คัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด 5,898 คน ก่อนคัดเลือกระดับประเทศอีกครั้ง 27 ธ.ค.นี้

วันนี้ (22 ธ.ค.) เริ่มกระบวนการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส.ว.ระดับอำเภอทั่วประเทศทั้งสิ้น 5,898 คน จากเดิม 5,899 คน โดย 1 คนที่หายไป คือผู้ที่ กกต.สั่งให้ใบส้ม หรือหมายถึงการระงับสิทธิ์การสมัคร หลังพบว่าเกิดการทุจริตการคัดเลือก ก่อนเข้าไปสู่การคัดเลือกระดับประเทศ 27 ธ.ค.นี้

22 ธ.ค. 2561 Thai PBS รายงานว่าการคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ส.ว.ระดับอำเภอทั่วประเทศทั้งสิ้น 5,898 คน จากเดิม 5,899 คน โดย 1 คนที่หายไป คือผู้ที่ กกต.สั่งให้ใบส้ม หรือหมายถึงการระงับสิทธิ์การสมัคร หลังพบว่าเกิดการทุจริตการคัดเลือก

การคัดเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดทั้ง 10 กลุ่มวิชาชีพของกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น โดยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต.พร้อม พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. มาตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการเลือกกันเอง ซึ่งเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. ขณะนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว

โดยที่กรุงเทพฯ นั้น มีผู้ผ่านจากระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัด 203 คน โดยสายที่องค์กรแนะนำมา 60 คน ขณะที่สายจากการสมัครด้วยตัวเอง 143 คน โดยจัดให้ลงคะแนนได้ เนื่องจากมีผู้สมัคร ส.ว. ผ่านเข้ารอบมากกว่า 4 คนในสายที่องค์กรแนะนำมา รวม 6 กลุ่ม และสายที่สมัครด้วยตัวเอง มี 9 กลุ่ม กระบวนการเลือกกันเองนั้น ผู้สมัครแต่ละคนจะมี 2 คะแนน โดยจะให้คะแนนบุคคลใดก็ได้ หรือจะให้ตนเองก็ได้ โดยห้ามให้คะแนนตนเองทั้ง 2 คะแนน และการจากลงคะแนน มีผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 4 ลำดับของแต่ละกลุ่ม เข้าไปสู่การคัดเลือกระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นที่อิมแพ็คเมืองทองธานีในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค.นี้ หลังดำเนินการผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เนื่องจากในกระบวนการมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันในกลุ่มจึงต้องดำเนินการให้มีการจับสลาก โดยจับ 2 รอบ รอบแรกจับลำดับการจับสลากและรอบที่ 2 จับสลากโดยผู้สมัครที่จับได้สลากข้อความว่าได้รับเลือกจะผ่านเข้ารอบระดับประเทศ

บรรยากาศการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด

นอกจากนี้ สำนักข่าวไทย ยังรายงานว่าที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นสถานที่เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับจังหวัดของเชียงใหม่ มีผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา จาก 25 อำเภอ เดินทางไปรายงานตัวกันอย่างคึกคัก ก่อน 09.00 น. ทั้งผู้สมัครด้วยตนเอง และผู้สมัครโดยองค์กร รวมทั้งหมด 212 คน ไม่มารายงานตัว 6 คน 

จากนั้นนายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ ก่อนที่ผู้สมัครจะลงคะแนนเลือก ส.ว. ระดับอำเภอในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้ได้ตัวแทนกลุ่มละ 4 คน รวม 80 คน แบ่งเป็นผู้สมัครด้วยตนเอง จากกว่า 200 คน คัดเลือกเหลือ 40 คน ส่วนผู้สมัครแบบองค์กรแนะนำ มารายงานตัวเพียง 8 คน จึงไม่ต้องทำการคัดเลือก เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครไม่เกินที่กฎหมายกำหนด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันนี้จะเข้าไปรับการคัดเลือกในระดับประเทศในวันที่ 27 ธันวาคม

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าติดตามและเฝ้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ว.ระดับจังหวัด ภายหลังก่อนหน้านี้ มีการเลือกในระดับอำเภอไปแล้ว วันนี้บรรยากาศตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีผู้สมัคร ส.ว.ทยอยเดินทางเข้าไปรายตัวภายในห้องประชุมกระทั่งถึงเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ดูแลการเลือกตั้งได้นำเอาแนวกั้นของ กกต.มาปิดกั้นไว้ห้ามบุคคลภายนอกเข้า และห้ามผู้สมัคร ส.ว.ออกจากห้องประชุม 

ขณะเดียวกันการทำงานของสื่อมวลชนยังแค่ได้เพียงสังเกตการณ์ด้านนอก เนื่องจากมีป้ายห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดทำการบันทึกภาพและเสียงระหว่างเลือกตั้ง ส.ว.ภายในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ การเลือกตั้ง ส.ว.ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนผู้มีสิทธิมีเสียงไม่มีสิทธิเลือก รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆ รัดกุมมากตั้งแต่เริ่มสมัครไปจนถึงเลือกตั้ง ส.ว.ที่เป็นไปอย่างลับๆ จึงรอได้เพียงการประกาศผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่านั้นที่จะเสนอชื่อเป็นตัวแทน ส.ว.ของจังหวัดสกลนคร เสนอไปยัง คสช.คัดเลือก

ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ คึกคักแต่เช้า โดยผู้ผ่านการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ 9 อำเภอ จำนวน 95 คน ต่างมารอเพื่อรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ กกต.จังหวัด เพื่อใช้สิทธิในการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว จาก สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ที่วางกำลังโดยรอบสถานที่เลือก ส.ว.และไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าภายในหอประชุม สถานที่จัดการเลือกตั้ง ส.ว. พร้อมกำหนดจุดในการเก็บภาพของสื่อมวลชน เพื่อความเรียบร้อย 

ผู้ผ่านการเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ เข้ารายงานตัวอย่างต่อเนื่องเวลา 08.00-09.00 น. พบว่า มีผู้ไม่มีรายงานตัว 1 คน จากกลุ่มที่ 10 จึงถูกตัดสิทธิในการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ จากนั้นนายจุมพล คำศรี ผอ.กกต.ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ผ่านการคัดเลือกระดับอำเภอ 95 คน ต้องเลือกให้ได้ 37 คน เพื่อส่งรายชื่อให้ กกต.กลาง โดยเป็นบุคคลที่องค์อิสระเสนอ 6 คน และมีกลุ่มที่ผู้สมัครไม่ถึง 4 คนจึงไม่ต้องเลือกจำนวน  3 คน ในการเข้าคูหาเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ จะคงมี 7 กลุ่ม จำนวน 28 คน การใช้สิทธิของผู้ผ่านการเลือกระดับอำเภอ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนจะนับคะแนนประกาศผลต่อไป

ที่ศาลาประชามคมอำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง ได้จัดให้มีการคักเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ซึ่งมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เป็นประธานอำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเลือกผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายนายคอยรักษาความสงบเรียบร้อยรอบบริเวณสถานที่

ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดพัทลุงนั้น มีทั้ง 2 แบบคือ สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 10 กลุ่ม รวม 27 ราย และสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจากองค์กร จำนวน 5 ราย ซึ่งในวันนี้มีกลุ่มเดียวที่ต้องเลือกคือกลุ่มกสิกรรมปลูกพืชล้มลุก ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน มีผู้สมัครจำนวน 10 ราย ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการจำเป็นต้องดำเนินตามวิธีกฎหมายเลือกสมาชิกวุฒิสภา คือการลงคะแนน เพื่อให้เหลือไม่เกินจำนวน 4 รายของกลุ่มดังกล่าว ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่มีผู้สมัครไม่เกินจำนวน 4 ราย ผ่านฉลุยพร้อมรับใบรายงานตัว เพื่อเลือกประเทศต่อไปวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ทางด้าน ร.ต.อ.สุชีพ จาดย่านขาด ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดนั้นที่จังหวัดพัทลุงมีผู้สมัครทั้ง 2 รูปตามกฎหมายกำหนด 10 กลุ่ม รวมผู้สมัครจำนวน 32 ราย แต่ในจำนวนดังกล่าวต้องมีเลือกจำนวน 1 กลุ่ม เนื่องมีผู้สมัครเกิน 4 ราย ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ผ่านไปด้วยดีทุกขั้นตอนโปร่งใสและยุติธรรม ไม่มีการคัดค้านใดๆทั้งสิ้น ขณะกลุ่มที่เหลือผ่านฉลุยไม่ต้องเลือกเนื่องผู้สมัครไม่เกินจำนวน รวมผู้สมัครทั้ง 10 กลุ่มของจังหวัดพัทลุง เหลือจำนวน 26 ราย ส่งเลือกระดับประเทศ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์