กฎหมายคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562


ที่มาภาพประกอบ: Motivist Japan

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมากฎหมายคนเข้าเมืองฉบับแก้ไขของญี่ปุ่น มีผลบังคับใช้แล้ว โดยกฎหมายฉบับนี้ได้เปิดทางให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นได้มากขึ้น ท่ามกลางภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

ทั้งนี้สถานภาพวีซ่าแบบใหม่มีอยู่ 2 ประเภท โดยวีซ่าประเภทที่ 1 (Category-1 visa) จะเปิดทางให้แรงงานต่างชาติที่มีทักษะทางวิชาชีพทำงานใน 14 สาขา รวมถึงการพยาบาลดูแล การก่อสร้าง และการเกษตร โดยได้รับอนุญาตให้ทำงานในญี่ปุ่นได้สูงสุด 5 ปี ตามวีซ่าประเภทนี้ แรงงานต่างชาติจำเป็นต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาในระดับการสนทนาในชีวิตประจำวัน ทั้งยังต้องผ่านการทดสอบด้านเทคนิคตามแต่ละสาขาอาชีพ โดยมีกำหนดทดสอบทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการพยาบาลดูแล การโรงแรม และร้านอาหารหลังจากนี้ในเดือน เม.ย. 2562 นอกจากนี้แรงงานต่างชาติที่สำเร็จโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิค (IM) ระยะเวลา 3 ปีก็สามารถได้รับวีซ่าประเภทนี้ได้ หากบรรลุเงื่อนไขบางประการ

รัฐสภาญี่ปุ่นลงมติผ่านร่างกฎหมายรับแรงงานต่างชาติเพิ่มแล้ว
ดูแรงต้านภายในและการแก้ไขของรัฐบาลญี่ปุ่นจากนโยบายรับแรงงานต่างชาติเพิ่ม
ญี่ปุ่นเตรียมทำแบบสำรวจทั่วประเทศเกี่ยวกับชาวต่างชาติ

รัฐบาลญี่ปุ่นคาดคะเนว่าภายในช่วงสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563 ในเดือน มี.ค. 2563 จะมีแรงงานต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในญี่ปุ่นตามเงื่อนไขของวีซ่าประเภทนี้ มากถึง 47,000 คน และมากถึง 345,000 คน ในช่วงเวลา 5 ปี แบ่งเป็น 60,000 คน ในอุตสาหกรรมการพยาบาล, 37,000 คน ในงานภาคทำความสะอาด, 40,000 คน ในงานภาคการก่อสร้าง, 22,000 คน ในอุตสาหกรรมโรงแรม, 36,500 คน ในงานภาคการเกษตร, 34,000 คน ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ 53,000 คน ในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหาร

กระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าแรงงานต่างชาติบางส่วนจะได้รับวีซ่าประเภทที่ 1 ภายในกลางเดือน เม.ย. 2562 นี้เป็นอย่างเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าในจำนวนนี้ส่วนใหญ่คือผู้ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคมาก่อน

ที่มาเรียบเรียงจาก
Japan's revised immigration law takes effect (NHK WORLD-JAPAN, 1/4/2019)

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์