ผู้เลือกตั้งหน้าใหม่ VS ผีทักษิณ

ในการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 'ทักษิณ ชินวัตร' ยังเป็นโจทย์ทางการเมืองของพวกเขาหรือไม่

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์