ศาลปกครองถอนคำสั่ง กสทช. ปิดวอยซ์ทีวี 15 วัน ระบุไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองกลางพิพากษา เพิกถอนคำสั่ง กสทช. จอดำวอยซ์ทีวี 15 วัน ระบุ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการรายงานข่าวไม่สร้างความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น ทำให้เกิดความขัดแย้ง อ้างทำผิดซ้ำซากไม่ได้เพราะหนังสือคำสั่งไม่ให้วอยซ์ชี้แจงแต่แรก ด้านสถานีฯ แถลง พร้อมทำงานร่วมกับ กสทช. แต่เสรีภาพสื่อก็จำเป็น จะยืนหยัดต่อไปแม้จะมีการอุทธรณ์

27 ก.พ. 2562 ที่ศาลปกครองมีการอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำเลขที่ 258/2562 บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรณี กสทช. มีคำสั่งระงับการออกอากาศทั้งสถานีเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-27 ก.พ. 2562 โดยศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง กสทช. และให้มีผลนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้อง (กสทช.) มีมติระงับการออกอากาศ

กสทช. ปิด 'วอยซ์ ทีวี' 15 วัน เหตุเนื้อหาขัด ก.ม. ซีอีโอชี้ เลือกปฏิบัติ-ลุแก่อำนาจ

ศาลปกครองสั่งทุเลาคำสั่ง กสทช.พักใช้ใบอนุญาต 'วอยซ์ ทีวี'

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ดำเนินรายการ Wake Up News และ Tonight Thailand เสนอการวิเคราะห์จากการเรียบเรียงเนื้อหาและมีการวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงบุคคลสาธารณะ แม้จะมีเพิ่มเติมจากแหล่งข่าว และมีการแสดงความเห็นสนับสนุนบางพรรคการเมือง  ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความสับสนต่อสาธารณะ

การดำเนินรายการของผู้ฟ้องคดี (วอยซ์ ทีวี) ไม่ถึงขนาดส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกปั่น ทำให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งผู้ถูกฟ้อง (กสทช.) ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความเสียหายร้ายแรงอย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง (กสทช.) มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ กสทช. อ้างว่าวอยซ์ทีวีทำผิดซ้ำซากเป็นเหตุให้สั่งระงับการออกอากาศ ศาลเห็นว่าต้องให้โอกาสโต้แย้งคำสั่ง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเชิญผู้ฟ้องคดีเข้าชี้แจง หนังสือดังกล่าวมิได้มีประเด็นให้ผู้ฟ้องชี้แจงเกี่ยวกับการทำผิดซ้ำแต่อย่างใด ศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องมิได้พิจารณากรณีการทำความผิดซ้ำมาแต่ต้น และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องชี้แจง จึงไม่อาจกล่าวอ้างการทำผิดซ้ำซากเป็นเหตุให้ระงับการออกอากาศได้

ทั้งนี้ ศาลได้แจ้งคู่กรณีว่ามีระยะเวลาอุทธรณ์เป็นเวลา 30 วันนับจากวันอ่านคำพิพากษา

ต่อมามีแถลงการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ลงชื่อเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ระบุว่า วอยซ์ ทีวีได้รับคำตัดสินศาลปกครองลาง และยินดีต่อบรรยากาศเสรีภาพสื่อ ทางสถานีฯ ยืนยันเสมอว่ายินดีทำงานร่วมกับ กสทช. แต่เสรีภาพสื่อก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ และหากมีการอุทธรณ์ คดีนี้ก็อาจดำเนินต่อไปถึงศาลปกครองสูงสุด และวอยซ์จะยืนยันจุดยืนด้านเสรีภาพสื่อที่มีความรับผิดชอบ เพื่อปกป้องคุณค่าสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความเห็น

แถลงการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี กรณีคำตัดสินศาลปกครองกลาง

เรียนผู้ชม ผู้มีอุปการคุณ และเพื่อนสื่อมวลชน

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี ได้รับคำตัดสินของศาลปกครองกลาง และยินดียิ่งต่อบรรยากาศเสรีภาพสื่อรวมถึงอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวียืนยันเสมอมาว่ายินดีทำงานร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้เกิดความราบรื่น เพราะการดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนในยุคที่ถูกปั่นป่วน (disrupted) โดยเทคโนโลยีสื่อสารและโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ทายผู้ประกอบการอย่างยิ่งอยู่แล้ว

ขณะที่เสรีภาพของสื่อมวลชน ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญและสื่อไม่อาจขาดเสรีภาพ

การฟ้องศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่ง กสทช. ครั้งนี้ สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีมุ่งหวังให้เกิดบรรทัดฐานว่าการทำงานขององค์กรรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแล จะมีความเป็นกลางทางการเมือง คำนึงถึงเสรีภาพสื่อและเสรีภาพในการแสดงความเห็น และตระหนักในหน้าที่ว่าจะต้องส่งเสริมให้สื่อมวลชนสามารถประกอบกิจการได้โดยราบรื่น

การเรียกร้องค่าเสียหายไม่ใช่จุดประสงค์ของการฟ้องศาลปกครองครั้งนี้ สื่อมวลชนอาจเป็นธุรกิจที่มูลค่าไม่สูงหากแต่มีคุณค่าต่อสังคมสูงอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้สื่อได้ทำหน้าที่ และนำเสนอความเห็นอย่างหลากหลายรอบด้านบนพื้นฐานคุณค่าประชาธิปไตย รวมทั้งประคับประคองฝ่าฟันวิกฤตอุตสหกรรมสื่อไปได้ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อสังคมยิ่งกว่าการปิดกั้น แทรกแซง ซึ่งปลายทางคือการมีข่าวสารเพียงด้านเดียว และประชาชนขาดโอกาสในการรับข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการตัดสินใจด้วยตนเอง

สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวียืนยันด้วยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ประกาศจุดยืนเสรีประชาธิปไตย โดยมีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามครรลองวิชาชีพ

คดีนี้อาจจะดำเนินต่อไปถึงศาลปกครองสูงสุด หาก กสทช. อุทธรณ์ และสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีขอยืนยันว่า จะต่อสู้คดีในศาลปกครองด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพื่อยืนยันจุดยืนของสื่อที่ต้องมีเสรีภาพในการทำหน้าที่พร้อมไปกับความรับผิดชอบตามหลักวิชาชีพ ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องคุณค่าของสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงความเห็น

ขอแสดงความนับถือ

นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

ที่มา: วอยซ์ ทีวี

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์