โปรดเกล้าฯ ขึ้นเงินเดือนศาลรธน.-องค์กรอิสระ ป.ป.ช., กกต., กสม. ฯลฯ ย้อนหลัง 4 ปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศขึ้นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งประธาน-ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และประธาน-กรรมการองค์กรอิสระ ป.ป.ช., กกต., กสม., ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ตรวจเงินแผ่นดิน ย้อนหลังถึงปี 57

 

29 ธ.ค. 2561 วานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ. ประกาศปรับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

สำหรับค่าตอบแทนในตำแหน่งสำคัญที่ถูกปรับเงินเดือนขึ้นที่ได้แก่ ประธานศาลรัฐธรรมนูญรับเงินเดือน 83,090 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 55,000 บาท ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรับเงินเดือน 81,920 และเงินประจำตำแหน่ง 50,000

ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับเงินเดือน 81,920 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาท , กรรมการการเลือกตั้ง, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, กรรมการสิทธิมนุษยชน รับเงินเดือน 80,540 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท

ส่องการขึ้นเงินเดือน ‘ศาล-องค์กรอิสระ’ หลัง สนช. จ่อพิจารณาขึ้นอีก 10% ย้อนหลัง 4 ปี

นอกจากนี้ใน พ.ร.บ. ยังระบุว่าให้ผู้ที่ตำแหน่งทั้งหมดตั้งแต่ปี 2557 มีสิทธิได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งตามอัตราใหม่ที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด โดยให้รับเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ หรือหมายถึงการได้เงินย้อนหลังจนถึงปี 2557 ยกเว้นประธานและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะย้อนไปถึงปี 2548 เนื่องจากที่ผ่านมา กสม.ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา ไม่เป็นกฎหมายเหมือนองค์กรอิสระอื่น

โดยเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสถานะเป็นองค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีความแตกต่างจาก องค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จึงสมควรยกเลิกบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตราเป็นกฎหมายเฉพาะ อีกทั้งสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวให้ครอบคลุม การได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสมควรปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐและเหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

อ่าน สอง พ.ร.บ. ฉบับเต็มได้ที่ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561,  พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561

 

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์