กวีประชาไท: ขอร้องปู่!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

รัฐบาลเฉพาะกาลอะไรใครตั้ง
ปู่จะรั้งเราไว้ไปถึงไหน
ก็พวกหนูอยากเลือกตั้งยากอะไร
เปิดใจเลิกห่วงใยจนเกินควร

แค่เลือกตั้งอย่างโปร่งใส
คนรุ่นใหม่จะเลือกใครอย่าตีรวน
อุดมการณ์เจตนาดีใจล้วน
ปู่อยู่เฝ้าสวนเลี้ยงหลานจะดีเอง

พวกหนูจะเอารัฐบาลจากเลือกตั้ง
รวมพลังพิสูจน์กันแบบนักเลง
ถ้าแพ้พวกหนูก็ยอมรับอย่างครื้นเครง
ที่ยังเกรงก็กลเกมของพวกปู่

พวกหนูรู้เรื่องระบบประชาธิปไตย
เป็นระบบใช้ปกครองคนมากมายปู่ก็รู้
เผด็จการใช้ไม่ได้น่าอดสู
วอนให้ปู่ช่วยตรองดู มาสู้กัน.

11 กุมภาพันธ์ 2562

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์