ชัชชาติ เผยไม่ถนัดงานนิติบัญญัติ จึงไม่มีชื่อในปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย แย้มอนาคตอาจลงผู้ว่าฯ กทม.

เปิด 250 รายชื่อผู้สมัครระบบแบ่งเขต และ 97 บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ไร้ชื่อชัชชาติ เจ้าตัวระบุไม่ถนัดงานนิติบัญญัติ แย้มในอนาคตหากเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลอาจจะลงสมัคร ผู้ว่าฯ กทม.

5 ก.พ. 2562 สืบเนื่องจากกรณีพรรคเพื่อไทยได้ยื่นบัญชีผู้สมัครรับเลือกตั้งในประเภทบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งปรากฎว่าในจำนวน 97 รายชื่อนั้น ไม่มีชื่อของ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ รวมอยู่ด้วย แต่มีชื่อปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมกับ สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ และชัยเกษม นิติศิริ

ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ชี้แจงเรื่องรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่มีชื่อนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่า เพราะนายชัชชาติถนัดงานบริหารมากกว่างานนิติบัญญัติ และปฏิเสธไม่มีการฮั้วกับพรรคอื่น ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีตัวแทนพรรคเพื่อไทยลงสมัครขอให้ประชาชนสนับสนุนพรรคที่สนับสนุนประชาธิปไตย

ขณะที่ ชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลไม่มีรายชื่อสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นไปตามมติกรรมการบริหารพรรค ส่วนตัวยืนยันทำงานด้านยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจต่อไป ส่วนตัวยังคงทำงานสนับสนุนพรรคเพราะทุกคนทำงานเป็นทีม ส่วนกระแสข่าวลือว่า หากไม่ติดในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะกลับไปทำงานบริหารธุรกิจนั้น นายชัชชาติระบุเป็นเรื่องอนาคต แต่การตัดสินใจมาทำงานการเมืองครั้งนี้มาแบบเต็มตัว ไม่ใช่มาเล่นๆ

เมื่อถามว่าถ้าหลังเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร จะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไร ชัชชาติ กล่าวว่า "อาจจะสมัครผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งมีทางเลือกอีกมาก มีหลายบทบาท ยืนยันไม่น้อยใจ และไม่ว่าอย่างไรก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยแน่นอน เพราะอุดมการณ์ไปด้วยกันได้"

สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ประเภทบัญชีรายชื่อของพรรคไทยมีทั้งหมด 97 รายชื่อดังนี้

1.พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ 2.สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 3.ชัยเกษม นิติศิริ 4.ภูมิธรรม เวชยชัย 5.เสนาะ เทียนทอง 6.ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 7.ปลอดประสพ สุรัสวดี 8.โภคิน พลกุล 9.พงษ์ศักดิ์ รัตนพงศ์ไพศาล 10.เกรียง กัลป์ตินันท์ 11.กิติ ณ ระนอง 12.ชูศักดิ์ ศิรินิล 13.พงศ์เทพ เทพกาญจนา 14.นพดล ปัทมะ 15.พรศักดิ์ เกจริญประเสริฐ 16.ทุนศักดิ์ เล็กอุทัย 17.ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ 18.พินิจ จันทรสุรินทร์ 19.อนุสรณ์ วงศ์วรรณ 20.ประยุทธ์ ศิริพานิชย์

21.พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ 22.ชูชาติ หาญสวัสดิ์ 23.อดิษศร เพียงเกษ 24.ธนิก มาลีพิทักษ์ 25.ตวงรัตน์ โล่ห์สุทร 26.ปวีณ แซ่จึง 27.พนัส ทัศนียานนท์ 87.พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน 29.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ 30.พิษณุ หัตถสงเคราะห์ 31.ชุมพร พลรักษ์ 32.พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 33.ภาคภูมิ โรจนสกุล 34.พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี 35.ชุมสาย ศรียาภัย 36.ต่อพงษ์ ไชยสาส์น 37.ดวงแข อรรณนพพร 38.วิจักร อากัปกริยา 39.นิสิต สินธุไพร 40.ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ

41.สิทธิชัย กิตติธเนศวร 42.สมบัติ รัตโน 43.จักรพงษ์ แสงมณี 44.นราภรณ์ ไวยนิยมพงศ์ 45.ธวัชชัย สุทธิบงกช 46.ภูวนิดา คุณผลิน 47.วิชัย สามิตร 48.สุรจิตร ยนต์ตระกูล 49.จารุพรรณ กุลดิลก 50.ชาญยุทธ เฮงตระกูล 51.ปรีชา ธนานันท์ 52.เอกพจน์ วงศ์อารยะ 53.ทรงพล เกียรติวินัยสกุล 54.พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ 55.นันทนา ตันติทวีโชค 56.นิยม ประสงค์ชัยกุล 57.ศุภณัฐค์ น้อยโสภณ 58.วัฒนา เซ่งไพเราะ 59.ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 60.ไพโรจน์ วงศ์พรหม

61.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ 62.ประสพ สารสมัคร 63.ทิพย์สุดา กิจจาพิพัฒน์ 64.เทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน 65.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ 66.เกรียงไกร กิตติธเนศวร 67.จำนงค์ ไชยมงคล 68.กิติพงศ์ พงศ์สุเวท 69.พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภาร 70.พ.อ.ประวัติ นิกาญจน์กูล 71.วิบูลย์ แช่มชื่น 72.เณริน จันทกร 73.พล.อ.อ.ชูชาติ ชวนชม 74.กมล บันไดเพชร 75.เอกกฤษ อุณหกานต์ 76.ณกฤช เศวตนันทน์ 77.โกวิทย์ ดอกไม้ 78.พล.ต.ต.พิเชษฐ์ ปิติเศรษฐพันธุ์ 79.สิริภา มาดะกะกุล 80.ยุ้ง จักรไพศาล

81.บุณฑิกา ประสงค์ดี 82.อลงกรณ์ ทวีรักษา 83.ธวัช บุญเฟื่อง 84.วิมล จันทร์จิราวุฒิกุล 85.นพชัย ศรีสุวนันท์ 86.ภัทร ภมรมนตรี 87.ปิยชาติ วีรเดช 88.อาคม สุวรรณนพ 89.พิมพ์ชนา โหสกุล 90.วรกร คำสิงห์นอก 91.สมบูรณ์ นาคะอินทร์ 92.ชัชฎา ชัยชูชนะภัย 93.เทอดธนัท สีเขียว 94.เอกรัฐ สมันตรัฐ 95.อภิวัฒน์ กองมณี 96.อภิยุทธ ณ กาฬลินธุ์ 97.น้ำฝน นุตมา

สำหรับผู้สมัคร ส.ส. ในระบบแบ่งเขต พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครทั้งหมด 250 เขต มีรายละเอียดดังนี้

กรุงเทพฯ ส่ง 22 เขต 

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์ ตุสิต (ยกเว้นแขวงนครไชยศรี) ส่ง ลีลาวดี วัชโรบล

เขต 5 ดินแดง ห้วยขวาง ส่ง ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ

เขต 6 พญาไท ราชเทวี จตุจักร (เฉพาะแขวงจตุจักร จอมพล) ส่ง ประพนธ์ เนตรรังษี เ

เขต 7 บางซื่อ ดุสิต (เฉพาะแขวง ถ.นครไชยศรี) ส่ง ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์

เขต 8 ลาดพร้าว วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงพลับพลา) ส่ง ร.ท.หญิง สุณิสา ธิวากรดํารง

เขต 9 หลักสี่ จตุจักร (ยกเว้นแขวงจตุจักร จอมพล) ส่ง สุรชาติ เทียนทอง

เขต 10 ดอนเมือง ส่ง การุณ โหสกุล

เขต 11 สายไหม ส่ง น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

เขต 12 บางเขน ส่ง อนุสรณ์ ปั้นทอง

เขต 13 บางกะปิ วังทองหลาง (เฉพาะแขวงพลับพลา) ส่ง ตรีรัตน์ ศรีจันทโรภาส

 เขต 14 บึงกุ่ม คันนายาว ส่ง นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

เขต 15 มีนบุรี คันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา) ส่ง วิชาญ มีนชัยนันท์

เขต 16 คลองสามวา ส่ง จิรายุ ห่วงทรัพย์

เขต 17 หนองจอก ส่ง ไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์

เขต 18 ลาดกระบัง ส่ง ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

เขต 19 สะพานสูง ประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน ดอกไม้) ส่ง วิตต์ ก้องธรณินทร์

เขต 23 จอมทอง ธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง บุคคโล สําเหร่) ส่ง ธวัชชัย ทองสมา

เขต 26 บางบอน หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) ส่ง วัน อยู่บํารุง

เขต 27 ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) หนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม) ส่ง พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง

เขต 28 บางแค ส่ง วัฒนา เมืองสุข

เขต 29 ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงตลิ่งชัน ฉิมพลี) ส่ง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา

เขต 30 บางพลัด บางกอกน้อย ส่ง พงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ

ภาคเหนือ 14 จังหวัด

1.กําแพงเพชร ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 วีระศักดิ์ สุ่นสา เขต 2 อดุลย์รัตน์ แสงประชุม เขต 3 จรัญ อิสระบัณฑิต กุล และเขต 4 ปรีชา เพ็งภู่

2.เชียงราย ส่ง 7 เขต คือ เขต 1 สามารถ แก้วมีชัย เขต 2 วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ เขต 3 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เขต 4 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เขต 5 พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เขต 6 อิทธิเดช แก้วหลวง เขต 7 ละออง ติยะไพรัช

3.เชียงใหม่ ส่ง 9 เขต คือ เขต 1 ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขต 2 นพคุณ รัฐไผท เขต 3 จักรพล ตั้งสุทธิธรรม เขต 4 วิทยา ทรงค่า เขต 5ประสิทธิ์ วุฒินันชัย เขต 6 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขต 7 สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เขต 8 สุรพล เกียรติไซยากร เขต 9 ศรีเรศ โกฏคําลือ

4.ตาก ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 ชัยณรงค์ มะเตชะ

5.นครสวรรค์ ส่ง 6 เขต คือ เขต 1 บุษญา ตั้งภากรณ์ เขต 2 วรภัทร ตั้งภากรณ์ เขต 3 สัญชัย วงษ์สุนทร เขต 4 พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ เขต 5 ทายาท เกียรติศักดิ์ เขต 6 อภิสิทธิ์ อินสิทธิ์

6.น่าน ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 สิรินทร รามสูตร เขต 2 น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว เขต 3 ณัฐพงษ์ สุปรียศิลป์

7.พะเยา ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 อรุณี ชำนาญยา เขต 2 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ เขต 3 ไพโรจน์ ต้นบรรจง

8.พิษณุโลก ส่ง 3 เขต คือ เขต 2 นพพล เหลืองทองนารา เขต 4 นิยม ช่างพินิจ เขต 5 นคร มาฉิม

9.เพชรบูรณ์ ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 สุทัศน์ จันทร์แสงสี เขต 3 นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เขต 4 พ.อ.ท.กิตติคุณ นาคะบุตร

10.แม่ฮ่องสอน 1 เขต คือ วิเชียร บุญระชัยสวรรค์

11.ล่าปาง ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 กิตติกร โล่สุนทร เขต 2 ไพโรจน์ โล่สุนทร เขต 3 จรัสฤทธิ์ จันทร์สุรินทร์ เขต 4 อัทธิรัตน์ จันทร์สุรินทร์

12.สําพูน ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 สงวน พงษ์มณี 2 รังสรรค์ มณีรัตน์

13.สุโขทัย ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 ปราศาสตร์ ทองปากน้ำ เขต 2 อรุณ สุภาพร เขต 3 อารยะ ชุมดวง

14.อุตรดิตถ์ ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 กนก ลิ้มตระกูล เขต 2 ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

1.กาฬสินธุ์ ส่ง 5 เขต คือ เขต 1 บุญรื่น ศรีธเรศ เขต 2 วีรวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เขต 3 คมเดช ไชยศิวามงคล เขต 4 พีระเพชร ศิริกุล เขต 5 ประเสริฐ บุญเรือง

2.ขอนแก่น ส่ง 10 เขต คือ เขต 1 จักริน พัฒน์ดำรงกิจ เขต 2 อรอนงค์ สาระผล เขต 3 จตุพร เจริญเชื้อ เขต 4 มุกดา พงษ์สมบัติ เขต 5 ภาควัตน์ ศรีสุรพล เขต 6 สิงหภณ ดีนาง เขต 7 ณวัฒน์ เตาะเจริญสุข เขต 8 สรัสนันท์ อรรณนพพร เขต 9 วันนิวัติ สมบูรณ์ เขต 10 บัลลังค์ อรรณนพพร  

3.ชัยภูมิ ส่ง 5 เขต คือ เขต 1 โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย เขต 2 อรรถทวีร์ อุระวัฒนพันธุ์ เขต 3 อนันต์ ลิมปคฺปตถาวร เขต 4 มานะ โลหะวณิชย์ เขต 5 พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เขต 6 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

4.นครพนม ส่ง 4 เขต 1 ยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ เขต  2 มนพร ศรีเจริญ เขต 3 ไพจิต ศรีวรขาน เขต 4 ชวลิต วิชัยสุทธิ์

5.นครราชสีมา ส่ง 14 เขต คือ เขต 1 ร.ต.อ.สุปชัย อินทรักษา เขต 2 สุธรรม พรสันเทียะ เขต 3 ประเสริฐ จันทรรวง ทอง เขต 4 จักกฤช ผามูลสุข เขต 5 โกศล ปัทมะ เขต 6 สมชาย ภิญโญ เขต 7 จรูญพงศ์ พันธุ์ศรีนคร เขต 8 ประชาธิปไตย คําสิงห์นอก เขต 9 อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เขต 10 พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ เขต 11สมชาติ เดชดอน เขต 12 ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เขต 13 รชต ด่านกุล เขต 14 สุรชาติ ภิญโญ

6.บึงกาฬ ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ เขต 2 ไตรรงค์ ติธรรม

7.บุรีรัมย์ ส่ง 4 เขต คือ เขต 2 สุรศักดิ์ นาคดี เขต 3 พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ เขต 4 ประกิจ พลเดช เขต 6 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน

8.มหาสารคาม ส่ง 5 เขต คือ เขต 1 กิตติศักดิ์ ธนาสวัสดิ์ เขต 2 ไชยวัฒนา ติณรัตน์ เขต 3 ยุทธพงษ์ จรัสเสถียร เขต 4จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เขต 5 สุทิน คลังแสง

9.มุกดาหาร ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ เขต 2 บุญธิน ประทุมลี

10.ยโสธร ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 ปิยวัฒน์ พันธ์สายเชื้อ เขต 2 บุญแก้ว สมวงศ์ เขต 3 ธนกร ไชยกุล

11.ร้อยเอ็ด ส่ง 7 เขต คือ เขต 1 วราวงษ์ พันธุ์ศิลา เขต 2 ฉลาด ขามช่วง เขต 3 นิรมิต สุจารี เขต 4 นิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เขต 5 จิราภรณ์ สินธุไพร เขต 6 กิตติ สมทรัพย์ เขต 7 ศักดา คงเพชร

12.เลย ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 เลิศศักดิ์ พัฒนกุลชัย เขต 2 ศรัณย์ ทิมสุวรรณ เขต 3 สันติภาพ เชื้อบุญมี

13.ศรีสะเกษ ส่ง 8 เขต คือ เขต 1 ธเนศ เครือรัตน์ เขต 2 สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ เขต 3 วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ เขต 4 จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เขต 5 ธีระ ไตรสรณกุล เขต 6 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ เขต 7 มานพ จรัสดํารงนิตย์ เขต 8 ผ่องศรี แซ่จึง

14.สกลนคร ส่ง 6 เขต คือ เขต 1 อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย เขต 2 นิยม เวชกามา เขต 3 พัฒนา สัพโส เขต 4 อนุรักษ์ บุญศล เขต  5 สกุณา สาระนันท์ เขต 6 เกษม อุประ

15.สุรินทร์ ส่ง 7 เขต คือ เขต 1 พันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช เขต 2 ชูชัย มุ่งเจริญพร เขต 3 คุณากร ปรีชาชนะภัย เขต 4 ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล เขต 5 ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เขต 6 สมบัติ ศรีสุรินทร์ เขต 7 ชูศักดิ์ แอกทอง

16.หนองคาย ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 กฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เขต 2 ชนก จันทาทอง เขต 3 เอกธนัช อินทร์รอด

17.หนองบัวลําภู ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 สยาม หัตถสงเคราะห์ เขต 2 ไชยา พรหมมา เขต 3 รัฐวุฒิ กองจันทร์ดี

18.อํานาจเจริญ ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 สมหญิง บัวบุตร เขต 2 ดนัย มหิทธิพันธ์

19.อุดรธานี ส่ง 8 เขต คือ เขต 1 ศราวุธ เพชรพนมพร เขต 2 อนันต์ ศรีพันธุ์ เขต 3 ขจิต ชัยนิคม เขต 4 อาภรณ์ สาราคํา เขต 5จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ เขต 6 จักรพรรดิ ไชยสาสน์ เขต 7 เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม เขต 8 เทียบจุฑา ขาวขํา

20.อุบลราชธานี ส่ง 10 เขต คือ เขต 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ เขต 2 ณรงค์ชัย วีระกุล เขต 3 กิตธัญญา วาจาดี เขต 4 เอกชัย ทรงอํานาจเจริญ เขต 5 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ เขต 6 พิสิษฐ์ สันตพันธุ์ เขต 7 ชูวิทย์ พิทักษ์พร ภัลลภ เขต 8 เอกพล ญาวงศ์ เขต 9 ประภูศักดิ์ จินตะเวช เขต 10 สมคิด เชื้อคง

ภาคกลาง 19 จังหวัด

1.ฉะเชิงเทรา ส่ง 2 เขต คือ เขต 2 สมชัย อัศวชัยโสภณ เขต 3 สายัณห์ นิราช

2.ชลบุรี ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 จําโนทย์ ปล้องอุดม เขต 2 สราวุธ วงษ์แสงทอง เขต 3 รินทิรา วัฒนวงษ์ภิญโญ เขต 4 จิรวุฒิ สิงโตทอง

3.ชัยนาท ส่ง 1 เขต คือ เขต 1 พรหมมิน สีตะบุตร

4.นครนายก ส่ง 1 เขต คือเขต 1 วุฒิชัย กิตติธเนศวร

5.นนทบุรี ส่ง 6 เขต คือ เขต 1 นิทัศน์ ศรีนนท์ เขต 2 นิยม ประสงค์ชัยกุล เขต 3 มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เขต 4 มนตรี ตั้งเจริญถาวร เขต 5 วันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เขต 6 ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์

6.ปทุมธานี ส่ง 6 เขต คือ เขต 1 สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต 2 ศุภชัย นพขำ เขต 3 สมศักดิ์ ใจแคล้ว เขต 4 ชัยยันต์ ผลสุวรรณ เขต 5 พิมพิมล ธรรมสาร เขต 6 สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์

7.ประจวบคีรีขันธ์ ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 วิชิต ปลั่งศรีสกุล เขต 2 พรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ เขต 3 สมนึก รุ่งจํากัด

8.ปราจีนบุรี ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 เกียรติกร พากเพียรศิลป์ เขต 2 สมเกียรติ คําดํา เขต 3 คมกฤช หงษ์วิไล

9.พระนครศรีอยุธยา ส่ง 4 เขต คือ เขต 1 สุรเขษฐ์ ชัยโกศล เขต 2 นพ ชีวานันท์ เขต 3 วิทยา บุรณศิริ เขต 4 จิรทัศ เรืองไกรเดชา

10.ระยอง ส่ง 3 เขต คือ เจต 1 ด.ต.สรศักดิ์ รากแก้ว เขต 3 เกรียงไกร กิ่งทอง เขต 4 สุรินทร์ เปา อันทร์

11.ลพบุรี 4 เขต คือ เขต 1 พิชัย เกียรติวินัยสกุล เขต 2 สุชาติ ลายน้ำเงิน เขต 3 อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เขต 4 สนั่น พรหมสุข

12.สมุทรปราการ ส่ง 7 เขต คือ เขต 1 สุทธิรัตน์ ยังตรง เขต 2 ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ เขต 3 ประเสริฐ ชัยกิจ เด่นนภาลัย เขต 4 วรชัย เหมะ เขต 5 สลิลทิพย์ สุวัฒน์ เขต 6 นฤมล ธารดํารง เขต 7 นันทวรรณ ประสพดี

13. สมุทรสาคร ส่ง 1 เขต คือ เขต 3 พล.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์

14.สมุทรสงคราม ส่ง 1 เขต คือ ประกอบ แสงจันทร์

15.สระแก้ว ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 สนธิเดช เทียนทอง เขต 2 พ.ต.อ.พายัพ ทองขึ้น เขต 3 สรวงศ์ เทียนทอง

16.สระบุรี 3 เขต คือ เขต 1 พรพันธ์ เจริญรัศมี เขต 2 อรรถพล วงษ์ประยูร เขต 3 องอาจ วงษ์ประยูร

17.สิงห์บุรี 1 เขต คือ สุรสาล ผาสุก

18.สุพรรณบุรี ส่ง 1 เขต คือ เขต 4 สหรัฐ กุลศรี

19.อ่างทอง ส่ง 1 เขต คือ พล.ต.ต.ประจวบ เปาอินทร์

ภาคใต้ 7 จังหวัด

1.กระบี่ ส่ง 1 เขต คือ เขต 2 อัศวโรจน์ เถาว์กลอยกูจิ

2 ชุมพร ส่ง 2 เขต คือ เขต 2 รุจินาถ ศรีสุวรรณ เขต 3 ไตรฤกษ์ มือสันทัด

3.นราธิวาส ส่ง 3 เขต คือ เขต 1 ต่วนโซะ มือกะหะมะ เขต 3 สุกรี ซูเพียน เขต 4 มูหามัดรอซากี เจ๊ะอุเซ็ง

4.ปัตตานี ส่ง 2 เขต คือ เขต 1 อัสมาน โต๊ะมีนา เขต 3 นาเซร์ พงศ์ประเสริฐ

5.พัทลุง ส่ง 1 เขต คือเขต 2 พ.อ.ทวี แก้วกลับ

6.ภูเก็ต ส่ง 1 เขต คือ เขต 2 สนธยา หลาวหล้าง

 

เรียบเรียงข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ , workpointnews

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์