'ศรีสุวรรณ' ชวนประชาชนร่วมตั้ง 'เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้งจับผิดนักการเมือง'

12 ม.ค. 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาผู้นำเยาวชน (YLDF) โดย ดร.วงษ์ภูมิ วนาสิน และเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ทั่วประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP: Civic Election Participation Partnership” ขึ้นมาโดย กกต.ได้ให้การรับรองแล้ว (เลขที่ 4/2561) เพื่อช่วยทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง  และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ  การชักจูงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากๆ เพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 35 ประกอบมาตรา 22(5) แห่ง พรป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงนี้ และการเลือกตั้งทุกระดับทั่วประเทศเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คือ การที่มีภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ออกมาเป็นหูเป็นตา คอยเฝ้าระวัง และรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของนักเลือกตั้ง ที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ที่มีความแยบยลมากมายสารพัด รวมทั้งการใช้อำนาจรัฐในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมือง หรือพรรคการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเล่ห์ฉลกลอุบายในการใช้เทคนิคทางกฎหมายในการ “เลื่อนเลือกตั้ง” ในขณะนี้ด้วย

เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP จึงจำต้องจัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมและเปิดรับอาสาสมัครผู้มีอุดมการณ์ร่วมกันในการเป็นตาสับปะรดทั่วประเทศ (77 จังหวัด) ที่สนใจมาร่วมเป็นเครือข่ายฯร่วมกันในครั้งนี้ โดยจะมีการแถลงรายละเอียดของพันธกิจของเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62 นี้เวลา 9.30-12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ โดยจะเปิดแถลงการจัดตั้ง “เครือข่ายปฏิบัติการเลือกตั้ง หรือ CEPP” อย่างเปิดทางการ พร้อมตั้งประเด็นการจับผิดพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทั่วประเทศ รวมทั้งจับผิดผู้มีอำนาจรัฐ-องค์กรอิสระที่ใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบ อันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมด้วย โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาเข้าร่วมงานและสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯดังกล่าวได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท