8 เครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือเรียกร้อง กกต. ชี้แจงข้อเท็จจริงจัดการเลือกตั้ง

เครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ 8 องค์กรออกแถลงการณ์ในนาม "ชมรมคนรัก กกต." เรียกร้อง กกต. เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน การส่งผลคะแนนอย่างรูปธรรม ชี้แจงจำนวนและรายละเอียดบัตรเสีย พร้อมตรวจสอบผลคะแนน ย้ำ กกต. มีหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติอย่างยุติธรรมและโปร่งใส พร้อมเรียกร้องให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง

31 มี.ค. 2562 เมื่อเวลา 14.45 น. ที่สวนอัญญา-เฮือนครูองุ่น มาลิก : หอประวัติศาสตร์ประชาชนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแถลงการณ์คณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 8 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม 5 สหายแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พรรคเสรีอินทนิล-Freedom of Maejo, สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย, เครือข่ายคนรนุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม, กลุ่มลานยิ้ม, ชมรมวรรณศิลป์ สมช., กิจกรรมวิสัยเพื่อการศึกษา-Activision X, สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ เรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วรพล โชติจิรเดชากุล ผู้ประสานงานภาคเหนือ สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และหัวหน้าพรรคเสรีอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อ่านแถลงการณ์ เนื้อความโดยสรุป คือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นไปอย่างไม่สุจริต ก่อให้เกิดข้อสงสัยและความคลางแคลงใจกับประชาชน เช่น การนับผลคะแนนการเลือกตั้งบางหน่วย มีจำนวนบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตและเด็กต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง, การมอบบัตรเลือกตั้งผิดเขตเลือกตั้งให้กับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า, การจัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรล่าช้า กระทั่งเป็นเหตุให้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียจาก กกต. ทั้งนี้การกระทำของ กกต.ซึ่งมีท่าทีส่อทุจริตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สาธารณชนและนานาอารยประเทศ ที่กำลังจับตามองทิศทางของประเทศไทยจากการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางคณะเครือข่ายนักกิจกรรมภาคเหนือ จึงขอให้ กกต.ชี้แจง และดำเนินการ 4 ข้อ ดังนี้

1.เปิดเผยกระบวนการนับคะแนน และส่งผลคะแนนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ของผู้สมัครทุกคนทุกพรรคการเมือง และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง

2. ตรวจสอบผลคะแนนอย่างละเอียดอีกครั้ง และเร่งรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว

3. ตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีทางประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ให้สาธารณชนทราบ

4. ขอให้ กกต.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

สมคิด จิตดำริห์ สมาชิกเครือข่ายสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ กล่าวภายหลังการแถลงการณ์ว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของนักกิจกรรม 8 องค์กรในภาคเหนือ เพราะทุกคนรักประชาธิปไตย แต่ภายหลังการเลือกตั้งมีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง จึงรวมตัวกันเรียกร้องให้ กกต.เปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

“การขับเคลื่อนของเราครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ กกต.ออกมาชี้แจง และสร้างความเข้าใจอย่างโปร่งใสให้กับคนในสังคม แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือการสร้างความตื่นตัวให้คนรุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษา ประชาชน ให้ออกมาต่อสู้และทำกิจกรรมตามวิถีประชาธิปไตย” สมคิด กล่าว

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์