กวีประชาไท: ขวานทองของชาวนากับงูเห่า เรื่องเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ในน้ำมีปลา    ในนามีข้าว...
ใครเล่าขโมย    มูลค่าข้าว ชาวนาหาย

ในน้ำมีปลา    ในนามีเหล้า...
ใครเล่าลักเหล้า    ของชาวนาไปขาย

ในน้ำมีปลา    ในนามีงูเห่า
ใครฝากงูเห่า    ชาวนาเลี้ยง
ที่เถียงนาคือคราตาย.

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์