‘อนาคตใหม่’ จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ ให้พรรคการเมือง-ประชาชนร่วมตรวจสอบ

‘อนาคตใหม่’ จี้ กกต.เปิดคะแนนรายหน่วยทั่วประเทศ หวังประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิ์ออกเสียงของประชาชน ทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้สมัครพรรคโต้ปมแจกขนมเด็ก หลัง 'พลังประชารัฐ' ร้อง กกต.

26 มี.ค.2562 วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. แกนนำพรรคอนาคตใหม่ นำโดย รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค,  ไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรค และพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อ กกต. เพื่อขอให้ กกต. เปิดเผยข้อมูลและตัวเลขของการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องของการใช้สิทธิ์ออกเสียงของประชาชน ทำให้การเลือกตั้งมีความสุจริตเที่ยงธรรมมากยิ่งขึ้น

ไกลก้อง นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ และผู้ที่ผลักดันนโยบายรัฐเปิดเผย หรือ Open Data กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ได้ขอใช้สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลตัวเลขผู้มีสิทธิ์ออกเสียง ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียง จำนวนบัตรเลือกตั้งที่แต่ละหน่วยได้รับ จำนวนบัตรเสีย และคะแนนผู้สมัครแต่ละคน เป็นรายหน่วยจากทาง กกต.  ซึ่งตนคิดว่าไม่เป็นการสร้างภาระแก่ กกต. มากจนเกินไปเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต. ได้ทำการรวบรวมตัวเลขเหล่านี้เอาไว้โดยทางอิเล็คทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงแต่การนำข้อมูลมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้ร่วมตรวจสอบเท่านั้น รวมถึงกรณีที่เก็บค่าบริการจากสื่อมวลชนที่ลิงค์ข้อมูลจากเว็บไซค์กกต.ไปนำเสนอแบบเรียลไทม์ อยากให้สื่อมวลชนตรวจสอบเพราะกกต.มีงบประมาณในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วไม่ควรมีการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากสื่อมวลชน

แม้ว่าพรรคอนาคตใหม่จะได้จำนวน ส.ส. เกินคาด แต่จากการรวบรวมข้อร้องเรียนจากประชาชนทั่วประเทศทั้งทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต และจากประชาชนที่เดินมาร้องเรียนที่พรรค พบว่ามีความพยายามทำให้คะแนนของพรรคอนาคตใหม่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและมีลักษณะเป็นรูปแบบคล้ายกันทั่วประเทศ โดยอาจมีการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับประชาชนและสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงว่า หากเลือกพรรคอนาคตใหม่แล้วจะกลายเป็นบัตรเสียเพราะพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว หรือการนำกระดาษไปปิดทับเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ หรือการที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพิจารณาว่าบัตรใดเป็นบัตรดีบัตรเสียตอนเปิดหีบนับคะแนนโดยไม่ใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกพรรคการเมือง มีการเอื้อประโยชน์ให้บางพรรค และมีการทำให้บัตรที่เลือกพรรคอนาคตใหม่กลายเป็นบัตรเสียมากเป็นพิเศษ ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนรายหน่วยเพื่อให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบนั้นถือเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดโอกาสในการทุจริตเลือกตั้งได้

ผู้สมัครโต้ปมแจกขนมเด็ก หลัง 'พลังประชารัฐ' ร้อง กกต.

ขณะที่วานนี้ จากกรณีที่ เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้สมัครเขต 3 ยานนาวา-บางคอแหลม พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ร้องเรียนการหาเสียงของ วรรณวรี ตะล่อมสิน ผู้สมัครเขต 3 ยานนาวา-บางคอแหลม จากพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่าฝ่าฝืนระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง

วรรณวรี ตะล่อมสิน

ซึ่งจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่าคะแนนของ วรรณวรี ตะล่อมสิน ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 และ เนวินธุ์ มีคะแนนน้อยกว่า วรรณวรี 2,000 คะแนน (อ่านรายงานข่าวที่ https://news.mthai.com/politics-news/718089.html และ https://www.khaosod.co.th/election-2019/news_2345684

วรรณวรี จึงได้โพสข้อความลงในเฟสบุ๊คเพจ "วรรณวรี ตะล่อมสิน - เบอร์ 14 เขต 3 ยานนาวา บางคอแหลม" ดังนี้

เช้านี้หลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเริ่มออกมาแล้วว่าคะแนนเสียงที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวยานนาวา-บางคอแหลม เขต 3 จ.กรุงเทพมหานคร มาเป็นอันดับ 1 ดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เชื่อมั่นในตัวดิฉันและพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างยิ่ง

แต่อย่างไรก็ตาม บ่ายนี้ดิฉันก็ได้ทราบข่าวจากเว็บไซต์ข่าวว่าผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐที่คะแนนรองลงมาจากดิฉัน ได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ตรวจสอบว่าดิฉันได้ทำผิดระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 8 (4) ซึ่งห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด ตามประเพณีต่างๆ และมาตรา 9 จากการโพสต์ภาพลงบนเฟสบุ๊คว่าเป็นการหาเสียงทางช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

ดิฉันขอยืนยันว่าดิฉันไม่ได้ทำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในรายละเอียด 3 ข้อที่ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐร้องเรียนแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ดิฉันได้ไปร่วมงานจัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับน้องๆ ในโรงเรียน 3 แห่งพร้อมกับเพื่อนๆ ที่ทำงานในบริษัทตะล่อมสิน พลาสติก โดยทางบริษัทจะจัดขนมไปให้น้องๆ และทำบุญบริจาคทุนการศึกษาแก่น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา ดิฉันจึงร่วมทำบุญและช่วยแจกขนมในงานวันเด็กด้วย กิจกรรมวันเด็กดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี และดิฉันเองไปร่วมงานมากว่า 3 ปีแล้ว แต่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาดิฉันได้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ เป็นอาสาสมัครช่วยหาสมาชิกพรรค จึงนำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกไปประชาสัมพันธ์ด้วย
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมา ดิฉันเข้าร่วมกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย N95 และบอกเล่าวิธีการรับมือป้องกันฝุ่น PM2.5 ให้กับประชาชนบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับเพื่อนว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ในขณะนั้นอีกหลายท่าน เนื่องจากในขณะนั้นปัญหาฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และรัฐบาลไม่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดชึ้นกับประชาชนเลย ดิฉันเห็นว่าการแจกจ่ายหน้ากากและสอนวิธีการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 ให้ประชาชน

ดิฉันยืนยันว่าการไปร่วมงานวันเด็ก การบริจาคเงินให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนทุนการศึกษา การแจกหน้ากากอนามัยและบอกเล่าวิธีการป้องกันภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชน ไม่ได้ผิดระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง ของ กกต. ตามที่ผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐกล่าวหาอย่างแน่นอน

เนื่องจาก ระเบียบ กตต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศพรฎ. เลือกตั้ง

ตามหลักการทางกฏหมายนั้น การออกระเบียบต้องออกมาก่อน แต่ระเบียบจะเริ่มบังคับใช้เมื่อมีการประกาศ พรฎ. เลือกตั้งออกมา ซึ่งเมื่อ พรฎ. เลือกตั้ง ถูกประกาศออกมาและบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ระเบียบจึงเริ่มบังคับใช้นับแต่วันนั้นเป็นต้นไปด้วย ดังนั้นการแจกขนม บริจาคเงินทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนในวันเด็ก การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อป้องกันตนเองจากภัยร้ายของฝุ่น PM 2.5 ด้วยหน้ากากอนามัย และโพสภาพลงบนโซเซียลมีเดีย สามารถทำได้ ไม่ได้ผิดระเบียบการหาเสียงแต่อย่างใดค่ะ 

สุดท้ายนี้ดิฉันดีใจที่พี่น้องประชาชนจำนวนมากออกไปลงคะแนนใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงพลังแห่งความเปลี่ยนแปลง และขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เชื่อมั่นในพรรคอนาคตใหม่ค่ะ

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์