กวีประชาไท: คนสองรุ่น!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

การเลือกตั้งครานี้
24 มีนาคมใกล้จะถึง
มิใช่สงครามกูกับมึง
มองให้ซึ้งคือสงคราม สองรุ่นคน

คนเก่ากับคนใหม่
คนสูงวัยคนวัยใสคนเท่ากับคน
ห้าปีผ่านได้เรียนรู้เลิกสับสน
หมดเวลาคนรุ่นเก่า น่าสนใจ

มิใช่ไม่เคารพคนรุ่นปู่ย่า
ลุงป้าตายายตกสมัยรอไม่ได้
โลกยุคใหม่ต้องการคนว่องไว
คนเก่าไปคนใหม่มา ถึงเวลา

การเลือกตั้งครานี้
24 มีนาคมจวนแล้วหนา
คนรุ่นใหม่มาแน่ถึงเวลา
ส่วนลุงป้าตายาย คอยนั่งดู.

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์