กอ.รมน. เผยใช้ 735 ชุดปฏิบัติการ กดดันผู้ก่อเหตุ ลดความรุนแรงชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าตามที่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้กำหนดนโยบายงานเร่งด่วนสำคัญ จำนวน 3 งาน ได้แก่ การควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย, การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง นั้นสำหรับการปฏิบัติในงานการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัยจะใช้การปฏิบัติ เชิงรุก และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ด้วยการจัดกำลังเชิงรุก จำนวน 735 ชุดปฏิบัติการเข้าไปอยู่ในบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกดดัน จำกัดเสรี ผู้ก่อเหตุรุนแรงทั้งในหมู่บ้านเชิงเขา และหมู่บ้านเพ่งเล็ง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพร้อมกันทุกพื้นที่ โดยปฏิบัติร่วมกับกำลังภาคประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดตั้งด่านตรวจ 1 ด่านตรวจต่อ 1 หมู่บ้าน เพื่อกดดันไม่ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้องหลบหนี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้พี่น้องประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐที่ต้องการความสงบปราศจากเหตุ รุนแรง สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ยังคงเปิดโอกาสให้เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามโครงการพาคนกลับบ้าน 

จากการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญของ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุก จำนวน 735 ชุดปฏิบัติการ เข้ากดดันจำกัดเสรีผู้ก่อเหตุรุนแรง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมาจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนว่าสามารถควบคุมและลดการก่อเหตุรุนแรงลงได้อย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบจากสถิติการก่อเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนใน 3 ปี ย้อนหลัง โดยเฉพาะห้วง 10 วันแรก และ 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน พบว่า ในปี 2559 มีการลอบวางระเบิดและการสูญเสียมากที่สุด และลดลงมาตามลำดับ โดยในปี 2562 พบว่าสถิติการก่อเหตุรุนแรงในห้วงเดือนรอมฎอนลดลงจากปี 2561 กว่า 66 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ตอบรับตามนโยบายเร่งด่วนสำคัญของแม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ให้ปลอดภัย ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะห้วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติศาสนกิจ ในห้วง เดือนรอมฎอน แห่งความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือให้ช่วยกันเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติ หรือบุคคลที่ต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ของท่าน หรือ โทร ที่สายด่วน 1341 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถ แจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ. 41 ปณ. ยะลา 95000
 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์