นับคะแนน 112 อดีต ส.ส./ผู้สมัคร ส.ส. ซบพลังประชารัฐลุยเลือกตั้ง 62

สแกนอดีต ส.ส./ผู้สมัคร ส.ส. เขต ย้ายซบ 'พลังประชารัฐ' รวม 112 คน พบ 42 คน สอบผ่าน

 

เมื่อดูจากผลการเลือกตั้งในปี 2554 จะเห็นว่ามี อดีต ส.ส. เขต จำนวน 36 คน และอดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต จำนวน 46 คน ที่ย้ายมาพรรคพลังประชารัฐ รวมทั้งหมดมีจำนวน 82 คน แต่ละคนเคยมีคะแนนสนับสนุนจากประชาชนอยู่ไม่น้อย

นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม อดีต ส.ส. และอดีตผู้สมัคร ส.ส. ในปี 2554 ที่มีคะแนนสูงแต่ไม่ได้ลงสมัคร ส.ส. เขตในการเลือกตั้ง ปี 2562 แต่ปรากฏว่ามีชื่อผู้สมัคร ส.ส.เขต พรรคพลังประชารัฐ ที่มีนามสกุลเดียวกับ อดีต ส.ส. เหล่านี้ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ อีกจำนวน 14 คน และอีก 1 คนมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับ อดีต ส.ส. ปี 2550

ต่อมาคือนักการเมืองท้องถิ่นที่เคยดำรงตำแหน่งเช่น นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สมาชิกสภาจังหวัด รวมไปถึง อดีต ส.ส. ก่อนปี 2554 พรรคต่างๆ รวม 15 คน

จึงอาจบอกได้ว่าพรรคพลังประชารัฐมี ส.ส. แบบแบ่งเขตที่ได้จาก ‘พลังดูด’ รวมทั้งสิ้น 112 คน

เมื่อดูผลการเลือกตั้งในปี 2562 อย่างไม่เป็นทางการ พบว่าผู้สมัคร ส.ส. เขตพรรคพลังประชารัฐทั้ง 112 คนนี้ มีคนที่ชนะการเลือกตั้งจำนวน 42 คน

หากดูผู้สมัคร ส.ส. เขตที่ย้ายมาพรรคพลังประชารัฐรายคน จะพบว่ามีบางคนที่เคยเป็นแกนนำ นปช. และอดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย ได้แก่ ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ที่ครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะที่เขต 2 ของจังหวัดกำแพงเพชร และพาพรรคพลังประชารัฐกวาดทุกที่นั่งในกำแพงเพชรไปได้สำเร็จ หรืออีกคนคือ สุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือที่รู้จักในนาม ‘แรมโบ้ อีสาน’ ก็เป็นอดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย และอดีตแกนนำ นปช. แต่ครั้งนี้สอบตกที่เขต 10 ของจังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนี้ยังมีผู้สมัคร ส.ส. ที่เคยมีตำแหน่งสำคัญในพรรคไทยรักไทยในอดีต ได้แก่ นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล อดีต ส.ส. อุดรธานี และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งครั้งนี้สอบตกที่เขต 2 ของจังหวัดอุดรธานี, อนุชา นาคาศัย อดีต ส.ส. ชัยนาท พรรคไทยรักไทย และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งครั้งนี้ชนะที่เขต 1 จังหวัดชัยนาท, อำนวย คลังผา อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งครั้งนี้สอบตกที่เขต 3 จังหวัดลพบุรี, สุชาติ ตันเจริญ อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เคยเป็น ส.ส. ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 8 สมัย ซึ่งครั้งนี้ชนะที่เขต 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา วีระกร คำประกอบ อดีต ส.ส. นครสวรรค์ และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งครั้งนี้ชนะที่เขต 2 นครสวรรค์

หากดูตามรายภาคจะพบว่าภาคกลาง มี ส.ส. พลังดูดทั้งสิ้น 35 คน ชนะ 23 คน ภาคตะวันตก 9 คน ชนะ 7 คน ภาคตะวันออก 15 คน ชนะ 8 คน ภาคอีสาน 40 คน ชนะ 2 คน ภาคเหนือ 11 คน ชนะ 1 คน และภาคใต้ 2 คน ชนะ 1 คน

 

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

1. ชาญวิทย์ วิภูศิริ

(เลือกตั้ง 54) กทม. เขต17 ชาญวิทย์ วิภูศิริ (ประชาธิปัตย์)   แพ้/39,632 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กทม. เขต15 ชาญวิทย์ วิภูศิริ                ชนะ/30,407 คะแนน

 

2. ธันวา ไกรฤกษ์

(เลือกตั้ง 54) กทม. เขต 22 ธันวา ไกรฤกษ์ (รักษ์สันติ)   แพ้/2,316 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กทม. เขต 20 ธันวา ไกรฤกษ์            แพ้/28,140 คะแนน

 

นครปฐม

3. วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ

(เลือกตั้ง 54) นครปฐม เขต 2 วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ (ประชาธิปัตย์)   แพ้/34,874 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครปฐม เขต 2 วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ               แพ้/6,516 คะแนน

 

4. พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า

(เลือกตั้ง 54) นครปฐม เขต 3 อุษา เปี่ยมคล้า (ประชาธิปัตย์) (ลูก)   แพ้/33,367 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครปฐม เขต 3 พรศักดิ์ เปี่ยมคล้า (พ่อ)           แพ้/19,018 คะแนน
(เป็นอดีต ส.ส. นครปฐม พรรคไทยรักไทย)

 

นนทบุรี

5. ทศพล เพ็งส้ม

(เลือกตั้ง 54) นนทบุรี เขต 5 ทศพล เพ็งส้ม (ประชาธิปัตย์)   แพ้/44,699 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นนทบุรี เขต 5 ทศพล เพ็งส้ม                 แพ้/31,151 คะแนน

 

6. ฉลอง เรี่ยวแรง 

(เลือกตั้ง 54) นนทบุรี เขต 6 ฉลอง เรี่ยวแรง (เพื่อไทย)   ชนะ/50,966 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นนทบุรี เขต 2 ฉลอง เรี่ยวแรง           แพ้/26,479 คะแนน

 

สมุทรปราการ

7. อัครวัฒน์ อัศวเหม

(เลือกตั้ง 54) สมุทรปราการ เขต 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม        แพ้/25,434 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 1 อัครวัฒน์ อัศวเหม ชนะ/33,386 คะแนน
(พรรคมาตุภูมิ, อดีตนายก อบจ.สมุทรปราการ)

 

8. ยงยุทธ สุวรรณบุตร  

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 2 ยงยุทธ สุวรรณบุตร   ชนะ/34,681 คะแนน
(อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา)

 

9. ภริม พูลเจริญ

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 3 ภริม พูลเจริญ    ชนะ/28,057 คะแนน
(สมาชิกสภา อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ)

 

10. จาตุรนต์ นกขมิ้น  

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 4 จาตุรนต์ นกขมิ้น  แพ้/32,214 คะแนน
(ทีมงานตระกูลอัศวเหม)

 

11. กรุงศรีวิไล สุทินเผือก

(เลือกตั้ง 54) สมุทรปราการ เขต 5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก (ภูมิใจไทย)   แพ้/28,534 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 5 กรุงศรีวิไล สุทินเผือก           ชนะ/41,119 คะแนน

 

12. ฐาปกรณ์ กุลเจริญ

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) สมุทรปราการ เขต 6 ฐาปกรณ์ กุลเจริญ    ชนะ/41,119 คะแนน
(ทีมงานตระกูลอัศวเหม)

 

สุมทรสงคราม

13. สุกานดา ปานะสุทธะ 

(เลือกตั้ง 54) สมุทรสงคราม เขต 1 สุกานดา ปานะสุทธะ (เพื่อไทย)  แพ้/28,870 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สมุทรสงคราม เขต 1 สุกานดา ปานะสุทธะ          แพ้ /20,517 คะแนน

 

พระนครศรีอยุธยา

14. องอาจ วชิรพงศ์

(เลือกตั้ง 54) สมุทรสงคราม เขต 5 องอาจ วชิรพงศ์   ชนะ/49,190 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เขต 4 องอาจ วชิรพงศ์                แพ้/32,780 คะแนน
(พรรคเพื่อไทย, อดีต ส.อบจ. 4 สมัย, รองนายก อบจ. 3 ครั้ง)

 

สุพรรณบุรี

15. ยุทธนา ลับบัวงาม

(เลือกตั้ง 54) สุพรรณบุรี เขต 3 ยุทธนา ลับบัวงาม (เพื่อไทย)   แพ้/24,301 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สุพรรณบุรี เขต 3 ยุทธนา ลับบัวงาม          แพ้/4,979 คะแนน

 

ลพบุรี

16. อำนวย คลังผา

(เลือกตั้ง 54) ลพบุรี เขต 3 อำนวย คลังผา        ชนะ/62,091 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ลพบุรี เขต 3 อำนวย คลังผา   แพ้/28,279 คะแนน
(พรรคเพื่อไทย, อดีต ส.ส. 5 สมัย, อดีตประธานคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)

 

สระบุรี

17. กัลยา รุ่งวิวิตรชัย

(เลือกตั้ง 54) สระบุรี เขต 1 กัลยา รุ่งวิวิตรชัย (ประชาธิปัตย์) ชนะ/25,878 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สระบุรี เขต 1 กัลยา รุ่งวิวิตรชัย             ชนะ/29,306 คะแนน

 

สิงห์บุรี

18. โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

(เลือกตั้ง 54) สิงห์บุรี เขต 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ชาติไทยพัฒนา) แพ้/39,889 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สิงห์บุรี เขต 1 โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์                ชนะ/46,543 คะแนน

 

ชัยนาท

19. อนุชา นาคาศัย

(เลือกตั้ง 54) ชัยนาท เขต 1 พรทิวา นาคาศัย (อดีตภรรยา) ชนะ/38,924 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชัยนาท เขต 1 อนุชา นาคาศัย  ชนะ/39,327 คะแนน
(อดีต ส.ส. ชัยนาท พรรคไทยรักไทย, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย)

 

20. มณเฑียร สงฆ์ประชา

(เลือกตั้ง 54) ชัยนาท เขต 2 นันทนา สงฆ์ประชา (ลูกสาว) ชนะ/53,900 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชัยนาท เขต 2 มณเฑียร สงฆ์ประชา ชนะ/42,620 คะแนน
(อดีต ส.ส. และรองเลขาธิการพรรคชาติไทย)

 

นครสวรรค์

21. ภิญโญ นิโรจน์

(เลือกตั้ง 54) นครสวรรค์ เขต 1 ภิญโญ นิโรจน์ (ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) แพ้/24,956 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครสวรรค์ เขต1 ภิญโญ นิโรจน์                          ชนะ/22,394 คะแนน

 

22. วีระกร คำประกอบ

(เลือกตั้ง 54) นครสวรรค์ เขต 2 ดิสทัต คำประกอบ (เพื่อไทย) (พี่-น้อง) ชนะ/25,513 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครสวรรค์ เขต 2 วีระกร คำประกอบ (พี่-น้อง)       ชนะ/23,149 คะแนน
(อดีต ส.ส. นครสวรรค์ พรรคไทยรักไทย, อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย)

 

23. วิริยะ วรรณทอง

(เลือกตั้ง 54) นครสวรรค์ เขต 5 วิริยะ วรรณทอง (ประชาธิปัตย์) แพ้/20,739 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครสวรรค์ เขต 5 วิริยะ วรรณทอง             แพ้/15,308 คะแนน

 

24. นิโรธ สุนทรเลขา

(เลือกตั้ง 54) นครสวรรค์ เขต 6 นิโรธ สุนทรเลขา (ชาติไทยพัฒนา) แพ้/21,934 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครสวรรค์ เขต 6 นิโรธ สุนทรเลขา                 ชนะ/25,019 คะแนน

 

กำแพงเพชร

25. ไผ่ ลิกค์

(เลือกตั้ง 54) กำแพงเพชร เขต 1 ไผ่ ลิกค์ (เพื่อไทย) ชนะ/44,268 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กำแพงเพชร เขต 1 ไผ่ ลิกค์         ชนะ/30,012 คะแนน

 

26. ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) กำแพงเพชร เขต 2 ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ชนะ/32,543 คะแนน
(อดีต ส.ส. พรรคไทยรักไทย, อดีตแกนนำ นปช.)

 

27. อนันต์ ผลอำนวย

(เลือกตั้ง 54) กำแพงเพชร เขต 3 อนันต์ ผลอำนวย (เพื่อไทย) ชนะ/35,512 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กำแพงเพชร เขต 3 อนันต์ ผลอำนวย        ชนะ/28,472 คะแนน

 

28. ปริญญา ฤกษ์หร่าย

(เลือกตั้ง 54) กำแพงเพชร เขต 4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย (เพื่อไทย) ชนะ/46,236 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กำแพงเพชร เขต 4 ปริญญา ฤกษ์หร่าย        ชนะ/28,345 คะแนน

 

สุโขทัย

29. ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง

(เลือกตั้ง 54) สุโขทัย เขต 2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (เพื่อไทย)  แพ้/21,612 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สุโขทัย เขต 2 ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง          ชนะ/38,336 คะแนน

 

30. จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

(เลือกตั้ง 54) สุโขทัย เขต 3 จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (ภูมิใจไทย) ชนะ/27,671 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สุโขทัย เขต 3 จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล          แพ้/30,945 คะแนน

 

เพชรบูรณ์

31. พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์

(เลือกตั้ง 54) เพชรบูรณ์ เขต 1 วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ (พี่-น้อง)           แพ้/32,950 คะแนน
(ชาติไทยพัฒนา)

(เลือกตั้ง 62) เพชรบูรณ์ เขต 1 พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ (พี่-น้อง) ชนะ /32,339 คะแนน

 

32. จักรัตน์ พั้วช่วย

(เลือกตั้ง 54) เพชรบูรณ์ เขต 2 จักรัตน์ พั้วช่วย (เพื่อไทย)   ชนะ/40,677 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เพชรบูรณ์ เขต 2 จักรัตน์ พั้วช่วย         ชนะ/49,789 คะแนน

 

33. วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์

(เลือกตั้ง 54) เพชรบูรณ์ เขต 4 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ (เพื่อไทย)  ชนะ/48,416 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เพชรบูรณ์ เขต 3 วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์         ชนะ/41,957 คะแนน

 

34. สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

(เลือกตั้ง 54) เพชรบูรณ์ เขต 5 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ (เพื่อไทย)   ชนะ/46,896 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เพชรบูรณ์ เขต 4 สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์          ชนะ/32,404 คะแนน

 

35. เอี่ยม ทองใจสด

(เลือกตั้ง 54) เพชรบูรณ์ เขต 6 เอี่ยม ทองใจสด          ชนะ/48,129 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เพชรบูรณ์ เขต 5 เอี่ยม ทองใจสด     ชนะ/34,279 คะแนน
(เพื่อไทย, อดีต ส.ส. 9 สมัย)

 

ภาคตะวันตก

ราชบุรี

36. กุลวดี นพอบรมดี

(เลือกตั้ง 54) ราชบุรี เขต 1 มานิต นพอบรมดี (ภูมิใจไทย) (พ่อ)   ชนะ/35,150 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ราชบุรี เขต 1 กุลวดี นพอบรมดี (ลูก)            ชนะ/38,636 คะแนน

 

37. บุญยิ่ง นิติกาญจนา

(เลือกตั้ง 54) ราชบุรี เขต 2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา (ภูมิใจไทย)   ชนะ/35,288 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ราชบุรี เขต 2 บุญยิ่ง นิติกาญจนา            ชนะ/38,176 คะแนน

 

38. ปารีณา ไกรคุปต์

(เลือกตั้ง 54) ราชบุรี เขต 3 ปารีณา ไกรคุปต์ (ไทยพัฒนา)    ชนะ/32,702 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ราชบุรี เขต 3 ปารีณา ไกรคุปต์               ชนะ/45,849 คะแนน

 

39. ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

(เลือกตั้ง 54) ราชบุรี เขต 4 ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร (ภูมิใจไทย)   ชนะ/35,511 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ราชบุรี เขต 4 ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร            แพ้/31,085 คะแนน

 

เพชรบุรี

40. สาธิต อุ๋ยตระกูล

(เลือกตั้ง 54) เพชรบุรี เขต 2 พิชัย อุ๋ยตระกูล (เพื่อไทย) (พี่-น้อง)  แพ้/34,963 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เพชรบุรี เขต 2 สาธิต อุ๋ยตระกูล (พี่-น้อง)        ชนะ/32,827 คะแนน

 

กาญจนบุรี

41. พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์

(เลือกตั้ง 54) กาญจนบุรี เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ (เพื่อไทย)  ชนะ/33,501 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กาญจนบุรี เขต 1 พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์         ชนะ/37,996 คะแนน

 

42. อัฏฐพล โพธิพิพิธ

(เลือกตั้ง 54) กาญจนบุรี เขต 1 อัฏฐพล โพธิพิพิธ (ประชาธิปัตย์)   แพ้/33,332 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กาญจนบุรี เขต 5 อัฏฐพล โพธิพิพิธ               ชนะ/20,414 คะแนน

 

ตาก

43. ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ

(เลือกตั้ง 54) ตาก เขต 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (ชาติไทยพัฒนา)  แพ้/16,554 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ตาก เขต 1 ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ (พี่-น้อง)       ชนะ/40,332 คะแนน

 

44. ทีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ

(เลือกตั้ง 54) ตาก -

(เลือกตั้ง 62) ตาก เขต 2 ทีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ (พี่-น้อง) แพ้/16,339 คะแนน

 

ภาคตะวันออก

จันทบุรี

45. ธวัชชัย อนามพงศ์

(เลือกตั้ง 54) จันทบุรี เขต 1 ธวัชชัย อนามพงศ์ (ประชาธิปัตย์)  ชนะ/47,770 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) จันทบุรี เขต 1 ธวัชชัย อนามพงศ์               แพ้/24,429 คะแนน

 

46. ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา

(เลือกตั้ง 54) จันทบุรี เขต 2 ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา (ประชาธิปัตย์)   ชนะ/53,709 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) จันทบุรี เขต 2 ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา               แพ้/26,089 คะแนน

 

ฉะเชิงเทรา

47. บุญเลิศ ไพรินทร์

(เลือกตั้ง 54) ฉะเชิงเทรา เขต 1 บุญเลิศ ไพรินทร์ (ประชาธิปัตย์)  ชนะ/43,510 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ฉะเชิงเทรา เขต 1 บุญเลิศ ไพรินทร์               แพ้/29,306 คะแนน

 

48. ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) ฉะเชิงเทรา เขต 2 ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์   ชนะ/43,378 คะแนน
(อดีตสมาชิก อบจ. เมืองฉะเชิงเทรา)

 

49. สุชาติ ตันเจริญ

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) ฉะเชิงเทรา เขต 3 สุชาติ ตันเจริญ    ชนะ/30,022 คะแนน
(อดีตรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เคยเป็น ส.ส. ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 8 สมัย)

 

50. พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ

(เลือกตั้ง 54) ฉะเชิงเทรา เขต 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ (ประชาธิปัตย์) ชนะ/59,036 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ฉะเชิงเทรา เขต 4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ             แพ้/37,011 คะแนน

 

ชลบุรี

51. สุชาติ ชมกลิ่น

(เลือกตั้ง 54) ชลบุรี เขต 1 สุชาติ ชมกลิ่น (พลังชล)  ชนะ/33,687 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชลบุรี เขต 1 สุชาติ ชมกลิ่น         ชนะ/36,329 คะแนน

 

52. รณเทพ อนุวัฒน์

(เลือกตั้ง 54) ชลบุรี เขต 3 รณเทพ อนุวัฒน์ (พลังชล)   ชนะ/34,415 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชลบุรี เขต 3 รณเทพ อนุวัฒน์          ชนะ/51,793 คะแนน

 

53. สรวุฒิ เนื่องจำนงค์

(เลือกตั้ง 54) ชลบุรี เขต 4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประชาธิปัตย์)  ชนะ/50,068 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชลบุรี เขต 4 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์               ชนะ/29,635 คะแนน

 

54. พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา

(เลือกตั้ง 54) ชลบุรี เขต 5 พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา (พลังชล)  ชนะ/36,550 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชลบุรี เขต 5 พันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา         แพ้/36,814 คะแนน

 

55. ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

(เลือกตั้ง 54) ชลบุรี เขต 7 ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ (พลังชล)   ชนะ/36,463 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชลบุรี เขต 7 ปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์          แพ้/27,380 คะแนน

 

ระยอง

56. เจือเพ็ชร์ กฤษณะราช

(เลือกตั้ง 54) ระยอง เขต 2 เจือเพ็ชร์ กฤษณะราช (เพื่อไทย)   แพ้/15,438 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ระยอง เขต 3 เจือเพ็ชร์ กฤษณะราช          แพ้/13,109 คะแนน

 

57. สมพงษ์ โสภณ

(เลือกตั้ง 54) ระยอง เขต 4 สมพงษ์ โสภณ (เพื่อไทย)   แพ้/32,108 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ระยอง เขต 4 สมพงษ์ โสภณ            ชนะ/27,780 คะแนน

 

สระแก้ว

58. ฐานิสร์ เทียนทอง

(เลือกตั้ง 54) สระแก้ว เขต 1 ฐานิสร์ เทียนทอง (เพื่อไทย)  ชนะ/64,089 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สระแก้ว เขต 1 ฐานิสร์ เทียนทอง           ชนะ/60,422 คะแนน

 

59. ตรีนุช เทียนทอง

(เลือกตั้ง 54) สระแก้ว เขต 2 ตรีนุช เทียนทอง (เพื่อไทย)   ชนะ/64,161 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สระแก้ว เขต 2 ตรีนุช เทียนทอง           ชนะ/50,969 คะแนน

 

ภาคอีสาน

ชัยภูมิ

60. พีระพล ติ้วสุวรรณ

(เลือกตั้ง 54) ชัยภูมิ เขต 6 พีระพล ติ้วสุวรรณ (ภูมิใจไทย) แพ้/14,248 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ชัยภูมิ เขต 5 พีระพล ติ้วสุวรรณ          แพ้/13,184 คะแนน

 

นครราชสีมา

61. ทัศนียา รัตนเศรษฐ

(เลือกตั้ง 54) นครราชสีมา เขต 4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ (เพื่อไทย)   ชนะ/45,018 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครราชสีมา เขต 7 ทัศนียา รัตนเศรษฐ          ชนะ/34,985 คะแนน

 

62. อรทัย พลวิเศษ

(เลือกตั้ง 54) นครราชสีมา เขต 5 ภิรมย์ พลวิเศษ (ภูมิใจไทย) (สามี)   แพ้/16,880 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครราชสีมา เขต 5 อรทัย พลวิเศษ (ภรรยา)        แพ้/23,261 คะแนน

 

63. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

(เลือกตั้ง 54) นครราชสีมา เขต 7 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (เพื่อไทย)   ชนะ/44,296 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครราชสีมา เขต 6 อธิรัฐ รัตนเศรษฐ          ชนะ/37,719 คะแนน

 

64. บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

(เลือกตั้ง 54) นครราชสีมา เขต 10 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ (ภูมิใจไทย)  ชนะ/45,331 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครราชสีมา เขต 9 บุญจง วงศ์ไตรรัตน์            แพ้/29,708 คะแนน

 

65. สุภรณ์ อัตถาวงศ์

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) นครราชสีมา เขต 10 สุภรณ์ อัตถาวงศ์    แพ้/26,652 คะแนน
(‘แรมโบ้ อีสาน’ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย, อดีตแกนนำ นปช.)

 

ขอนแก่น

66. พิชิต สุรพล

(เลือกตั้ง 54) ขอนแก่น เขต 4 ณรงค์เลิศ สุรพล (กิจสังคม) (ญาติ)   แพ้/16,953 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ขอนแก่น เขต 4 พิชิต สุรพล (ญาติ)                 แพ้/14,640 คะแนน

 

67. สมพงษ์ ปู่เพ็ง

(เลือกตั้ง 54) ขอนแก่น เขต 6 สมพงษ์ ปู่เพ็ง (กิจสังคม)   แพ้/29,595 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ขอนแก่น เขต 6 สมพงษ์ ปู่เพ็ง            แพ้/26,815 คะแนน

 

68. สมศักดิ์ คุณเงิน

(เลือกตั้ง 54) ขอนแก่น เขต 7 จงรักษ์ คุณเงิน (พี่-น้อง)             แพ้/30,412 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) ขอนแก่น เขต 7 สมศักดิ์ คุณเงิน (พี่-น้อง)       แพ้/25,225 คะแนน
(อดีต ส.ส. ขอนแก่น 5 สมัย)

 

69. คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล

(เลือกตั้ง 54) ขอนแก่น เขต 8 คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ภูมิใจไทย) แพ้/6,743 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ขอนแก่น เขต 8 คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล          แพ้/10,871 คะแนน

 

มหาสารคาม

70. โกศล คาดพันโน

(เลือกตั้ง 54) มหาสารคาม เขต 4 โกศล คาดพันโน (ภูมิใจไทย)  แพ้/25,961 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) มหาสารคาม เขต 4 โกศล คาดพันโน            แพ้/19,197 คะแนน

 

เลย

71. ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

(เลือกตั้ง 54) เลย เขต 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข         ชนะ/38,049 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เลย เขต 3 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข   แพ้/21,060 คะแนน
(พรรคเพื่อไทย, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 

72. เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข

(เลือกตั้ง 54) เลย เขต 3 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข (เพื่อไทย)   ชนะ/34,835 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เลย เขต 2 เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข           แพ้/29,768 คะแนน

 

73. วันชัย บุษบา

(เลือกตั้ง 54) เลย เขต 4 วันชัย บุษบา (เพื่อไทย)  ชนะ/48,961 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เลย เขต 1 วันชัย บุษบา            แพ้/18,623 คะแนน

 

มุกดาหาร

74. ทวีศักดิ์ ประทุมลี

(เลือกตั้ง 54) มุกดาหาร เขต 2 บุญฐิน ประทุมลี (เพื่อไทย) (ญาติ)   ชนะ/62,124 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) มุกดาหาร เขต 2 ทวีศักดิ์ ประทุมลี (ญาติ)         แพ้/17,346 คะแนน
(อดีตประธานสภา อบจ. มุกดาหาร)

 

กาฬสินธุ์

75. จำลอง ภูนวนทา

(เลือกตั้ง 54) กาฬสินธุ์ เขต 3 จำลอง ภูนวนทา (ประชาธิปัตย์)  แพ้/27,807 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กาฬสินธุ์ เขต 3 จำลอง ภูนวนทา               แพ้/28,097 คะแนน

 

76. นิพนธ์ ศรีธเรศ

(เลือกตั้ง 54) กาฬสินธุ์ เขต 5 นิพนธ์ ศรีธเรศ (เพื่อไทย, อดีต ส.ส. 2 สมัย) ชนะ/54,178 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) กาฬสินธุ์ เขต 5 นิพนธ์ ศรีธเรศ                                แพ้/36,964 คะแนน

 

บุรีรัมย์

77. นภดล อังคสุภณ

(เลือกตั้ง 54) บุรีรัมย์ เขต 1 นภดล อังคสุภณ (ประชาธิปัตย์)  แพ้/10,261 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) บุรีรัมย์ เขต 1 นภดล อังคสุภณ              แพ้/22,600 คะแนน

 

78. สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข

(เลือกตั้ง 54) บุรีรัมย์ เขต 5 สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข (ประชาธิปัตย์)   แพ้/6,997 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) บุรีรัมย์ เขต 5 สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข               แพ้/13,151 คะแนน

 

ยโสธร

79. รณฤทธิชัย คานเขต

(เลือกตั้ง 54) ยโสธร เขต 2 รณฤทธิชัย คานเขต (พรรคภูมิใจไทย) แพ้/18,741 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ยโสธร เขต 2 รณฤทธิชัย คานเขต                แพ้/12,459 คะแนน

 

80. พิกิฏ ศรีชนะ

(เลือกตั้ง 54) ยโสธร เขต 3 พิกิฏ ศรีชนะ (พรรคภูมิใจไทย)  แพ้/33,653 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ยโสธร เขต 3 พิกิฏ ศรีชนะ                   แพ้/21,964 คะแนน

 

ร้อยเอ็ด

81. สานิต ว่องสัธนพงษ์

(เลือกตั้ง 54) ร้อยเอ็ด เขต 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์           แพ้/24,262 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) ร้อยเอ็ด เขต 1 สานิต ว่องสัธนพงษ์      แพ้/14,682 คะแนน
 

82. รัชนี พลซื่อ

(เลือกตั้ง 54) ร้อยเอ็ด เขต 3 รัชนี พลซื่อ                    แพ้/33,627 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) ร้อยเอ็ด เขต 2 รัชนี พลซื่อ                แพ้/20,810 คะแนน

 

83. ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย

(เลือกตั้ง 54) ร้อยเอ็ด เขต 4 ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย          แพ้/23,903 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) ร้อยเอ็ด เขต 4 ตวงรัตน์ วงศ์เวไนย    แพ้/17,889 คะแนน

 

อุบลราชธานี

84. อดุลย์ นิลเปรม

(เลือกตั้ง 54) อุบลราชธานี เขต 1 อดุลย์ นิลเปรม         แพ้/23,634 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) อุบลราชธานี เขต 1 อดุลย์ นิลเปรม   แพ้/34,423 คะแนน

 

85. สุทธิชัย จรูญเนตร

(เลือกตั้ง 54) อุบลราชธานี เขต 5 สุทธิชัย จรูญเนตร (พรรคเพื่อไทย) ชนะ/37,573 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) อุบลราชธานี เขต 5 สุทธิชัย จรูญเนตร               แพ้/45,076 คะแนน

 

86. รำพูล ตันติวณิชชานนท์

(เลือกตั้ง 54) อุบลราชธานี เขต 9 สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ (สามี)          แพ้/22,621 คะแนน
(พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) อุบลราชธานี เขต 9 รำพูล ตันติวณิชชานนท์(ภรรยา) แพ้/17,910 คะแนน

 

87. ประจักษ์ แสงคำ

(เลือกตั้ง 54) อุบลราชธานี เขต 10 ประจักษ์ แสงคำ        แพ้/33,559 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) อุบลราชธานี เขต 10 ประจักษ์ แสงคำ   แพ้/20,477 คะแนน

 

อุดรธานี

88. นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) อุดรธานี เขต 2 นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล แพ้/16,919 คะแนน
(อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย อดีต ส.ส. อุดรธานี)

 

ศรีสะเกษ

89. กล่ำคาน ปาทาน

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) ศรีสะเกษ เขต 1 กล่ำคาน ปาทาน   แพ้/6,374 คะแนน
(อดีต ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคไทยรักไทย)

 

90. พิเชฐ บุญเฉลียว

(เลือกตั้ง 54) ศรีสะเกษ เขต 2 พิทยา บุญเฉลียว (มาตุภูมิ) (พ่อ)    แพ้/9,185 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ศรีสะเกษ เขต 2 พิเชฐ บุญเฉลียว (ลูก)           แพ้/12,797 คะแนน

 

91. ภูมินทร์ ลีธีนะประเสริฐ

(เลือกตั้ง 54) ศรีสะเกษ เขต 3 ภูมินทร์ ลีธีนะประเสริฐ          แพ้/30,315 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) ศรีสะเกษ เขต 4 ภูมินทร์ ลีธีนะประเสริฐ    แพ้/36,639 คะแนน

 

สกลนคร

92. สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์

(เลือกตั้ง 54) สกลนคร เขต 1 สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ (ภูมิใจไทย)  แพ้/31,276 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สกลนคร เขต 1 สุมนิศร์ ทีฆธนานนท์            แพ้/29,555 คะแนน

 

93. สมพงษ์ อาจไพรินทร์

(เลือกตั้ง 54) สกลนคร เขต 4 สมพงษ์ อาจไพรินทร์ (ประชาธิปัตย์)   แพ้/3,344 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สกลนคร เขต 3 สมพงษ์ อาจไพรินทร์               แพ้/12,797 คะแนน

 

94. ณัฐกานต์ ไชยรบ

(เลือกตั้ง 54) สกลนคร เขต 5 ณัฐกานต์ ไชยรบ (ภูมิใจไทย)  แพ้/18,204 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) สกลนคร เขต 4 ณัฐกานต์ ไชยรบ            แพ้/25,662 คะแนน

 

สุรินทร์

95. ผกามาศ เจริญพันธ์

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) สุรินทร์ เขต 3 ผกามาศ เจริญพันธ์   แพ้/27,685 คะแนน
(ลูกสาวของ กรรณิการ์ เจริญพันธ์ อดีต ส.ส. สุรินทร์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย ปี 50)

 

96. ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา

(เลือกตั้ง 54) สุรินทร์ เขต 6 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา          แพ้/20,482 คะแนน
(ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน)

(เลือกตั้ง 62) สุรินทร์ เขต 6 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา    แพ้/21,146 คะแนน

 

หนองบัวลำภู

97. ศรัณยา สุวรรณพรหม

(เลือกตั้ง 54) หนองบัวลำภู เขต 1 สรชาติ วิชยสุวรรณพรหม (พี่-น้อง)    แพ้/10,349 คะแนน
(ภูมิใจไทย)

(เลือกตั้ง 62) หนองบัวลำภู เขต 1 ศรัณยา สุวรรณพรหม (พี่-น้อง) แพ้/14,946 คะแนน

 

นครพนม

98. ชูกัน กุลวงษา

(เลือกตั้ง 54) นครพนม เขต 4 ชูกัน กุลวงษา (เพื่อไทย)   ชนะ/50,609 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครพนม เขต 4 ชูกัน กุลวงษา            แพ้/26,754 คะแนน

 

99. อลงกต มณีกาศ

(เลือกตั้ง 54) นครพนม เขต 4 อลงกต มณีกาศ (ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) แพ้/21,939 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นครพนม เขต 3 อลงกต มณีกาศ                         แพ้/28,548 คะแนน

 

เชียงใหม่

100. สันติ ตันสุหัช

(เลือกตั้ง 54) เชียงใหม่ เขต 5 สันติ ตันสุหัช (ประชาสันติ)   แพ้/1,850 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เชียงใหม่ เขต 6 สันติ ตันสุหัช              แพ้/12,487 คะแนน

 

101. เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่

(เลือกตั้ง 54) เชียงใหม่ เขต 7 เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ (ประชาธิปัตย์) แพ้/33,482 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เชียงใหม่ เขต 5 เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่            แพ้/27,577คะแนน

 

102. นรพล ตันติมนตรี

(เลือกตั้ง 54) เชียงใหม่ เขต 10 นรพล ตันติมนตรี (ประชาธิปัตย์) แพ้/26,849 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เชียงใหม่ เขต 9 นรพล ตันติมนตรี              แพ้/31,289 คะแนน

 

103. กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่

(เลือกตั้ง 54) เชียงใหม่ เขต 3 กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่ (ประชาธิปัตย์)  แพ้/21,372 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เชียงใหม่ เขต 4 กิ่งกาญจน์ ณ เชียงใหม่             แพ้/28,957 คะแนน

 

เชียงราย

104. รัตนา จงสุทธานามณี

(เลือกตั้ง 54) เชียงราย เขต 1 วันชัย จงสุทธานามณี (ภูมิใจไทย) (สามี) แพ้/31,446 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) เชียงราย เขต 1 รัตนา จงสุทธานามณี (ภรรยา)       แพ้/26,745 คะแนน
(อดีต ส.ส. เชียงราย, ชาติพัฒนา)

 

105. บุญถิ่น นวลใหม่

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) เชียงราย เขต 3 บุญถิ่น นวลใหม่     แพ้/11,093 คะแนน
(อดีต สจ. เชียงราย)

 

106. เสงี่ยม แสนพิชญ์

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) เชียงราย เขต 4 เสงี่ยม แสนพิชญ์   แพ้/11,093 คะแนน
(อดีตรองนายก อบจ. เชียงราย)

 

107. ผจญ ใจกล้า

(เลือกตั้ง 54) -

(เลือกตั้ง 62) เชียงราย เขต 7 ผจญ ใจกล้า       แพ้/13,488 คะแนน
(อดีตสาธารณสุข อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย)

 

น่าน

108. ดร งามธุระ

(เลือกตั้ง 54) น่าน เขต 3 ดร งามธุระ (พรรคภูมิใจไทย) แพ้/26,405 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) น่าน เขต 3 ดร งามธุระ                  แพ้/21,681 คะแนน

 

แม่ฮ่องสอน

109. ปัญญา จีนาคำ

(เลือกตั้ง 54) แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปัญญา จีนาคำ      แพ้/31,953 คะแนน
(พรรคเพื่อไทย, อดีต ส.ส. 4 สมัย)

(เลือกตั้ง 62) แม่ฮ่องสอน เขต1 ปัญญา จีนาคำ  ชนะ/27,932 คะแนน

 

อุตรดิตถ์

110. วารุจ ศิริวัฒน์

(เลือกตั้ง 54) อุตรดิตถ์ เขต 2 วารุจ ศิริวัฒน์ (พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) แพ้/26,759 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) อุตรดิตถ์ เขต 2 วารุจ ศิริวัฒน์                             แพ้/31,948 คะแนน

 

นราธิวาส

111. วัชระ ยาวอหะซัน

(เลือกตั้ง 54) นราธิวาส เขต 4 วัชระ ยาวอหะซัน (ชาติไทยพัฒนา) แพ้/26,651 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) นราธิวาส เขต 1 วัชระ ยาวอหะซัน                 ชนะ/30,747 คะแนน

 

ปัตตานี

112. มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์

(เลือกตั้ง 54) ปัตตานี เขต 1 มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์ (ชาติไทยพัฒนา) แพ้/1,773 คะแนน

(เลือกตั้ง 62) ปัตตานี เขต 1 มูฮำมัดปาเรซ โลหะสัณห์                 แพ้/5,063 คะแนน

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์