เดือน ม.ค. 2562 ผู้ประกันตนว่างงาน 150,265 คน ถูกเลิกจ้าง 26,073 คน

เดือน ม.ค. 2562 ผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 150,265 คน มีอัตราการขยายตัว 13.58% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 และขอรับประโยชน์ทดแทนจากสาเหตุเลิกจ้าง 26,073 คน 


แฟ้มภาพสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

6 มี.ค. 2562 จาก ข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ม.ค 2562 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่าจากข้อมูล ณ เดือน ม.ค 2562 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 11,444,485 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.05 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ม.ค. 2561) ซึ่งมีจำนวน 10,791,655 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือนมกราคม 2562 เมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ธ.ค. 2561 พบว่าในเดือน ม.ค. 2562 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.05 โดยมีอัตราลดลงจากเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 7.00 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การจ้างงานมีอัตราขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

ด้านสถานการณ์การว่างงานมีผู้ว่างงานจำนวน 150,265คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 13.58 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ม.ค. 2561 ซึ่งมีจำนวน 132,294 คน) และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งมีจำนวน 152,464 คน) โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.44 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานทุกกรณี ในเดือน ม.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.31 มีอัตราเทียบเท่ากับอัตราการว่างงานของเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.31 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือน ม.ค. 2562 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 

ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนม.ค. 2562 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 26,073 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 มีอัตราการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.21 และมีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ม.ค. ของปีที่ผ่านมา ที่มีอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างที่ร้อยละ 0.22
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์