โพลระบุคนชอบนโยบาย 'แก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง' มากที่สุด

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,131 คน ระหว่างวันที่ 1-5 ม.ค. 2562 เรื่อง 'นโยบายพรรคการเมือง' เรื่องอะไรที่โดนใจประชาชน พบ 10 นโยบายที่ประชาชนชื่นชอบมีดังนี้

อันดับ 1 นโยบายแก้ปัญหาความยากจน ขึ้นเงินเดือน เพิ่มค่าแรง เน้นกินดีอยู่ดี 40.12% 
อันดับ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า การส่งออกและอุตสาหกรรม 33.35% 
อันดับ 3 ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ดูแลที่ดินทำกิน 26.71% 
อันดับ 4 ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล สิ่งผิดกฎหมาย 23.23% 
อันดับ 5 ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดค่าครองชีพ 18.98%
อันดับ 6 พัฒนาระบบการศึกษา ดูแลครู นักเรียน มีนโยบายเรียนฟรี 18.62% 
อันดับ 7 มีสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนฟรี 16.41% 
อันดับ 8 รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน ขยะ 15.03% 
อันดับ 9 มีธรรมาภิบาลในการบริหารบ้านเมือง ปฏิรูปการเมือง ลดความขัดแย้ง 10.90% 
อันดับ 10 ลงทุนด้านการคมนาคม การขนส่ง แก้ปัญหาจราจร 7.66%

นิด้าโพลระบุคนงงบัตรเลือกตั้งพรรคเดียวต่างเขตต่างเลข

ด้านสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง 'บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ปี 2562' โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 27 ธ.ค 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.55 ระบุว่า ทราบต้องกาบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือก ส.ส. เพียง 1 ใบ รองลงมา ร้อยละ 46.77 ระบุว่า ไม่ทราบ สำหรับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากพรรคการเมืองเดียวกันจะเป็นแบบ 'ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข' พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.20 ระบุว่า ไม่ทราบ รองลงมา ร้อยละ 30.88 ระบุว่า ทราบ ขณะที่ แบบ 'ต่างเขตเลือกตั้งต่างหมายเลข' ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่ากัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.57 ระบุว่าผลเสียมากกว่าผลดี รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า ผลดีกับผลเสียไม่แตกต่างกัน ร้อยละ 20.67 ระบุว่า ผลดีมากกว่าผลเสีย

ทั้งนี้ผู้ที่ระบุว่าผลเสียมากกว่าผลดีให้เหตุผลว่าทำให้ประชาชนเกิดความสับสนจำนวนผู้ไปลงคะแนนเลือกตั้งลดลง และทำให้เกิดบัตรเสียเพิ่มมากขึ้น ส่วนผู้ที่ระบุว่าผลดีกับผลเสียไม่แตกต่างกันให้เหตุผลว่าไม่มีความชัดเจน ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงและขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นๆ ว่าจะออกเสียงไปในทิศทางใด และผู้ที่ระบุว่าผลดีมากกว่าผลเสียให้เหตุผลว่าทำให้เข้าใจง่ายและมีความเป็นสัดส่วนมากขึ้น

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์