โฆษกฯทัพไทยแจงเหตุที่ต้องมี 'กองบัญชาการกองทัพไทย' หลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ประกาศจะยุบหน่วยไม่จำเป็น

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย แจงทำไมต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้สิ่งที่ควรถามไม่ใช่ ทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย แต่สังคมควรถามว่า ทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันพัฒนาและเสริมสร้างให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีประสิทธิภาพ หลัง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ประกาศจะยุบหน่วยทหารไม่จำเป็นถ้าได้บริหารชาติ 

21 ก.พ.62 พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ นำผู้บังคับบัญชาชั้นสูงและกำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ครั้งที่ 1/2562 โดยสถานีทดสอบร่างกายประกอบด้วย สถานีดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง 2 กม. ณ ลานพื้นแข็ง หน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติภายใน บก.ทบ. (ที่มาภาพ Army PR Center)

21 ก.พ.2562 หลังวานนี้ (20 ก.พ.62) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่พบปะประชาชน โดยมีชาวบ้านที่มาจ่ายของในตลาดเข้ามาพูดคุยอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อปราบคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ และไม่เอาเผด็จการ เป็นคนกล้าทำ กล้าพูด เชื่อว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราได้ นอกจากนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยังกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า "ทหารคือปัญหาของบ้านเมือง ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา หากผมได้มีโอกาสเข้าไปบริหารบ้านเมือง ต้องไม่มีเกณฑ์ทหาร ต้องยุบหน่วยทหารที่ไม่จำเป็นออก กองบัญชาการทหารสูงสุด ต้องยุบ กองทัพน้อยต้องยุบ ศาลทหารไม่มีศึกสงคราม ไม่ต้องมี" นั้น

ล่าสุดวันนี้ (20 ก.พ.62) โพสต์ทูเดย์ รายงานว่า พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของทหาร บก.ทท ว่า กองทัพไทยถือกำเนิดคู่กับความเป็นชาติไทย เหล่าทหารหาญได้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสร้างความผาสุกให้กับประชาชนมาตลอด เดิมที่มีเพียงกองทัพบก ต่อมาจึงได้จัดตั้งกองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ตามลำดับ

สำหรับกองบัญชาการกองทัพไทยนั้นได้จัดตั้งขึ้นในภายหลัง ซึ่งบางคนอาจมีคำถามว่า ทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทยนั้น โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ชี้แจงว่า บทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม่ แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันและอนาคตนั้น ยากที่เหล่าทัพใดจะสามารถชนะในสนามรบได้โดยลำพัง เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การรบเป็นไปด้วยความรวดเร็ว รุนแรงและครอบคลุม หลายมิติมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องสนธิขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อนำขีดความสามารถของกำลังเหล่าทัพหนึ่งไปชดเชยจุดอ่อนของกำลังอีกเหล่าทัพหนึ่ง อันจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือฝ่ายตรงข้าม ซึ่งในวงการทหารรู้จักกันดีในนาม การปฏิบัติการร่วม หรือ Joint Operations

เมื่อมีการปฏิบัติการร่วม ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กองทัพสหรัฐฯ ก็ได้มีการจัดตั้งคณะเสนาธิการร่วม (The U.S. Joint Chiefs of Staff) ขึ้นในปี ค.ศ.1942 (พ.ศ.2485) และได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วางแผนและอำนวยการปฏิบัติการของฝ่ายพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นหน่วยงานถาวรเพื่อทำหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชากำลังสามเหล่าทัพใน พ.ศ.2503 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็นกองบัญชาการกองทัพไทย ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย จึงจะเห็นได้ว่า การมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางแผน อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแลการปฏิบัติการร่วม ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง กองทัพของประเทศซึ่งมีหน่วยงานในลักษณะนี้อยู่แล้ว ก็ล้วนพยายามพัฒนาให้มีบทบาทและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศที่ยังไม่มี ก็พยายามจะจัดตั้งขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ระบุด้วยว่า ดังนั้น สิ่งที่ควรถามจึงไม่ใช่ ทำไมจึงต้องมีกองบัญชาการกองทัพไทย แต่สังคมควรถามว่า ทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันพัฒนาและเสริมสร้างให้กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถขับเคลื่อนงานด้านการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พร้อมเผชิญกับความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อประเทศชาติและลูกหลานไทยของเราทุกคน อย่างไรก็ตาม ในห้วงสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้ง อาจมีการเชื่อมโยงนำกองทัพไปเป็นประเด็นในการหาเสียง จึงขอให้ทุกฝ่ายพิจารณาทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

สำหรับ กรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ได้กล่าวพื้นที่หาเสียงวานนี้ว่า ถ้าได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองจะไม่มีเกณฑ์ทหาร รวมถึงยุบหน่วยทหารที่ไม่จำเป็น เช่น กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพน้อย นั้น ไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า พรรคเสรีรวมไทย เปิดนโยบาย 6 หยุด คือ 1. หยุดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของคนในชาติ 2. หยุดคอร์รัปชัน นำงบประมาณมาพัฒนาประเทศ 3. หยุดปัญหายาเสพติด ขจัดผู้มีอิทธิพลให้สิ้นซาก 4. หยุดเผด็จการ ปฏิรูปทหาร 5. หยุดไฟใต้ สร้างสันติสุข สมานฉันท์ และ 6. หยุดสงครามสีเสื้อ สร้างความปรองดอง ก้าวสู่อนาคต ล่าสุด ขณะเปิดศูนย์ประสานงานพรรค ที่อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานว่า 

"นอกจากนโยบาย 6 หยุด ที่ทางพรรคเราประกาศมาก่อนหน้านี้แล้ว เรายังมีนโยบายที่จะเข้ามาทำให้ชีวิตของพี่น้อง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ ทางด้านการศึกษา จะให้มีการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี ยกเลิกหนี้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา ด้านสาธารณสุข บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐฟรี ภายใต้โรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน แพทย์ดี พยาบาลเยี่ยม เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ด้านเพิ่มรายได้ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างโอกาสกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนมากที่สุด และข้าราชการเกษียณอายุ 65 ปี มอบบำนาญประชาชนที่ไม่มีรายได้ หลังอายุ 65 ปี คนละ 3,000 บาท ถามว่า ต้องใช้เงินเยอะหรือไม่ เยอะครับ แต่เราสามารถโยกย้ายได้ โดยเฉพาะงบจากกองทัพ" หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์