โปรดเกล้าฯ ให้นายทหาร-ตร. 107 นาย พ้นหน้าที่ 'ราชองครักษ์พิเศษ'

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหาร-ตร. 107 นาย พ้นหน้าที่ 'ราชองครักษ์พิเศษ' บุคคลที่มีชื่อเสียงดังนี้ พล.ร.อ.บรรณวิทย์ พล.ร.อ.พะจุณณ์ พ.อ.ยุทธ์ศักดิ์ พล.อ.ธรรมรักษ์ พล.อ.บุญเลิศ พล.ต.อ.ประชา พล.ต.อ.โกวิท พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ และพล.ต.อ.พงศพัศ ฯลฯ

15 ม.ค.2562 เมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ 2 ฉบับ คือ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองค์รักษ์พิเศษ และ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

โดย ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1. พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอก) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

2. พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงาน ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (3) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2562

โปรดเกล้าฯ ให้นายทหาร-ตร. 107 นาย พ้นหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตํารวจราชองค์รักษ์พิเศษ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 และมาตรา 7 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 107 นาย โดยแบ่งเป็นเหล่าทหารบก 61 นาย ทหารเรือ 16 นาย ทหารอากาศ 16 นาย และตำรวจ 14 นาย

โดยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงดังนี้ เช่น พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป  พ.อ.ยุทธ์ศักดิ์ ศศิประภา พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  พล.อ.บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์  พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวช พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ฯลฯ

รายละเอียดดังนี้

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์