สปสช.ชูตัวอย่างโครงการภาคตะวันออกสร้างความรู้อนามัยเจริญพันธ์กลุ่มวัยรุ่นในโรงเรียน

สปสช.เยี่ยมชม “โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่ภาคตะวันออก” ชูตัวอย่างส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกภายใต้ “กองทุนบัตรทอง” เน้นสร้างความรู้อนามัยเจริญพันธุ์กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนในโรงเรียน ลดปัญหาท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลกระทบสังคม

1 มี.ค.2562 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมา นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เยี่ยมชม “โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์ุและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่ภาคตะวันออก” ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดยสมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ โดยมีผู้แทนสมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ ให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลดำเนินโครงการฯ

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นภาวะวิกฤติที่ก่อให้เกิดผลกระทบรอบด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม มีผลต่อทางกายและจิตใจ ทั้งกับตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคม ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในวัยรุ่น อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 12-16 ปี และพบการใช้ถุงยางอนามัยไม่ถึงร้อยละ 50 ส่งผลให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพ่อแม่วัยรุ่น รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ซ้ำ สมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้ร่วมดำเนิน “โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่ภาคตะวันออก” ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้การดำเนินโครงการฯ มีเป้าหมายสำคัญ เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชนวัยเจริญพันธ์ในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ที่ถูกต้อง นำไปสู่การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างกลุ่มแกนนำเยาวชนที่มีทักษะการสื่อสารและให้คำแนะนำเรื่องอนามัยเจริญพันธ์ ซึ่งจะช่วยขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินโครงการฯ ได้เน้นการดำเนินกิจกรรมกับวัยรุ่นและเยาวชนร่วมกับการบรรยาย จำนวน 1,400 คน ในโรงเรียนในพื้นที่

“โครงการส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้วัยรุ่นและเยาวชนมีเกราะป้องกันจากปัญหาอนามัยเจริญพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ เป็นการดูแลให้มีความรู้เพื่อที่จะระมัดระวังความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อชีวิตได้ จึงเป็นโครงการตัวอย่างในการดำเนินงานเชิงรุกภายใต้งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) เพื่อร่วมแก้ปัญหาอนามัยเจริญพันธ์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.ประจักษวิช กล่าวว่า ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตยืนยาวขึ้น ช่วยลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้เล็งเห็นความสำคัญ อนุมัติการจัดสรรงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนับตั้งแต่เริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการการควบคู่กับการจัดบริการรักษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2562 นี้ บอร์ด สปสช.จัดสรรงบประมาณ 431.43 ล้านบาท เพื่อดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชนทุกสิทธิ์ทั่วประเทศ

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์