กกต. ยืนตามพระราชโองการ ตัดชื่อ ‘อุบลรัตนฯ’ ออกจากแคนดิเดตนายกฯ ทษช.

กกต. ประกาศรายชื่อ 69 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ 45 พรรคการเมือง ไม่มีชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน จากพรรคไทยรักษาชาติ ชี้ยืนตามพระราชโองการของพระมหากษัตริย์ พรุ่งนี้ประชุมต่อเรื่องตั้งกรรมการไต่สวนมีความผิดเข้าข่ายยุบพรรคหรือไม่ ด้าน ทษช. เลื่อนแถลงข่าว เหตุ ร.ท.ปรีชาพล ไม่มาประชุม

ภาพจากแฟ้มภาพ flickr Abhisit Vejjajiva 

11 ก.พ. 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เวลา 15.30 น. กกต. ได้ออกแถลงการณ์ แจ้งรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองรวมทั้งหมด 45 พรรคการมือง จำนวนทั้งหมด 69 รายชื่อ โดยในจำนวนนี้ไม่มีรายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ  แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.) ซึ่งได้ยื่นต่อ กกต. ไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ.

ในแถลงการณ์ของ กกต. ระบุถึงเหตุผลที่ไม่รวมรายชื่อของทูลกระหม่อมหญิงฯ ไว้ในรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพราะ พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง  และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถ ดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

นอกจากนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม กกต. ยังพิจารณาเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี พรรคไทยรักษาชาติ กระทำการมิบังควร เข้าข่ายต้องยุบพรรคหรือไม่ ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ ที่ประชุมได้ข้อสรุปที่จะมีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องขอให้ตรวจสอบ ว่าการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอชื่อแคนดิเนตนายกรัฐมนตรี เข้าข่ายผิดมาตรา 9 พ.ร.ป.พรรคการเมือง เป็นเหตุให้ กกต.ต้องเสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งยุบพรรคหรือไม่ โดยเห็นว่าคณะกรรมการไต่สวนควรจะมีจำนวน 5-7 คนและมีคนนอกเข้ามาร่วมมากกว่าคนใน   เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูง รวมทั้งผลการสอบสวนต้องได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก  ขณะนี้จึงให้ทางสำนักงานไปพิจารณาตัวบุคคล แล้วมาเสนอต่อที่ประชุม กกต. ก่อนไปทาบทาม และมาเสนอ กกต.มีคำสั่งแต่งตั้งต่อไปซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะมีการพิจารณาในการประชุม กกต. อีกครั้งในวันที่ 12 ก.พ.

ขณะเดียวกัน วันนี้ ที่พรรคไทยรักษาชาติ ได้มีการนัดแถลงข่าว ในเวลา 17.30 น. โดยเวลา 17.00 น. ได้มีการนัดประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค แต่ปรากฎว่าคณะกรรมการบริหารเดินทางมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจาก ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางมา จึงประกาศยุติการแถลงข่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พรรคได้มีการจัดตั้งโต๊ะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง พระฉายาลักษณ์ในหลวงราชการที่ 10 ไว้ชั้น 2 ของพรรคด้วย

สำหรับรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการรับรองจาก กกต. มีทั้งหมด 69 คน จาก 4 พรรคการเมือง ดังนี้

1.พรรคกรีน พงศา ชูแนม 2.พรรคกลาง ชุมพล ครุฑแก้ว 3. พรรคกสิกรไทย ทรรศชล พงษ์ภควัต 4.พรรคคนงานไทย ธีระ เจียบุญหยก 5 พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย ธนพร ศรียากูล 6. พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ปรีดา บุญเพลิง 7.พรรคคลองไทย สายัณห์ อินทรภักดิ์ 8.พรรคความหวังใหม่ ชิงชัย มงคลธรรม https://ads6.matichon.co.th/www/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=25&loc=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fbreaking-news%2Fnews_2197275&referer=https%3A%2F%2Fwww.khaosod.co.th%2Fhome&cb=3327a1a5419.พรรคชาติไทยพัฒนา กัญจนา ศิลปะอาชา 10. พรรคชาติพัฒนา สุวัจน์ ลิปตพัลลภ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เทวัญ ลิปตพัลลภ

11. พรรคชาติพันธุ์ไทย โกวิทย์ จิรชนานนท์ พลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์ ภราดร พรอำนวย 12.พรรคฐานรากไทย บวร ยสินทร ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล 13.พรรคทางเลือกใหม่ ราเชน ตระกูลเวียง 14.พรรคไทยธรรม อโณทัย ดวงดารา ภูษิต ภูปภัสศิริ กิติกร วิชัยเรืองธรรม 15.พรรคไทยศรีวิไลย์ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ณัชพล สุพัฒนะ ภคอร จันทรคณา 16.พรรคประชากรไทย สุมิตร สุนทรเวช ศร สมมะลวน 17.พรรคประชาชาติ วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ณหทัย ทิวไผ่งาม 18.พรรคประชาธรรมไทย พิเชษฐ สถิรชวาล ชัยวุฑ ตรึกครอง 19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ สุรทิน พิจารณ์ 20.พรรคประชาธิปัตย์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ปฐมฤกษ์ มณีเนตร 22.พรรคประชาภิวัฒน์ สมเกียรติ ศรลัมพ์ นันทนา สงฆ์ประชา สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 23.พรรคแผ่นดินธรรม ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ กรณ์ มีดี 24.พรรคพลเมืองไทย เอกพร รักความสุข 25.พรรคพลังชาติไทย พล.ต.ทรงกรด ทิพย์รัตน์ 26.พรรคพลังท้องถิ่นไทย ชัชวาลล์ คงอุดม โกวิทย์ พวงงาม 27.พรรคพลังไทยดี สาธุ อนุโมทามิ 28.พรรคพลังไทยรักไทย พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล 29. พรรคพลังประชาธิปไตย พูลพิพัฒน์ นิลรังสี 30.พรรคพลังประชารัฐ พอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

31.พรรคพลังสังคม วิฑูรย์ ชลายนนาวิน 32.พรรคพัฒนาประเทศไทย ศิลปิน หาญผดุงธรรมะ 33.พรรคเพื่อคนไทย วิทยา อินาลา 34.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ กฤติวัฒน์ กลางชัย 35. พรรคเพื่อไทย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ชัยเกษม นิติสิริ 36. พรรคเพื่อธรรม นลินี ทวีสิน 37. พรรคภราดรภาพ ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล 38. พรรคภาคีเครือข่ายไทย กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ 39. พรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกุล 40. พรรคมหาชน อภิรัต ศิรินาวิน พาลินี งามพริ้ง สุปกิจ คชเสนี

41. พรรคเศรษฐกิจใหม่ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 42. พรรคสยามพัฒนา อเนก พันธุรัตน์ 43. พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย สมศักดิ์ โกศัยสุข 44. พรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส และ 45. พรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์