4 องค์กร 'ร่วมสานพลังให้บริการ...ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง' เปิดจุดลงทะเบียนบัตรทองเพิ่ม 3 สาขา ที่ ธ.ก.ส.

4 องค์กรผนึกกำลังจัดงาน “ร่วมสานพลังให้บริการ...ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง” ดูแลสุขภาพผู้ขับขี่รถสาธารณะและประชาชน พร้อมเปิดจุดลงทะเบียนบัตรทองเพิ่ม 3 สาขา ณ ธ.ก.ส. ได้แก่ หมอชิต ตลาดยิ่งเจริญ และวัดไทร รุกดูแลชาว กทม. เพิ่มการเข้าถึงสิทธิบัตรทอง 

27 ก.พ.2562 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิต (จตุจักร) วันนี้ ในงาน “ร่วมสานพลังให้บริการ...ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)” โดยความร่วมมือระหว่างของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) บริษัท ขนส่ง จำกัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยภายในงานมีหน่วยบริการจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และคลินิกเอกชนได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 3 แห่ง และจันทรเกษมคลินิกเวชกรรม จัดบริการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถสาธารณะและประชาชน พร้อมเปิดจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกสิทธิบัตรทอง ณ ธ.ก.ส. 3 สาขา ได้แก่ หมอชิต ตลาดยิ่งเจริญ และย่อยวัดไทร

นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมทีมแพทย์และบุคลากรในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ขับขี่รถสาธารณะ และประชาชนทั่วไป  โดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย ตรวจปัสสาวะ และพิเศษสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ได้จัดบริการเพิ่มในการตรวจสายตา และเอกซเรย์ปอด เนื่องจากกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้น ต้องเผชิญกับมลพิษและฝุ่นควันเป็นประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มีฝุ่นพิษที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทย สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังและอันตรายจากสายตาที่ผิดปกติต่อผู้โดยสาร ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะ จึงได้จัดทีมตรวจจากศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง และศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น หากพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะมีการแนะนำและส่งต่อไปรักษาตามหน่วยงานต้นสังกัดทันที ทั้งนี้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครยังจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มประชาชนทั่วไป และลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่เป็นผู้ขับขี่สาธารณะสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนดไว้

นิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกคน โดยคนไทยกว่า 48 ล้านคนทั่วประเทศ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่คุ้มครองการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุข แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงสิทธิบัตรทอง อาทิ การขาดความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิ วิธีการลงทะเบียนและเปลี่ยนหน่วยบริการ คนต่างจังหวัดที่อยู่ กทม. แต่ไม่ย้ายสิทธิตามที่พักอาศัย เป็นต้น ดังนั้นในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากบริการด้านการเงิน การลงทุนแล้ว ยังใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนไทย จึงได้ร่วมมือกับ สปสช.เปิดจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกสิทธิบัตรทองที่ ธ.ก.ส.

โดย ธ.ก.ส.มีความพร้อมให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิบัตรทองทุกสาขา แต่ด้วยหลายพื้นที่ สปสช.มีจุดให้บริการอยู่แล้ว จึงพิจารณาเฉพาะพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อน และช่วยกระจายบริการได้มากขึ้น โดยนำร่อง 3 สาขา คือ สถานีขนส่งหมอชิต ตลาดยิ่งเจริญ และสาขาย่อยวัดไทร (เขตจอมทอง)

“ความร่วมมือนี้ นอกจากทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการดูแลลูกค้า ธ.ก.ส.    ในด้านสุขภาพ โดยลูกค้าของ ธ.ก.ส.เป็นกลุ่มคนที่ใช้สิทธิบัตรทอง จึงนับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มทางเลือกการให้บริการในการเข้าถึงสิทธิของลูกค้า ธ.ก.ส. และกลุ่มเป้าหมายของ สปสช.ไปพร้อมๆ กัน และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยจาก ธ.ก.ส. ในเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 ลูกค้าที่มาใช้บริการกับ ธ.ก.ส.รับประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 100,000 บาท ฟรี” รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.กล่าว

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดตั้งจุดลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง ณ จุดบริการ ธ.ก.ส. นับเป็นมิติใหม่ของการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย สปสช.เขต 13 (กทม.) ได้ประสานความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.เพิ่มเติมจุดรับลงทะเบียน จากเดิมที่เปิดให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต กทม. 19 เขต ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และมีข้อจำกัดในการให้บริการ ตามวันและเวลาราชการเท่านั้น โดยการเปิดจุดให้บริการบัตรทองเพิ่มเติมที่ธนาคาร ธ.ก.ส.ทั้ง 3 สาขา จะมีเจ้าหน้าที่จาก สปสช.ประจำในการให้บริการทุกวัน เป็นอีกหนึ่งทางทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกสิทธิบัตรทองให้กับประชาชนยิ่งขึ้น

“ที่ผ่านมา สำนักอนามัย กทม. ธ.ก.ส. บขส. และ สปสช.นั้น มีความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ด้าน วิลาวัณย์ สุวรรณะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของสถานที่ ณ จุดบริการ ธ.ก.ส. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความครอบคลุมและทั่วถึงในการมีหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย

ทั้งนี้ 3 สาขา ณ ธ.ก.ส. นำร่องในการตั้งจุดบริการสิทธิบัตรทอง คือ 1. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต เปิดบริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในเวลา 09.00-16.00 น. 2.สาขาตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เปิดบริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ในเวลา 09.30-16.30 น. และ 3.สาขาย่อยวัดไทร เขตจอมทอง เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30-15.30 น.

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์