บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งหลายจังหวัด-กทม.ปิดหีบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว

17 มี.ค. 2562 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ได้รายงานบรรยาการปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 ล่วงหน้าเมื่อเวลา 17.00 น. ในหลายจังหวัดดังนี้

ที่ จ.สมุทรปราการ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ทยอยเดินมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00 น.จนถึง 17.00 น. มีผู้ออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก โดยก่อนเวลา 17.00 น.ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนรีบเข้ามาในพื้นที่เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จนถึง เวลา 17.00 น. นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส ทำหน้าที่ ผอ.เขตเลือกตั้งที่ 1 สมุทรปราการ ได้ประกาศปิดการเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าเขตเลือกตั้งที่ 1 ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จะมีประชาชนมาใช้สิทธิเกินกว่าร้อยละ 70 เนื่องจากตลอดทั้งวันมีประชาชนมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก โดยตลอดทั้งวัน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการทั้ง 3 ท่าน ได้ติดตามและคอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างเต็มที่

ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งแบบในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดกว่า 164,000 คน เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดย มีสถานที่เลือกตั้งกลางจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ,ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ,ลานอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ,โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี ,โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อำเภอบางบ่อ ,โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอพระประแดง ,โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และสถานที่เลือกตั้งสำหรับผู้พิการบริเวณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง โดยลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด จำนวน 51,392 คนมีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า 64 หน่วย โดยมีการบูรณาการการดำเนินการจากทุกภาคส่วน และจิตอาสา ทำให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่ จ.สุโขทัย พ.ท.สยามรัฐ สุทธรินทร์ ผอ.สนง.กกต.จว.สุโขทัย กล่าวทุกเขตเลือกตั้งเหตุการณ์ปกติ เวลา 17.00 น. เป็นเวลาปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกันทั้งประเทศ ส่วน 3 เขตเลือกตั้งของสุโขทัยบรรยากาศการปิดหีบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ก่อนเวลาปิดหีบมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิ์กันบ้างประปราย 

ผอ.สนง.กกต.จว.สุโขทัย ยังระบุว่าจากการที่ได้ลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งต่างๆ ทั้ง 3 เขต ทุกเขตมีผู้มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก คาดมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สำหรับตลอดทั้งวันนี้ไม่พบการทุจริตหรือกระทำความผิดระเบียบ กกต. แต่อย่างใด ทุกเขตดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

ที่ จ.นครพนม นายสมพล พงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ล่วงหน้า จำนวน 5,497 ราย แบ่งเป็น เลือกตั้งนอกเขต 4,371 ราย และในเขตเลือกตั้ง 1,126 ราย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนม ได้จัดสถานที่เลือกตั้งกลางไว้ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้า แบ่งเป็นที่เลือกตั้งกลางในเขต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ อำเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นเว้นอำเภอเมืองนครพนมที่มี 3 แห่ง คือที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ เนื่องจากพื้นที่อำเภอเมืองอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 2 , 3 และเขตเลือกตั้งที่ 4 จึงทำให้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต 3 แห่ง ส่วนสถานที่ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตมี 4 แห่ง ประกอบไปด้วยหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเรณูนคร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอนาแก โดยในส่วนของอำเภอที่มีทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและในเขต คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสถานที่ไว้ใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครพนมยังได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งสำหรับผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าอุเทน ซึ่งเป็น 1 ใน 6 แห่งของประเทศที่จัดให้ผู้สูงอายุได้ไปใช้สิทธิ์ โดยมีผู้สูงอายุมาขอใช้สิทธิ์ จำนวน 15 คน

สำหรับบัตรที่ลงคะแนนแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เลือกตั้งนอกเขตเจ้าหน้าที่จะนับบัตรให้ตรงกับจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์แล้วนำส่งทางไปรษณีย์ไปยังจังหวัดต่างๆที่ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเพื่อนำไปนับรวมกันในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ส่วนที่ 2 บัตรเลือกตั้งในเขตจะนำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรของแต่ละเขตเลือกตั้งพร้อมติดกล้องวงจรปิด โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 เก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสงคราม เขตเลือกตั้งที่ 2 สภอ.อำเภอท่าอุเทน เขตเลือกตั้งที่ 3 สภอ.อำเภอเรณูนคร เขตเลือกตั้งที่ 4 สภอ.อำเภอนาแก ซึ่งการเลือกตั้งวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองมาดูแลความเรียบร้อย และรด.จิตอาสา ลูกเสือ กกต.มาช่วยตรวจสอบรายชื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย

ปลัด กทม.แจงยังไม่มีรายงานแจกบัตรเลือกตั้งผิด คาดบางกะปิลงคะแนนถึง 19.00 น.

ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อเวลาประมาณ 17.24 น. ว่านางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางกอกน้อย ถึงกรณีหลายหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาใช้สิทธิจำนวนมากทำให้แถวยาวว่าไม่ค่อยกังวลนัก เพราะการดำเนินการถือว่าเป็นไปตามแผนและระบบที่วางไว้ แต่อย่างที่บอกว่าคนมากอาจใช้เวลา แต่หากอยู่พื้นที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว ก็สามารถใช้สิทธิตัวเองได้ แม้จะเลยเวลา 17.00 น.ไปแล้ว อย่างเขตบางกะปิประเมินไว้ว่าคนสุดท้ายอาจจะใช้เวลาถึงประมาณ 19.00 น. เนื่องจากขณะนี้ประเมินแล้วว่ามีผู้มาใช้สิทธิมากกว่า 70% แล้ว ก็จะเหลือไม่ถึง 30% เท่าที่ดูจากทุกเขตที่ประเมินและรายงานมาแล้ว ประมาณ 60-70% เช่นกัน

เมื่อถามถึงการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขต ของ กทม.มีรายงานหรือไม่ นางศิลปสวย กล่าวว่าอาจจะมีการสลับกันบ้าง แต่เราย้ำเจ้าหน้าที่ให้ดูให้ดีที่สุด เพราะในหน่วยหนึ่งมีหน่วยเลือกตั้งของจังหวัดต่างๆ อยู่ด้วยกันเยอะ แต่คิดว่าคงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในส่วนของพื้นที่ กทม.เรายังไม่ได้รับรายงานเข้ามาว่ามีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดหรือไม่ เท่าไรอย่างไร

กทม.ปิดหีบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เตรียมสรุปยอดผู้ใช้สิทธิทั้งหมด

ต่อมา ผู้จัดการออนไลน์ รายงานเมื่อเวลาประมาณ 18.27 น. ว่านางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เดินทางมายังสำนักงานเขตพระนคร เมื่อเวลา 17.00 น. เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการปิดหีบการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยหลักเกณฑ์ในการปิดคูหาและปิดหีบเลือกตั้งนั้น จะรอจนกว่าประชาชนผู้มาใช้สิทธิที่อยู่ในเขตเลือกตั้งก่อน 17.00 น. จะลงคะแนนจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้เมื่ออเวลา 17.30 น. ทาง กทม.รายงานว่า ทุกเขตเลือกตั้งของพื้นที่ กทม.แจ้งปิดหน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยครบทุกเขตแล้ว โดยอยู่ระหว่างการสรุปยอดผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งหมดในวันนี้ สำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าในแต่ละพื้นที่โดยรวมถือว่าเต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์