กวีประชาไท: กระสุนจริง

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ผู้ออกคำสั่งให้ใช้กระสุนจริงในวันนั้น
คำสั่งจะมัดตราสังคุณในวันที่ 24
ผู้รับคำสั่งให้ใช้กระสุนจริงในวันนั้น
คำสั่งจะกลบฝังคุณในวันที่ 24
ผู้ยกปืนเล็งใส่หัวประชาชนตามคำสั่งในวันนั้น
กระสุนจริงจะระเบิดใส่หน้าคุณในวันที่ 24
โปรดรอคอย
กระสุนจริงยิ่งกว่าจริง
ในวันที่ 24 มีนาคม
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์