กวีประชาไท: ฝุ่น

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เราคือฝุ่นที่ดีที่สุดในโลก
เราไม่ทุกข์ไม่โศกไม่ทำชั่ว
เรามีแต่ความดีอยู่ในตัว
อย่ามามั่วกับเราเลยพวกฝุ่นเลว

เราไม่ทำสิ่งผิดพลาดเราบริสุทธ์ผุดผ่อง
เราคือทองเปล่งแสงธรรมในห้วงเหว
อย่ามาเอาเราไปวางข้างทองคำเปลว
เราเลิศล้ำเราสูงส่งสุดยอดในจักรวาล

เราคือฝุ่นชั้นดีชนิดดี
เราไม่กินเราไม่ขี้เราพูดหวาน
ฝุ่นทองบริสุทธิ์ตลอดกาล
สืบตำนานฝุ่นทองคำไม่ปลี่ยนเลย 

อย่ามาเปื้อนเราเลยพวกฝุ่นชั่ว
พวกหน้ามืดตาถั่วชั้นต่ำเหวย
ความถูกต้องมองเห็นได้ในมุมเงย
เสียงเหยีดเย้ยจากฝุ่นทองปกคลุมฟ้า 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์