วันแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ เรียกร้องให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

1 พ.ค. 2562 เวลาประมาณ 8.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) มีกิจกรรมเดินขบวนจากด้านหน้าประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยได้ตั้งริ้วขบวนเดินไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี (สสค.ปทุมธานี) จากนั้นได้เชิญผู้แทนแต่ละสหภาพแรงงานกล่าวคำปราศัยด้านหน้า สสค.ปทุมธานี 

ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมการสากล 2562 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านนายสมพจน์ กวางแก้ว หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นอกจากปัญหาในเชิงนโยบายแล้วก็ยังมีปัญหาในพื้นที่ ที่พี่น้องสหภาพแรงงานให้ทาง สสค.ปทุมธานีช่วยแก้ไข โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงมีดังต่อไปนี้

1. ให้มีมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ดังนี้ (1) ให้ยกเลิกการขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (2) ให้นำนโยบาย 'รถเมล์-รถไฟฟรี' กลับมาบริการประชาชนอีกครั้ง (3) ให้ยกเลิกการเก็บ 'ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ' / 'ค่าไฟฟ้าผันแปร' (หรือค่า Ft) (4) ให้รัฐมีมาตรการเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม

2. ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 425 บาท เท่ากันทั่วประเทศ 3. ให้รัฐเร่งให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิการรวมกลุ่ม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2491) และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) โดยเร็ว

4. ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสำนักงานประกันสังคมมีสถานะเป็นองค์กรมหาชน และมีตัวแทนของผู้ใช้แรงงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เนื่องด้วยผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 5. ให้รัฐจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราเดียวกันกับนายจ้างและผู้ประกันตน

6. ให้มีระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ แก่ผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานอยุ่ในต่างประเทศไทยทุกคน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้องจ่ายเงินสมทบล่วงหน้า 7. ให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 2,000 บาท เท่ากันทุกช่วงอายุ และ 8. ให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ ของประชาชน

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์