กวีประชาไท: คนย่อมมีอายุขัย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ข้าอายุมากกว่าท่าน น้องชาย 
ข้าเรียกท่านว่าน้องชายเพื่อบอกให้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เหนือใคร 
และบอกให้รู้ถึงข้อมูลเรื่องกาลเวลา 

ข้ารู้ว่าคนย่อมมีอายุขัย และอำนาจฉ้อฉลก็เช่นเดียวกัน 
เราไม่รู้หรอกว่าอายุขัยหรือว่าอำนาจฉ้อฉลสิ่งใดจะหมดลงก่อน 
ข้าไม่รู้กระทั่งว่าข้าหรือตัวท่านใครจะตายก่อน 
แต่ว่าคนนั้นต้องตายแน่ๆ และอำนาจใดๆ ก็ต้องมีเวลาสิ้นสุด 

ข้าไม่ได้พูดกับท่านด้วยหัวใจรัก ทว่าด้วยความเวทนา 
ท่านกล้าย้ายออกจากบ้านที่ท่านไม่มีสิทธิ์ครอบครองนี้ไหม 
ร่างกายของท่านก็ไม่ใช่บ้านที่ท่านจะมีสิทธิ์ครอบครองตราบกาลนาน 
มันเป็นเพียงสถานพักอาศัยชั่วคราวตามหน้าที่ที่มีเท่านั้น 

ท่านไม่ได้คงทนจีรังแต่อย่างใดเลย น้องชาย 
ข้าไม่ได้บอกท่านด้วยรัก 
ข้าเพียงแต่พูดความจริงออกมาเท่านั้น 

อายุขัยและอำนาจ ล้วนแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใดจะสามารถครอบครองได้อย่างจีรังยั่งยืน 
ข้าเรียกท่านว่าน้องชายเพื่อบอกให้รู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เหนือใคร 
และบอกให้รู้ถึงข้อมูลเรื่องกาลเวลา 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์