8 เครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือเรียกร้อง กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริงจัดการเลือกตั้ง

เครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ 8 องค์กรออกแถลงการณ์ในนาม "ชมรมคนรัก กกต." เรียกร้อง กกต. เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนนอย่างรูปธรรม ชี้แจงจำนวนและรายละเอียดบัตรเสีย พร้อมตรวจสอบผลคะแนน ย้ำ กกต. มีหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติอย่างยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมเรียกร้องให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง

31 มี.ค. 2562 เมื่อเวลา 14.45 น. ที่สวนอัญญา-เฮือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแถลงการณ์คณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 5 สหายแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พรรคเสรีอินทนิล-Freedom of Maejo, สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย, เครือข่ายคนรนุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, กลุ่มลานยิ้ม, ชมรมวรรณศิลป์ สมช., กิจกรรมวิสัยเพื่อการศึกษา-Activision X, สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ เรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วรพล โชติจิรเดชากุล ผู้ประสานงานภาคเหนือ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคเสรีอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อ่านแถลงการณ์ เนื้อความโดยสรุป คือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นไปอย่างไม่สุจริต ก่อให้เกิดข้อสงสัยและความคลางแคลงใจกับประชาชน เช่น การนับผลคะแนนการเลือกตั้งบางหน่วย มีจำนวนบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตและเด็กต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมอบบัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า, การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรล่าช้า กระทั่งเป็นเหตุให้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียจาก กกต. ทั้งนี้การกระทำของ กกต.ซึ่งมีท่าทีส่อทุจริตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สาธารณชนและนานาอารยประเทศ ที่กำลังจับตามองทิศทางของประเทศไทยจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางคณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ จึงขอให้ กกต.ชี้แจง และดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

1.เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน และส่งผลคะแนนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ของผู้สมัครทุกคนทุกพรรคการเมือง และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง

2. ตรวจสอบผลคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง และเร่งรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว

3. ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีทางประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ให้สาธารณชนทราบ

4. ขอให้ กกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สมคิด จิตดำริห์ สมาชิกเครือข่ายสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ กล่าวภายหลังการแถลงการณ์ว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของนักกิจกรรม 8 องค์กรในภาคเหนือ เพราะทุกคนรักประชาธิปไตย แต่ภายหลังการเลือกตั้งมีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ กกต.เปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

“การขับเคลื่อนของเราครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ กกต.ออกมาชี้แจง และสร้างความเข้าใจอย่างโปร่งใสให้กับคนในสังคม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการสร้างความตื่นตัวให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา ประชาชน ให้ออกมาต่อสู้และทำกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย” สมคิด กล่าว

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์