นิสิต-นักศึกษาพิษณุโลก ถูก จนท.-มหา'ลัย กดดันเหตุทำกิจกรรมล่าชื่อถอน กกต.

เครือข่ายนักศึกษาตั้งโต๊ะลงชื่อถอดถอน กกต. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลง ขอให้ กกต. แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรงไปตรงมา หากผิดพลาดก็ให้แสดงความรับผิดชอบ ขอให้มหาวิทยาลัยคุ้มครองสิทธิ และให้จัดกิจกรรมในนามนักศึกษาได้ หลังถูกเบรคมาแล้วเมื่อสองวันที่ผ่านมา ศูนย์ทนายฯ เล่า นิสิต ม.นเรศวร ล่าชื่อถอน กกต. โดน จนท. ตามติด ข่มขู่เจ้าของสถานที่ ได้ย้ายโต๊ะ 5 ครั้ง

4 เม.ย. 2562 มติชนรายงานว่า ใต้ตึก Library มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มรพส.) จ.พิษณุโลก นักศึกษากลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งโต๊ะให้นักศึกษาและประชาชนลงชื่อถอดถอนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในเอกสารการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 และยังให้มีการร่วมลงชื่อผ่านเว็บไซต์ change.org และแสดงความคิดเห็นด้วย

แกนนำกลุ่มเครือข่ายฯ ได้แถลงการณ์เรียกร้องให้ กกต. ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สองข้อ ได้แก่ หนึ่ง ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงของข้อมูลการเลือกตั้งต่อสาธารณชนโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสบได้ในทุกกระบวนการ สอง หากมีความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบ

นอกจากนั้นยังขอให้ทางมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาทำกิจกรรมถอดถอนรายชื่อ กกต. ในนามนักศึกษา มรภ.พิบูลสงครามอย่างเต็มภาคภูมิ และให้มหาวิทยาลัยมีการคุ้มครองสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ ทั้งยังขอให้สภานักศึกษา หรือองค์กรนักศึกษา มรพส. มีแถลงการณ์เกี่ยวกับการทำงานของ กกต. ในการเลือกตั้ง 2562 นี้

ข้อเรียกร้องเรื่องการขอให้มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ทำกิจกรรมนั้น สืบเนื่องจากเมื่อ 2 เม.ย. ที่ทางเครือข่ายฯ เดิมนั้นจะจัดกิจกรรมลงชื่อถอดถอน กกต. ในนามนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ได้รับการติดต่อจากอาจารย์ท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการติดต่อจากอธิการบดีอีกที โดยสั่งให้มากำชับว่าห้ามจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะล่ารายชื่อถอดถอน กกต. ในมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด เนื่องจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สันติบาลว่าจะมีการจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะลงชื่อถอดถอน กกต. ในมหาวิทยาลัย พร้อมสั่งห้ามใช้ชื่อของมหาวิทยาลัยไปเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางการเมือง ต่อมากิจกรรมก็ถูกยกเลิกไป ก่อนจะมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ โดยในวิดีโอแถลงการณ์ยังระบุว่า มหาวิทยาลัยไม่ยอมให้ใช้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในกิจกรรม เนื่องจากต้องได้รับการยินยอมจากทุกคนเสียก่อน ไม่ใช่เพียงคนบางส่วน

เมื่อ 1 เม.ย. ก่อนวันจัดกิจกรรมหนึ่งวัน วัชรพล นาคเกษม นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้แจ้งกับประชาไทว่า วันนี้เวลาประมาณ 16.00 น. มีเจ้าหน้าที่สันติบาล เข้าไปที่บ้านที่อยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าเป็นการไปตามทะเบียนบ้าน โดยที่บ้านมีเพียงแค่ปู่ที่อยู่ในเวลานั้น วัชรพล ระบุว่า เจ้าหน้าที่ได้สอบถามกับปู่ว่า ที่นี่ใช่บ้านของวัชรพลหรือเปล่า จะมาเช็คเรื่องแกนนำถอดถอน กกต. เฉยๆ ไม่มีอะไร จากนั้นได้สอบถามว่า ตนเรียนอยู่ที่ไหน พ่อแม่ชื่ออะไร เบอร์โทรอะไร

ศูนย์ทนายฯ เล่า นิสิต ม.นเรศวร ล่าชื่อถอน กกต. โดน จนท. ตามติด ข่มขู่เจ้าของสถานที่ ได้ย้ายโต๊ะ 5 ครั้ง

ด้านศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่า นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ก็ถูกปิดกั้นการทำกิจกรรมล่ารายชื่อเช่นกัน มีการย้ายสถานที่ตั้งโต๊ะถึงห้าครั้งเพราะมหาวิทยาลัยสั่งห้ามทำกิจกรรมและยังมีการกดดันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมกล่าวกับศูนย์ทนายฯ ว่า มีเพื่อนในหลายมหาวิทยาลัยทำกิจกรรมล่าชื่อถอดถอน กกต. เพราะเห็นว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใส เดิมมีการกำหนดทำกิจกรมล่ารายชื่อระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562 แต่ในวันแรก (28 มี.ค.) มีเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบหนึ่งหนายเข้ามาดูกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคอยตามถายรูป และต่อมาทราบว่าทหารไปพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ต่อมากลุ่มนิสิตที่จัดกิจกรรมถูกคณบดีคณะสังคมศาสตร์เรียกเข้าพบ แจ้งว่าผู้บริหารไม่อนุญาตให้ทำกิจกรรมล่ารายชื่อ แม้คณบดีจะไม่เห็นด้วยแต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และขอให้กลุ่มนิสิตไม่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อเปลี่ยนสถานที่ไปยังร้านค้านอกมหาวิทยาลัยและร้านถ่ายเอกสารแห่งหนึ่งในวันถัดๆมา ก็ยังถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบมาเฝ้า บางครั้งก็มาสอบถามยอดผู้ลงชื่อ

ในวันที่ 1 เม.ย. ร้านเอกสารร้านเดิมบอกกับกลุ่มนิสิตว่าไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมล่ารายชื่อ เพราะมีเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจเข้าไปพูดคุย บอกว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการยุยงปลุกปั่น ไม่ให้ทางร้านสนับสนุน กลุ่มนิสิตจึงนำโต๊ะไปตั้งบริเวณข้างรั้วมหาวิทยาลัยแทน ในเวลาต่อมา รุ่นพี่ของนิสิตเสนอให้ย้ายสถานที่ไปทำกิจกรรมในตลาดนัดใกล้มหาวิทยาลัย เมื่อไปจัดก็ยังมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบคอยติดตามและมีสันติบาลไปสอบถามว่าจะมีกิจกรรมอีกหรือไม่ และจะไปที่ใด กลุ่มนิสิตก็ตอบว่ากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว

ภาพในงานที่ มรพส.

หมายเหตุ: ประชาไทเพิ่มเติมเนื้อหา แก้ไขพาดหัวและโปรยเมื่อเวลา 21.38 น. ของวันที่ 4 เม.ย. 2562

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์