กวีประชาไท: แด่ นักประชาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

การข่มขู่คุกคามความเคลื่อนไหว
อำนาจไม่เปิดเผยความเห็นต่าง
ตามตีฟาดดักคนตามหนทาง
รัฐนั่นสร้างอำนาจความหวาดกลัว

โดนวันนี้ชีวิตนักกิจกรรม
ป่าเถื่อนย้ำความถ่อยสถุลชั่ว
ปกครองระบอบครอบงำควายวัว
อย่าโงหัวขึ้นมาประชาชน

มันน่าเศร้าเท่าไหร่ไม่ต้องถาม
ไม่ต้องตามถามเหตุหาเหตุผล
ผิดปกติอยุติธรรมชอบกล
สร้างสับสนคนกลัว-ยากตัวการ

ทั้งหมดบทบาทต้านอำนาจรัฐ
มือตีนหมัดมอบให้ใครต่อต้าน
มันรังแกแน่ชัดรัฐเผด็จการ
ใครต่อต้านตัดไฟแต่ต้นลม

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์