มธ.จัดงานวันปรีดี พนมยงค์ 62 ขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาไทยสู่ภูมิทัศน์ใหม่

ทุกภาคส่วนร่วม “วันปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.2562” รำลึกผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาไทยให้เกิดความเท่าเทียมกัน เปิดเวทีอภิปรายปรับบทบาทอุดมศึกษาไทยท่ามกลางวิกฤตผู้เรียนที่ลดลงและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ “อภิสิทธิ์” ชี้ควรมุ่งสู่อุดมศึกษาเพื่อมวลชน ขยายฐานผู้เรียนสูงวัยและสตาร์ทอัพ ปลดล็อคพันธนาการภาครัฐเพื่อให้หลักสูตรเกิดความคล่องตัว

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562” เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” โดยมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานทูตต่างประเทศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พรรคการเมือง ผู้บริหาร คณาจารย์และองค์การนักศึกษา ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์แก่ระบบการศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ท่านจึงไม่เพียงเป็นแบบอย่างความภาคภูมิใจของชาวธรรมศาสตร์ทุกคน แต่รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อมนุษยชาติและสังคมโลก

ในงานยังมีพิธีมอบโล่รางวัล “ปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2562 แก่นักศึกษาดีเด่น ได้แก่ ศิวนาถ โปษยาอนุวัตร์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ และรางวัล “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2562 ให้แก่ ทัชภูมิ ทุมสวัสดิ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม สำคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไร” พร้อมการอภิปรายเรื่อง “อนาคตอุดมศึกษาไทย : จากบ่อน้ำบำบัดความกระหายสู่ความหลากหลายของการเรียนรู้” ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ส่วนหนึ่งเพราะต้องการผู้มีความรู้เรื่องการเมืองการปกครอง และเป็นบ่อบำบัดความกระหายความรู้ของประชาชนโดยปีแรกที่เปิดมีผู้สมัครเรียนถึง 7,094 คน 

“ทุกวันนี้เรามีนักศึกษาถึง 4 หมื่นคน ถือว่ามากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยมาตรฐานโลกมี 2 หมื่นคน ดังนั้นเราอย่าคิดว่าปริมาณผู้เรียนลดลงแล้วจะวิกฤต แต่นี่คือโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะปรับตัวให้คนเกิดวิธีคิดใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะอนาคตเรามีระบบ ai ช่วยทำให้เกิดความรู้มหาศาล สิ่งสำคัญคืออาจารย์ต้องสอนทักษะให้เด็กรู้จักการเป็นผู้นำ การเข้าหาผู้คน ความเป็นธรรมและความยุติธรรม” ศ.ดร.สมคิด กล่าว

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่อยากให้สังคมมองการศึกษาเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณผู้เรียนลดลง แต่ควรปรับให้เป็นระบบอุดมศึกษาของมวชน ขยายโอกาสไปสู่คนทุกกลุ่ม เน้นคุณภาพและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ สร้างกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนหนังสือเป็นผู้ให้ทักษะว่าจะนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ตอบสนองคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระและสตาร์ทอัพ สนใจเรียนหลายสาขาวิชาแต่ไม่ใช่คณะใดคณะหนึ่ง  

อภิสิทธิ์ มองว่า ขณะนี้โจทย์การศึกษาเปลี่ยนไป การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่จำเป็นต้องมีมาก ภาครัฐควรจัดงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมีอิสระคล่องตัว กำกับคุณภาพและมาตรฐานเท่านั้น  

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.  มองว่า ขณะนี้คือการปรับภูมิทัศน์การศึกษาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. คนรุ่นใหม่มีวิธีการเรียนรู้ ไลฟ์สไตล์ ความใฝ่ฝันในอาชีพที่แตกต่างจากอดีต จึงต้องจัดโครงสร้างที่ตรงกับความต้องการ 2. เทคโนโลยีทำให้เกิดสื่อการเรียนรู้และศาสตร์ใหม่ๆ เน้นการสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง 3. สร้างโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น เช่นสังคมผู้สูงวัย การปรับทักษะแรงงานโดยผ่านสถาบันอุดมศึกษา 

ทั้งนี้ ระบบการศึกษาไทยกำลังเผชิญโจทย์ใหญ่คือเรามีโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นแห่ง แต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผู้เรียนไม่ถึง 120 คน มากถึง 1.7 หมื่นแห่ง จึงขาดความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆ และอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีครูเกษียณอายุอีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงแต่ละปีมีเด็กที่ออกจากระบบด้วยปัญหาต่างๆ กัน เช่น ท้องก่อนวัย ความรุนแรงในชั้นเรียน ฯลฯ ทุกอย่างล้วนทำให้เราไม่สามารถรออยู่แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้ต่อไปจะต้องช่วยกันสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพขึ้นมาด้วย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์