กวีประชาไท: ฤดูกาล

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ฤดูกาลเลือกตั้งนั่งคอยทยอยผ่าน
แม้ขอทานผ่านไหว้ใจเผื่อแผ่
มาจากไหนไปไหนใครดูแล
ผู้แทนแกขอคะแนนทักทาย

แสนนอบน้อมถ่อมตนพบคนแก่
จะดูแลทุกข์ยากลำบากหลาย
ลุงอยากอยู่กินดีสุขสบาย
ลูกหลานชายหายจนทุกคนรวย

สิบนิ้วข้าคารวะวณิพก
อยากจะเป็นนายกยกไหว้สวย
อ่อนก้มพนมกรเหมือนสอนมวย
กาให้ด้วยช่วยพอขอคะแนน

อยากให้ไหว้ไปไหนมาทุกวัน
แต่ทางนั้นขันถือมือจับแขน
ฉากการเมืองเรื่องเล่าเขาผู้แทน
เรื่องจริงแสนอดยากความยากจน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์