แนะ 'วิศวกร' ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงงาน ใหม่


ที่มาภาพประกอบ: pxhere (CC0)

ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการ สภาวิศวกร เปิดเผยว่ากฎหมายโรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศไปเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมา และจะมีผลใช้บังคับปลายเดือน ต.ค. 2562 นี้มีผลต่อวิชาชีพวิศวกรรรมและสภาวิศวกรจะมีบทบาทอย่างมากที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะผู้ดูแลและให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ทั้งนี้ในกฎหมายโรงงานฉบับใหม่ดังกล่าว กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายโรงงาน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ดำเนินการและต้องได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อีกทั้งยังกำหนดต่อไปอีกว่าผู้ตรวจสอบเอกชน ต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม และเคมี ของสภาวิศวกร ให้เป็นผู้ตรวจสอบโรงงาน และเครื่องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ได้แก่ อาคารโรงงาน เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า การวางผังโรงงาน ถังปฏิกริยาทางเคมี ตลอดจนระบบบำบัดมลพิษโรงงาน รวมไปถึงของเสียอันตราย  พร้อมทั้งจัดทำและรับรองรายงานการตรวจสอบ อันเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐ  โดยวิศวกรเหล่านี้เป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งกฏหมายกำหนดให้ผู้ตรวจสอบเอกชนดังกล่าว ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ยังไม่หมดอายุและต้องไม่ถูกพักใช้ใบอนุญาต จากสภาวิศวกรเท่านั้น

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบเอกชนเหล่านี้ ยังต้องยื่นขอรับใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน พร้อมกับกำหนดบทลงโทษวิศวกรที่ตรวจสอบหรือรับรองด้วยว่า หากกระทำโดยไม่มีใบอนุญาต หรือกระทำในขณะที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือรายงานที่เป็นเท็จ จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการสภาวิศวกรกล่าวทิ้งท้ายในเรื่องนี้ด้วยว่า “โอกาสทองสำหรับวิศวกรไทยที่มีใบอนุญาตของสภาวิศวกรมาถึงแล้วโดยมาพร้อมกับความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณวิชาชีพของตัววิศวกรเอง ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถของตนในการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ด้วย”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์