คาดเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2562 อาจขยายตัวต่ำกว่า 3%

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2562 อาจขยายตัวต่ำกว่า 3% การเลื่อนการเลือกตั้งจะกระทบภาคการลงทุนโดยเฉพาะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง ผลกระทบพายุปาปึกกระทบการท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคใต้แต่กระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น หากสามารถฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เกิน 2,500 ล้านบาท  


ที่มาภาพประกอบ: Karn Bulsuk (CC BY-NC 2.0)

6 ม.ค. 2562 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 2562 ว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2562 อาจขยายตัวต่ำกว่า 3% เป็นผลจากปัจจัยลบทั้งภายนอกและภายในประเทศรุมเร้าเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างชัดเจนกระทบต่อภาคส่งออก ภาคท่องเที่ยวและภาคการลงทุนของไทย นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อคอนโดมิเนียมและโครงการห้องชุดต่างๆในไทยของนักลงทุนชาวจีน และ เริ่มเห็นสัญญาณของการทิ้งเงินดาวน์เงินจองกันบ้างแล้ว ส่วนความขัดแย้งในเรื่องงบประมาณของสหรัฐฯ นำมาสู่การปิดทำการของหน่วยราชการได้ส่งสัญญาณเชิงลบต่อตลาดการเงินทั่วโลกแต่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทยไม่มากนัก  

ขณะที่การเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 ก.พ. 2562 ถือเป็นการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 กระทบภาคการลงทุนแน่นอน โดยเฉพาะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรง การเลื่อนเลือกตั้งออกไปจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแสวงหาส่วนเกินหรือค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (Rent Seeking) เพิ่มเติมเพราะรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลรักษาการและต้องการสืบทอดอำนาจจึงมีแรงจูงใจนำเอาผลประโยชน์ของสาธารณชนไปมอบให้กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมเพื่อแลกกับการสนับสนุนทางการเมือง ในช่วงเลือกตั้งได้ ข้อกังวลนี้อาจลดลงหาก 4  รัฐมนตรีที่เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี หากมีการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 จริงจะสะท้อนถึงความไม่เป็นอิสระของ กกต ทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการจัดการเลือกตั้งว่าจะความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในอนาคตอันเป็นผลบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเลือกตั้งและเปลี่ยนผ่านจาก 'ระบอบรัฐประหาร' สู่ 'ระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ' และคาดหวังว่าจะพัฒนาสู่ 'ระบอบประชาธิปไตยเต็มใบ' ในอนาคต เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน การกระจายรายได้ที่ดีขึ้น มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประชาชนดีขึ้น และลดการทุจริตรั่วไหลจากการตรวจสอบถ่วงดุลที่ดีขึ้น ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ผศ.ดร.อนุสรณ์ กล่าวต่อไปว่า 'การเลือกตั้ง' คือ ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยในขณะนี้เมื่อทุกฝ่ายยอมรับเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นมาตรฐานสากล การเลื่อนการเลือกตั้งครั้งที่ 5 อาจนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งที่ 6, 7, 8 จนกระทั่งไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้ก็ได้ เพราะรัฐบาลได้สูญเสียความน่าเชื่อถือไปแล้ว 12 ปีที่ผ่านมา มีรัฐประหาร 2 ครั้ง บอยคอตเลือกตั้ง 2 ครั้ง ยุบพรรคการเมือง 4 พรรค (เมื่อมีการตัดสินใจในภายหลังก็พบว่าไม่มีความผิดแต่อย่างใด) การเลื่อนเลือกตั้งไปอีก 1 เดือนนี้ มีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่ เพราะเชื่อว่า มีบางกลุ่ม บางพรรคไม่อยากเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยเร็ว หากไม่มั่นใจว่าตนเองจะได้สืบทอดอำนาจ

เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 และด้วยเหตุที่ข้อกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วันหลังวันเลือกตั้ง วันเลือกตั้งจึงไม่ควรช้ากว่าช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 การเสนอให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งหลังจากนี้ จึงสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะคณะกรรมการเลือกตั้งอาจไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2562 และอาจมีผู้ไปร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ คณะกรรมการเลือกตั้งถูกฟ้องร้องทั้งแพ่งและอาญา 

การกำหนดวันเลือกตั้งให้แน่นอนชัดเจน มีการเลือกตั้งเป็นวาระอย่างประเทศทั้งหลายที่มีความเป็นประชาธิปไตยจะส่งดีต่อความมั่นคงของชาติ เป็นผลบวกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบาย การเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติ ส่วนผลกระทบพายุปาปึกกระทบการท่องเที่ยวและกิจกรรมเศรษฐกิจในภาคใต้แต่กระทบเพียงระยะสั้นเท่านั้น หากสามารถฟื้นฟูที่ได้รับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่เกิน 2,500 ล้านบาท  

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ให้ความเห็นอีกว่ารัฐบาลต้องเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากผลกระทบพายุปาปึก เร่งฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของรัฐบาลโดยรักษาคำพูด ยึดถือนิติรัฐ ไม่สอดแนมหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยเฉพาะคู่แข่งทางการเมือง และไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ รวมทั้งบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสมีธรรมภิบาลจนกระทั่งทำให้คำตัดสินของ ปปช ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป การสอดแนมหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล หรือ ระบบยุติธรรมสองมาตรฐาน ทำให้ประเทศถูกมองว่า 'ไม่โปร่งใส' 'ละเมิดสิทธิมนุษยชน' สิ่งเหล่านี้เป็น Soft Infrastructure สำคัญของระบบสังคม ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจ ต่อให้มี โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ระบบคมนาคม ระบบโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ดีอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถดึงดูดการลงทุนได้มากนัก หากนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในระบบนิติรัฐ และการมีระบบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสากล 
          
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์