กวีประชาไท: อยู่

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

คนช่วงวัยหนึ่งทะยอยตายกันไป
การผลัดรุ่นเป็นจริงเสมอ
กาลเวลาเคลื่อนพาคนรุ่นหนึ่งทะยอยจากไป
ไม่มีคนอยู่ค้ำฟ้า 
ไม่มีคนอยู่เหนือความตาย

เมื่อตาย
ความจริงจะอยู่
ความจริงใต้พรมก็อยู่เช่นกัน
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์