กวีประชาไท: เราไม่ควรมาถึงจุดนี้เลย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เราไม่ควรมาถึงจุดนี้เลย
ที่ทุกอย่างเปิดเผยเฉลยว่า
วาระฤกษ์เลิกทาสที่ผ่านมา
เพียงมุสาวาทาวาทกรรม

เราไม่ควรมาถึงจุดนี้เลย
กับเพิกเฉย,รอคอย อย่างต้อยต่ำ
สูดหมอกควันเขม่าเข้าอก, ย้ำ
พึงระลึกซ้ำซ้ำสถานะ

เราไม่ควรมาถึงจุดนี้เลย
ยังเปล่าเปลือยคลานรอขออิสระ
อาจโก่งคอหอนบ้างบางวาระ
เมื่อชุ่มชะผิวเผือดล้วนเลือดแดง

เราไม่ควรมาถึงจุดนี้เลย
ประวัติศาสตร์ผ่านเผยอีกหลายแห่ง
ว่าในห้วงมืดดำความขัดแย้ง
การเปลี่ยนแปลงจะมาช้า หรือมาไม่ถึงฯ

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์