The night is dark and full of terrors. ค่ำคืนแสนมืดมนและเต็มไปด้วยความกลัว

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถูกคาดหวังให้เป็นดวงไฟที่จะนำพาประเทศไทยกลับสู่วิถีประชาธิปไตยอีกครั้ง แต่การณ์ไม่เป็นดังคิด นับแต่เปิดหีบเลือกตั้งในค่ำของวันที่ 24 มีนาคมเป็นต้นมา ประเทศนี้กลับตกอยู่ในบรรยากาศแห่งความสูญสิ้นศรัทธาอีกครั้ง ประชาชนเต็มไปด้วยความคลางแคลงสงสัย ไร้ความเชื่อมั่น และลุกขึ้นตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและยุติธรรมของการเลือกตั้ง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ “กกต.” แสงสว่างไม่ถูกจุดเพื่อทำลายความมืดมนและความกลัวที่ประชาชนเผชิญและฟันฝ่ามายาวนานร่วม 5 ปี ภายใต้การปกครองของรัฐบาลจากคณะรัฐประหาร

กลุ่ม 10 เมษา ไม่อาจยอมรับผลการเลือกตั้งที่ยังเต็มไปด้วยความคลางแคลงสงสัย และมีเหตุอันชวนให้เชื่อว่าเป็นไปอย่างอยุติธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อเรียกร้องความรับผิดชอบจาก “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” ดังข้อเรียกร้องต่อไปนี้ 

1.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วย “ทุกหน่วยเลือกตั้ง” พร้อมทั้งจำนวนบัตรเลือกตั้งที่แต่ละหน่วยและแต่ละเขตได้รับ รวมถึงจำนวนบัตรที่ใช้ไปและจำนวนบัตรที่เหลือของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจสอบ

2.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมเอกสารต้นขั้วซึ่งมีรายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งฉบับจริง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พรรคการเมือง หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์จะเข้าตรวจสอบและขอให้นับคะแนนใหม่ โดยเฉพาะกรณีของหน่วยเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งที่มีข้อสงสัย โดยปราศจากอุปสรรคและข้อจำกัดทางกฎหมาย

3.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ประกาศผลการเลือกตั้งล่าช้า และแจ้งระยะเวลาประกาศผลการเลือกตั้งที่แน่นอนอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ

4.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงรายละเอียดในกรณีที่มีการร้องเรียนที่ได้กล่าวอ้างในทุกหน่วยเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ถูกร้องเรียน รวมทั้งดำเนินการอย่างเป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตลอดจนรายงานผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยเร็ว

5. ทั้งนี้หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง 4 ข้อข้างต้น ซึ่งเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานของการจัดเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมได้ คณะกรรมการการเลือกตั้งควรพิจารณาลาออกจากตำแหน่งทั้งคณะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยเร็ว

อำนาจสูงสดเป็นของประชาชน

กลุ่ม 10เมษา
30 มีนาคม 2562

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์