อานนท์ นำภา: ทำไมผมจึงไม่สนับสนุนให้คุณอุบลรัตน์เป็นนายก ?

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ขอเขียนทิ้งความเห็นเป็นทางการไว้เป็นครั้งท้ายๆ ในเงื่อนแง่ไม่พูดถึงการกดดัน เจรจา ต่อรอง การถอนตัวของผู้สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ หรือการจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมในทางใดๆ

ถ้าคุณอุบลรัตน์ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐไทยจะเดินไกลออกไปจากการเป็นรัฐประชาธิปไตย  จนกลายเป็นรัฐที่กระบวนการคานอำนาจของสถาบันทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแทบเป็นไปไม่ได้เลย 

1. ไทยจะเป็นรัฐที่นายกรัฐมาตรีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีความสัมพันธ์เป็นพี่สาวของพระมหากษัตริย์ การบริหารราชการแผ่นดิน การรับสนองฯ  อาจทับซ้อนกันทั้งทางอำนาจและผลประโยชน์ 

2. การตรวจสอบฝ่ายบริหารจะเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น  เพราะสถานะพิเศษของคุณอุบลรัตน์ที่แม้จะสละฐานันดรตามกฎหมายแล้ว แต่ยังมีสถานภาพทางสังคมพี่พิเศษกว่าสามัญชนทั่วไป เช่น พักอาศัยในวัง  มีขบวนในการเดินทาง มีการปฏิบัติงานในนามสถาบันกษัตริย์ และได้รับการปฏิบัติอย่างพระบรมวงศานุวงศ์  ฝ่ายค้านในสภา(ถ้ามี) หรือสมาชิกสภาผู้แทนจะไม่สามารถตรวจสอบการทำงานได้เต็มที่ด้วยเหตุเกี่ยวกับสถานะของท่านข้างต้น รวมทั้งประชาชนจะเกรง หรืออาจกลัวจนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ ติชม หรือล้อเลียนตามปกติในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างที่เคยทำกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนหน้าทั้งหลาย
 
3. เมื่อสภาล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น  สภาสูงก็อาจมีความยำเกรงในสถานะพิเศษของท่านจนทำให้การตรวจสอบ การให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆที่ฝ่ายบริหารเสนอไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่   รวมทั้งสภาสูงยังขาดความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยเพราะมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์โดยการแนะนำของเผด็จการทหาร   

4. อำนาจตุลาการในรัฐไทยยังอยู่ในชุดความคิดจารีตเดิม คือ ทำในนามพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ การเข้ารับตำแหน่งยังมีพิธีเข้าเฝ้าและรับพระราโชวาทจากพระมหากษัตริย์ 

5. ปัจจุบัน อำนาจทางการทหารขึ้นตรงต่อสถาบันกษัตริย์ ทั้งตามกฎหมายที่ออกในยุคเผด็จการทหารและในวัฒนะธรรมกองทัพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบกในปัจจุบัน 
จากโครงสร้างทางการเมืองข้างต้น หากคุณอุบลรัตน์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก จะผลักให้รัฐไทยเป็นรัฐที่สถาบันทางการเมืองกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ยากที่จะคานอำนาจ ตรวจสอบ ถ่วงดุล  เป็นการเดินออกไปไกลกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
ผมจึงไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนให้คุณอุบลรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ: แก้ไขเพิ่มเติมจาก เฟสบุ๊ค อานนท์ นำภา

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์