เผย รพ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ปี พลิกวิกฤตจากขาดสภาพคล่อง ทำรายได้เพิ่ม 10 ล้าน

ผลสำเร็จ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี พัฒนาการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพการบริการ ปรับสภาพภูมิทัศน์ ดึงศรัทธาและความเชื่อมั่นคนในชุมชน ส่งผลมีผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่ม เป็นสิทธิบัตรทองกว่าร้อยละ 70 เผย 1 ปี พลิกวิกฤต รพ.ขาดสภาพคล่องระดับ 7 ทำรายได้เพิ่มนับ 10 ล้านบาท พัฒนาโรงพยาบาลเป็น Smart Hospital พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องสู่ Digital Hospital

3 ก.พ.2562 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ รพ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ที่มีผลสำเร็จในการบริหารจัดการดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำมาสู่การแก้ปัญหาสภาพคล่องจากที่เคยประสบปัญหาวิกฤตสภาพคล่องระดับ 7 อย่างต่อเนื่อง    

นพ.การุณย์ กล่าวว่า โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยนับเป็นต้นแบบของหน่วยบริการในการพัฒนางานด้านต่างๆ รวมถึงการจัดรูปแบบบริการ ไม่พียงแต่นำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล จนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของโรงพยาลาลได้สำเร็จ จากสถานะการเงินที่เคยอยู่ในภาวะวิกฤตในระดับ 7 มาก่อน แต่ยังช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยยกระดับบริการให้มีความสะดวก รวดเร็วและทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาพัฒนา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่คิดนอกกรอบ เน้นการพึ่งพาตนเอง รวมถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ ทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาล

จุดที่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย คือมุมมองการบริหารที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้ป่วยสิทธิบัตรทองของผู้บริหาร การทำความเข้าใจในระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่าย งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงกองทุนสุขภาพอื่นๆ นำมาสู่การปฏิรูปครั้งสำคัญเพื่อสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาล เน้นการสร้างความศรัทธา เชื่อมั่นทั้งในด้านคุณภาพและบริการของคนในชุมชน มีการจัดบริการต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับ ทำให้เกิดการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ทั้งผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เห็นผลสำเร็จใน 1 ปี และกลายเป็นโรงพยาบาลที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จากที่เคยประสบภาวะวิกฤตการเงิน   

นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย กล่าวว่า ได้เข้าบริหารโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย เมื่อเดือนธันวาคม 2559 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สถานการณ์เดือนกันยายน 2559 มีเงินบำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบ 5 ล้านบาท เรียกว่าอยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานชำรุดทรุดโทรม เครื่องมือเก่าชำรุด และขาดเครื่องมือแพทย์ บุคลากรขาดไฟในการทำงาน ประชาชนในพื้นที่ไม่ศรัทธา เหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่ท้าทายการบริหารเพื่อทำให้โรงพยาบาลเดินหน้าต่อไปได้ 

แนวทางสำคัญของแก้ปัญหา คือทำอย่างไรให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่ม นั่นหมายถึงรายได้จากผู้เข้ารับบริการ โดยเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อโรงพยาบาลก่อน  ด้วยการระดมทุนร่วมกับชุมชน เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาโรงพยาบาล ทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น สภาพภูมิทัศน์ ส่งผลให้มีประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในจำนวนนี้ร้อยละ 70เป็นผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ประกอบกับที่โรงพยาบาลได้ปรับระบบการบริหารเพื่ออุดช่องว่าง เช่น การบันทึก เบิกจ่าย เป็นต้น และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการต่างๆ เพื่อทำให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มเติม เฉพาะรายได้จากการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินกว่า 49 ล้านบาท จากเดิมอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้ได้นำกลับมาพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นที่เป็นการดูแลคนในชุมชนเอง รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของโรงพยาบาลในการปฏิบัติงานจากภาระงานที่เพิ่มขึ้น

ขณะนี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล สู่สมาร์ท ฮอสปิทัล (Smart Hospital) นำเทคโนโลยีมาพัฒนาทั้งการนัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า คิวการตรวจ การจ่ายยา จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน และการเชื่อมโยงข้อมูลแผนการรักษาผู้ป่วยลดความจำเป็นการมาโรงพยาบาล รวมถึงการส่งข้อมูลการรักษาต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ และเตรียมพัฒนาสู่ Digital Hospital แห่งแรกของประเทศ

“จากความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา ผลดีที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกกับเฉพาะกับโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์โดยตรงในฐานะผู้รับบริการ ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลนอกพื้นที่ ได้รับบริการจากโรงพยาบาลที่ได้รับคำชมว่า ดูหรูทันสมัย การรักษาที่มีคุณภาพ เป็นบริการในรูปแบบใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลได้รับเสียงชื่นชม มีการตอบรับที่ดีจากชาวบ้านในพื้นที่ ถือเป็นกำลังใจที่ดีในการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวหน้าต่อไป” ผอ.รพ.ด่านมะขามเตี้ย กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์