'ต้านคอร์รัปชัน' ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี โปร่งใส

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ออกจม.เปิดผนึก จี้ บอร์ด ทอท. ดูแลให้การประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบินโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนกับสาธารณะ

4 เม.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  เรื่อง บทบาทคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  กรณีการเปิดประมูลดิวตี้ฟรี 4 สนามบิน

โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า

“ตามที่ ทอท. ได้เปิดให้มีการประมูลสัมปทานร้านค้าปลอดภาษีและอากร (Duty Free Shop) ใน 4 สนามบินหลักของประเทศ อันนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามอย่างกว้างขวางจากสังคม ถึงความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะเห็นได้ว่าข้อท้วงติงที่เกิดขึ้นหลากหลายนั้น มีข้อมูลหลักฐานสนับสนุนที่อ้างอิง จากบทเรียนความสำเร็จของสนามบินชั้นนำในต่างประเทศ ข้อเสนอจากสถาบันในอุตสาหกรรมค้าปลีกและรายงานผลการศึกษาของนักวิชาการ ขณะที่การชี้แจงของ ทอท. ยังขาดข้อมูลและสถิติสนับสนุนชัดเจนพอที่จะทำให้สาธารณชนสามารถเข้าใจ เชื่อถือและตรวจสอบได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เห็นว่าปัจจุบัน ทอท. มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีบทบาทสำคัญของประเทศ และยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย จึงมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงกระทำ ในระดับสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งเกียรติภูมิขององค์กร ผู้บริหาร บุคลากร และคณะกรรมการที่ประกอบด้วยข้าราชการ อดีตข้าราชการ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลฝ่ายบริหาร จึงต้องกระทำโดยยึดหลักความระมัดระวัง รอบคอบ และการตัดสินใจใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ได้รับจากฝ่ายบริหารอย่างครบถ้วน เพียงพอมีหลักการ น่าเชื่อถือ ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เชื่อว่าคนไทยต้องการเห็นคณะกรรมการ ทอท. ให้ความสำคัญในการดำเนินการอย่างมีธรรมาภิบาลสูงสุด และจริงจังในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน มีหลักการน่าเชื่อถือและตรวจสอบได้อย่างเพียงพอเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและยอมรับ

อนึ่ง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ พร้อมให้การสนับสนุน ทอท. ในการรวบรวมข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการเปิดประมูลครั้งนี้ และการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชอบธรรม  มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคม”

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ บอร์ด ทอท. มีดังนี้ ประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ, นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ รองประธานกรรมการ, พลอากาศโท ประกิต ศกุณสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ, วราห์ ทองประสินธุ์  ประธานกรรมการธรรมาภิบาล, นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, ธวัชชัย อรัญญิก, มานิต นิธิประทีป, มนัส แจ่มเวหา ,พลตำรวจโท มนู เมฆหมอก, กฤษฎา จีนะวิจารณะ, สุทธิรัตน์ รัตนโชติ, ธานินทร์ ผะเอม, สราวุธ เบญจกุล, กฤชเทพ สิมลี และ ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์