วันแรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ เรียกร้องให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว

1 พ.ค. 2562 เวลาประมาณ 8.30 น. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) มีกิจกรรมเดินขบวนจากด้านหน้าประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โดยได้ตั้งริ้วขบวนเดินไปยังสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี (สสค.ปทุมธานี) จากนั้นได้เชิญผู้แทนแต่ละสหภาพแรงงานกล่าวคำปราศัยด้านหน้า สสค.ปทุมธานี 

ต่อมาเวลาประมาณ 10.00 น. กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงได้ทำการยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันกรรมการสากล 2562 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านนายสมพจน์ กวางแก้ว หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นอกจากปัญหาในเชิงนโยบายแล้วก็ยังมีปัญหาในพื้นที่ ที่พี่น้องสหภาพแรงงานให้ทาง สสค.ปทุมธานีช่วยแก้ไข โดยข้อเรียกร้องของกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงมีดังต่อไปนี้

1. ให้มีมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ดังนี้ (1) ให้ยกเลิกการขึ้นค่าโดยสารรถสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยเฉพาะรถสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ (2) ให้นำนโยบาย 'รถเมล์-รถไฟฟรี' กลับมาบริการประชาชนอีกครั้ง (3) ให้ยกเลิกการเก็บ 'ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ' / 'ค่าไฟฟ้าผันแปร' (หรือค่า Ft) (4) ให้รัฐมีมาตรการเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างเป็นรูปธรรม

2. ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 425 บาท เท่ากันทั่วประเทศ 3. ให้รัฐเร่งให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิการรวมกลุ่ม ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 2491) และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) โดยเร็ว

4. ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสำนักงานประกันสังคมมีสถานะเป็นองค์กรมหาชน และมีตัวแทนของผู้ใช้แรงงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เนื่องด้วยผู้ใช้แรงงานเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 5. ให้รัฐจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราเดียวกันกับนายจ้างและผู้ประกันตน

6. ให้มีระบบประกันสุขภาพมาตรฐานเดียวทั่วประเทศ แก่ผู้ที่พักอาศัยหรือทำงานอยุ่ในต่างประเทศไทยทุกคน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้องจ่ายเงินสมทบล่วงหน้า 7. ให้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 2,000 บาท เท่ากันทุกช่วงอายุ และ 8. ให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆ ของประชาชน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์