กวีประชาไท: ขอลายเซ็น

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

"สังฆกรรมหมู่โจรโหนเลือกตั้ง
ตรรกะพังหรืออย่างไรไปฟอกขาว
ในบรรบทที่ปลิ้นปลดทุกเรื่องราว
ดำเป็นขาวร่วมกลบได้ ปลายปากกา

จึงช่วยโจรหลอกชาวบ้านล้านๆ เสียง
มาเข้าคิวรายเรียงสู่คูหา
-หยิบปากกา มาล้างโกง กติกา-
แล้วหลอกว่า เป็นคูหา ฆ่าหมู่โจร"

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์