กวีประชาไท: จงฟ้งข้า ราษฎรทั้งหลาย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ข้าขายคำราชาศัพท์
แลกกับคำว่ายากจน
ข้าซื้อความหิว
แทนการสรรเสริญ
ข้าตัดแบ่งฐานันดร
ปะกระเป๋ากางเกงให้เหล่าข้าทาสบริวาร

ข้าเขียนบทกวี
สดุดีไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินแทนเหล่าเสนาอำมาตย์
ข้าปลูกข้าวไม่กี่ไร่
แทนเวียงวังคลังนา
ข้าฉีกแบ่งหนังสือประวัติศาสตร์
เย็บใบปะหน้าบ้านเกิดแทนเมืองหน้าด่าน

ข้าส่งราชบรรณาการ
แทนเชลยถูกต้อนระหว่างถูกอพยพ
เพื่อการสร้างบ้านแปงเมือง

ข้ายอมเป็นทาสรับใช้
เพื่อการจงรักภักดี
ข้าเจ็บปวดกับเรื่องราวบรรพบุรุษ
ที่โดนข้อหาขบถ
ไม่ยอมสวามิภักดิ์

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์