เครือข่ายเด็กและเยาวชนยื่น พม.รับมือปัญหาลวนลามละเมิดสิทธิช่วงสงกรานต์

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ยื่น พม.รับมือปัญหาลวนลามละเมิดสิทธิช่วงสงกรานต์ หวั่นค่านิยมเสื่อม มองเป็นเทศกาลปล่อยผีใครทำอะไรก็ไม่ผิด ผสมโรงด้วยฤทธิ์น้ำเมาขาดสติ ถึงเวลาต้องส่งสัญญาณให้ชัด สงกรานต์ต้องมีขอบเขตไม่ละเมิดสิทธิ    

4 เม.ย. 2562 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) วทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย ภาณุศาสตร์ ทองทศ ผู้ประสานงานเครือข่ายเลิฟแคร์ ณัฐกานต์ สังขดี รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเพื่อน เยาวชนเพื่อการพัฒนา เครือข่ายบางกอกดีจังและนักเรียนนักศึกษากว่า 40 คน ยื่นหนังสือถึง อนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. เพื่อนำเสนอปัญหาเด็กและเยาวชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ไม่ปลอดภัย และเสนอแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้เครือข่ายเยาวชนฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “สงกรานต์ เด็กและเยาวชนต้องปลอดภัย” ให้รองอธิบดีและแกนนำเยาวชน นำป้ายข้อความค่านิยมที่ผิดๆ ในช่วงสงกรานต์ ใส่ลงในกล่องพลาสติก แล้วล็อคกุญแจ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการร่วมกันหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมช่วงสงกรานต์ในปีนี้ด้วย

วทัญญู กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ควรเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความอบอุ่นของครอบครัว ญาติพี่น้อง คนที่รัก การร่วมรักษาประเพณีอันดีงาม แต่ความเป็นจริงกลับพบ ค่านิยมที่ผิดๆ คิดว่าใครจะทำอะไรก็ได้ เป็นเทศกาลปล่อยผี เป็นช่วงเวลาทองของการฉวยโอกาสคุกคามทางเพศ เป็นช่วงเวลาแห่งการมึนเมา พบการแสดงออกที่ขาดสติ ทะเลาะวิวาท การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ตลอดจนเป็นช่วงเวลากอบโกยโหมทำการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จูงใจเด็กและเยาวชน จนกลายสภาพจากสงกรานต์ที่ดีงามกลายเป็นสงกรานต์เสื่อม เสี่ยงและอันตรายอย่างที่สุด ส่งผลให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความห่วงกังวลในความไม่ปลอดภัยของลูกหลานในเทศกาลนี้

"ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น หากวิเคราะห์ปัญหาอย่างเข้าใจจะพบว่า เกิดจากความคึกคะนองขาดความยับยั้งชั่งใจ ด้วยความคิดความเชื่อที่ผิดๆ ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น ความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับปัจจัยร่วมของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีทั้งที่เป็นคดีความ ตกเป็นข่าวใหญ่โต และที่เงียบเฉย บางเหตุการณ์เลยเถิดไปถึงขั้นข่มขืน รุมโทรม ตลอดจนการบาดเจ็บและเสียชีวิตกันไปไม่น้อยด้วยอุบัติเหตุและทะเลาะวิวาท อยากฝากไปถึงเพื่อนเยาวชนด้วยว่า สงกรานต์ปีนี้ควรหลีกเลี่ยงของมึนเมา และไปเล่นน้ำในพื้นที่ที่ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันมีแทบทุกจังหวัด ไปกันเป็นกลุ่มๆและช่วยกันเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาดูแลกันและกัน ยึดหลักการเคารพสิทธิของผู้อื่น ให้เกียรติกันไม่เกินเลย และหลีกเลี่ยงการขับขี่จักรยานยนต์เพราะสถิติสงกรานต์ในทุกๆปี  เด็กและเยาวชนบาดเจ็บล้มตายจากอุบัติเหตุ  โดยมีจักยานยนต์เป็นพาหนะมากที่สุด” วทัญญู กล่าว  

ณัฐกานต์ กล่าวว่า ความดีงามในประเพณีสงกรานต์มีอยู่มากมาย แต่มีคนเพียงไม่มากนักที่มาทำให้ความดีงามนั้นเสื่อมถอยลงไปมาก เพื่อเป็นการรับมือกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์ เครือข่ายเยาวชนฯขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. ดังนี้ 1. มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศในเด็กและเยาวชน ช่วงสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ โดยควรตอกย้ำให้ชัดเจนว่าสงกรานต์ไม่ใช่ช่วงเวลาของการฉวยโอกาสและทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และให้ทุกจังหวัดมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนช่วงสงกรานต์ เพื่อประสานการระงับเหตุ ให้ความช่วยเหลือได้ทันกาล 2. ขอให้ทุกๆปีมีการสนับสนุนองค์กรเด็กและเยาวชน ทั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กร กลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบสภาเด็กฯ ให้รวมกลุ่มกันรณรงค์ช่วงสงกรานต์ ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมถึงทำกิจกรรมในความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเคารพสิทธิผู้อื่นในระยะยาว ตลอดจนการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยง และอบายมุขทุกรูปแบบด้วย 

ณัฐกานต์ กล่าวว่า 3. ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยาวชน ผลทางกฎหมายของการละเมิดสิทธิ การลวนลามคุกคามทางเพศ การขับขี่ที่เสี่ยงและฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงการ ฝ่าฝืนขายเหล้าให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20ปี การจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อจูงใจเด็กและเยาวชน ซึ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้น เพื่อป้องปรามการกระทำความผิด และ 4. ในระยายาวควรบูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้การเรียนการสอน กิจกรรมในสถาบัน การศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเคารพให้เกียรติในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่น การไม่ใช้ความรุนแรง เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิอื่น  

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์