ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

กวีประชาไท: สิทธิ์ของใคร ในกำมือเรา

มันมาอีกแล้วในระบอบประเทศ
ติดป้ายทั่วทั้งเขตว่าเลือกตั้ง
รถแห่ติดหมายเลขเปิดเพลงดัง
จะยับยั้งเลวทรามตามนโยบาย

เขียนข้อดีสุจริตและใสซื่อ
เป็นเครื่องมือเบิกทางหาความหมาย
ไร้รอบรั้วขอบกั้นไร้อันตราย
ไร้ซึ่งความวุ่นวายให้ปราบปราม

"จงใช้สิทธิ์ในมือท่านอย่างคุ้มค่า"
เพื่อระบอบประชาอย่ามองข้าม
หนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงคะแนนดีงาม
ประเทศไทยถึงยามต้องเปลี่ยนแปลง

ชาวบ้านคร่ำครวญชวนทักท้วง
เพื่อถามทวงตามคำท่านแถลง
ยายยืนงงนิ่งคิดกับไอ้แดง
คำว่า"สิทธิ์"ที่จัดแจงคืออะไร

ถึงวันเข้าคูหาหัวคะแนนยิ้ม
เท้าย่างเงียบเนิบนิ่มเข้ามาใกล้
ยื่นซองขาวชูเลขพร้อมขอบใจ
วิปริตจัญไร ไหน! สิทธิ์ประชา

อ่าอ้างว่าจะสร้างนู้นนี่นั่น
หมื่นร้อยพันน้ำลายสิ้นเปืองค่า
ก่อนสมัครยังขายที่จำนองนา
เพื่อเงินมาซื้อสิทธิ์ ประชาชน

แสดงความคิดเห็น