กวีประชาไท: สิทธิ์ของใคร ในกำมือเรา

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

มันมาอีกแล้วในระบอบประเทศ
ติดป้ายทั่วทั้งเขตว่าเลือกตั้ง
รถแห่ติดหมายเลขเปิดเพลงดัง
จะยับยั้งเลวทรามตามนโยบาย

เขียนข้อดีสุจริตและใสซื่อ
เป็นเครื่องมือเบิกทางหาความหมาย
ไร้รอบรั้วขอบกั้นไร้อันตราย
ไร้ซึ่งความวุ่นวายให้ปราบปราม

"จงใช้สิทธิ์ในมือท่านอย่างคุ้มค่า"
เพื่อระบอบประชาอย่ามองข้าม
หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงคะแนนดีงาม
ประเทศไทยถึงยามต้องเปลี่ยนแปลง

ชาวบ้านคร่ำครวญชวนทักท้วง
เพื่อถามทวงตามคำท่านแถลง
ยายยืนงงนิ่งคิดกับไอ้แดง
คำว่า"สิทธิ์"ที่จัดแจงคืออะไร

ถึงวันเข้าคูหาหัวคะแนนยิ้ม
เท้าย่างเงียบเนิบนิ่มเข้ามาใกล้
ยื่นซองขาวชูเลขพร้อมขอบใจ
วิปริตจัญไร ไหน! สิทธิ์ประชา

อ่าอ้างว่าจะสร้างนู้นนี่นั่น
หมื่นร้อยพันน้ำลายสิ้นเปืองค่า
ก่อนสมัครยังขายที่จำนองนา
เพื่อเงินมาซื้อสิทธิ์ ประชาชน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์