รัฐบาลเตรียมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประยุทธ์ เผยเตรียมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมมอบหมายให้วิษณุ เครืองาม เป็นหัวหน้าคณะเตรียมการ พุทธิพงษ์ เผย ครม.สัญจร ครั้งหน้า 14-15 ม.ค. ไปเหนือตอนบน ส่วน ครม. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ และข้าราชการหลายตำแหน่ง

ภาพจากคลังภาพรัฐบาลไทย

เตรียมทูลเชิญสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2 ม.ค. 2562 ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการดำเนินการของรัฐบาล หลังจากสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ว่าได้ออกแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรีไปแล้วในวันนี้หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม ได้เคยเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่ารัฐบาลได้เตรียมการชั้นต้นมาบ้างแล้ว มีการพูดคุยกันภายใน โดยสุดแล้วแต่ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงมาเมื่อใด ดังนั้น ในขณะนี้ถือว่ามีความชัดเจนออกมาแล้ว อย่างที่ตนเคยบอกแล้วว่า ต้องมีการเตรียมการพระราชพิธีที่เป็นทางการตามจารีตประเพณี คือในวันที่ 4-6 พ.ค.นี้ ตามหมายกำหนดการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มา แต่ก่อนหน้านั้นรัฐบาลต้องเตรียมการเป็นการภายใน ทั้งเรื่องการจัดเตรียมพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เป็นการเตรียมเพื่อให้นำมาใช้ได้ในช่วงพระราชพิธี นอกจากเตรียมการก่อนหน้านั้นยังต้องเตรียมสำหรับในระหว่างประกอบพระราชพิธี วันที่ 4-6 พ.ค. และจะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลังจากนั้นที่รัฐบาลต้องทำถวาย

นายกฯ กล่าวอีกว่า ขณะนี้จะมีการหารือกันและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเตรียมการดังกล่าว นอกจากนี้จะมีการกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ครม. เห็นชอบประชุมนอกสถานที่ เตรียมไปภาคเหนือตอนบน 14-15 ม.ค.

ขณะเดียวกัน มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบการจัดประชุม ครม. นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค. ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงใหม่ แม่ฮองสอน ลำปาง ลำพูน) โดยกำหนดการวันที่ 14 จะลงตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง ส่วนวันที่ 15 จะมีการประชุม ครม. ที่จังหวัดลำปาง

มติ ครม. แต่งตั้งคณะกรรมการ และข้าราชการหลายตำแหน่ง

ด้านประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่าทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 4 คน ได้แก่ เจษฎา โชคดำรงสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข, พลเอก เอกจิต ช่างหล่อ ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก, ดวงตา ตันโช ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง และสมศรี วัฒนไพศาล ให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) นำเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนส่วนราชการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยแต่งตั้งให้ สุรจิตต์ อินทรชิต ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้สุพัต อ่องแสงคุณ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์

ส่วนทางด้านกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้นำเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้ง ชีระ วงศบูรณะ เป็นผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่รายเดือน เดือนละ 175,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) ให้ความเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้ในที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลื่อนให้ สุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) ตำแหน่งเลขที่ 2 กรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ตำแหน่งเลขที่ 5 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน, เลื่อน ทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) ตำแหน่งเลขที่ 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ตำแหน่งเลขที่ 6 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน, เลื่อน สมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหารต้น) ตำแหน่งเลขที่ 15 ให้ดำรงตำแหน่งผู้เป็นตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ตำแหน่งเลขที่ 7 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน และแต่งตั้งเลื่อนให้ ธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดี (นักบริหารต้น) ตำแหน่งเลขที่ 2 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ตำแหน่งเลขที่ 8 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์