'เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้' สนับสนุนการจัดการน้ำที่ไม่ทำลายระบบนิเวศและชีวิตประชาชน

เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการสร้างรูปธรรมการจัดการน้ำโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและชีวิตประชาชน และขอสนับสนุนให้บุคคลที่ศรัทธาในพลังประชาชนและภูมิปัญญานิเวศ เป็นตัวแทนในกรรมการภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ข้อขัดแย้งและกำหนดอนาคตการจัดการน้ำภาคใต้จนลุล่วงรักษาระบบนิเวศและชีวิตของประชาชนไม่ให้ถูกทำลายจากโครงการคอนกรีตของรัฐบาล 

24 ก.พ. 2562 เพจหยุดเขื่อนภาคใต้รักษาป่าไม้ประเทศไทย เปิดเผยว่าจากการพูดคุยของเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 กพ. 2562 ต่อกรณี พ.ร.บ.ทรัพยาการน้ำ และแนวทางการยุติข้อขัดแย้งในพื้นที่ จ.นครศรี-พัทลุง ทั้ง 4 พื้นที่ ทางเครือข่ายฯ มีแถลงการให้รับทราบ ดังต่อไปนี้

แถลงการณ์เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้

การจัดการน้ำภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 การจัดการทรัพยากรน้ำจะเข้าไปสู่อำนาจของหน่วยงานรัฐโดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จจาก คณะกรรมการน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในกระบวนการดังกล่าวน้ำจะถูกจัดการและนำไปใช้ตามแนวนโยบายที่กำหนดโดยรัฐ ซึ่งเปิดโอกาสให้นำน้ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และ โครงการขนาดใหญ่ อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ แม้ใน พรบ.ทรัพยากรน้ำจะระบุว่าน้ำเป็นทรัพยากรสาธารณะแต่กลไกที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติจะนำไปสู่การควบคุมน้ำโดยหน่วยงานรัฐ และมีโอกาสความเป็นไปได้ที่จะทำให้การใช้น้ำของภาคประชาชนมีข้อจำกัดหรือเกิดการขาดแคลนน้ำ

ความร่วมมือของภาคประชาชนในการจัดการน้ำจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างฐานของประชาชนให้เกิดการร่วมมือและเชื่อมโยงกันทั้งภาคใต้ เพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ของภูมิภาค โดยเริ่มต้นจากการจัดการทรัพยากรน้ำใน 4 กรณีที่เกิดความขัดแย้งเมื่อไม่นานมานี้ คือ คลองผันน้ำเมืองนคร เขื่อนคลองสังข์ ประตูกั้นน้ำปากประ เขื่อนวังหีบ เพื่อแสดงให้สาธารณะเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างคอนกรีตลงบนพื้นที่ระบบนิเวศไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่การจัดการน้ำให้สมบูรณ์เพียงพอต่อการใช้รวมถึงการบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ำ สามารถดำเนินการด้วยวิธีการอื่นได้ไม่ต้องทำลายระบบนิเวศและชีวิตของประชาชน

เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดการน้ำจาก 4 กรณีข้างต้นจะ เป็นสนามความรู้ที่ต้องการพิสูจน์ระหว่างวิธีการคอนกรีตของรัฐกับวิธีการธรรมชาติของประชาชน ฉะนั้นในภาวะนี้มิเพียงเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งเท่านั้นแต่เป็นสนามการพิสูจน์ระหว่างความรู้แบบรัฐกับความรู้ของประชาชน ฉะนั้นบุคคลที่เป็นตัวแทนในกรรมการฝั่งภาคประชาชนจึงต้องเป็นตัวแทนที่ศรัทธาในภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการน้ำที่ต้องคู่กับธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดปัญญาและรูปธรรมการจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สาธารณะในภาคใต้ต่อไป

เครือข่ายปกป้องดินน้ำป่าภาคใต้ จึงขอประกาศว่า นับแต่นี้เป็นต้นไปจะสนับสนุนการสร้างรูปธรรมการจัดการน้ำโดยไม่ทำลายระบบนิเวศและชีวิตประชาชน และขอสนับสนุนให้บุคคลที่ศรัทธาในพลังประชาชนและภูมิปัญญานิเวศ เป็นตัวแทนในกรรมการภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ข้อขัดแย้งและกำหนดอนาคตการจัดการน้ำภาคใต้จนลุล่วงรักษาระบบนิเวศและชีวิตของประชาชนไม่ให้ถูกทำลายจากโครงการคอนกรีตของรัฐบาล สืบไป

โดยเครือข่ายปกป้อง ดิน น้ำ ป่า ภาคใต้
ประกาศเมื่อ 23 ก.พ. 2562 
ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีฯ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์