ศรีสุวรรณจ่อฟ้องประยุทธ์-ผู้ว่าฯกทม.จี้ประกาศเขตควบคุมมลพิษ

ศรีสุวรรณ จรรยา เผยพรุ่งนี้จะฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายกฯ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าฯ กทม. ประกาศให้พื้นที่ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นการเร่งด่วน พร้อมมีคำขอให้ไต่สวนฉุกเฉินด้วย

16 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ว่า พรุ่งนี้ (17 ม.ค.62) เวลา 10.30 น. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาว กทม. จะนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศให้พื้นที่ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการขจัดและมลพิษต่อไป ที่ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. พร้อมมีคำขอให้ศาลเปิดศาลเพื่อไต่สวนฉุกเฉินด้วย

รายละเอียดจดหมายแจ้งจาก ศรีสุวรรณ มีดังนี้ 

ตามที่ปรากฏเกิดปัญหาฝุ่นพิษแพร่กระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างมากอยู่ในขณะนี้นั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ทว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับเพิกเฉยต่อการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา จนทำให้ประชาชนนับล้านคนเจ็บป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ นักท่องเที่ยวหนีหาย กระบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศมูลค่ากว่า 2,600 ล้านบาทตามที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานนั้น

กรณีปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องใช้อำนาจตามมาตรา 9 และมาตรา 59 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2535 เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของคน กทม. ตามที่กฎหมายบัญญัติว่าเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน หรือก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งตามที่เห็นสมควร ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับอันตรายหรือความเสียหายดังกล่าว กระทำหรือร่วมกันกระทำการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม ระงับ หรือบรรเทาผลร้ายจากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระทำการใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันตรายดังกล่าวด้วย และอำนาจในการสั่งดังกล่าว นายกรัฐมนตรีจะมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดแทนนายกรัฐมนตรีได้ แต่ทว่านายกรัฐมนตรีกลับเพิกเฉย มัวแต่ไปตระเวนหาความนิยมในจังหวัดเชียงใหม่-ลำปาง ทั้ง ๆ ที่ปัญหาฝุ่นพิษเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบใช้มาตรการที่เด็ดขาดในการแก้ไข

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมจึงจำต้องนำความไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศให้พื้นที่ กทม. เป็นเขตควบคุมมลพิษเป็นการเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการขจัดและมลพิษต่อไป โดยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาว กทม. จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันพฤหัสที่ 17 ม.ค.2562 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองกลาง ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. พร้อมมีคำขอให้ศาลเปิดศาลเพื่อไต่สวนฉุกเฉินด้วย ศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์