์ สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมงาน โดยบรรยากาศการเล่นเกมดำเนินไปอย่างสนุกสนาน

ในรอบของการเล่นโดยตัวแทนภาคประชาชนก็มีการนำเสนอให้มีรัฐสวัสดิการ แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการให้คนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net