กลุ่ม นศ. แม่โจ้-มธ. ค้านสืบทอดอำนาจ ประณามศิษย์เก่าหนุน 'บิ๊กตู่' ในสภา

พรรคโดมปฏิวัติแถลง ค้านสืบทอดอำนาจ ประณามศิษย์เก่า บุคลากร มธ. ลงคะแนนเสียงในรัฐสภาเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกฯ ต่อ พรรคเสรีอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ค้านสืบทอดอำนาจ ไม่เท่านั้น ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เคยแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว. ด้วย ด้านกลุ่มใต้เตียง มธ. เปิด 11 ชื่อชาว มธ. ที่โหวตให้ 'บิ๊กตู่' เป็นนายกฯ

6 มิ.ย. 2562 พรรคโดมปฏิวัติ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนของพรรคต่อการสืบทอดอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และประณามศิษย์เก่าและอดีตบุคลากร มธ. ที่ลงคะแนนเสียงเลือกประยุทธ์ในสภาเมื่อวานนี้ (5 มิ.ย.) ซึ่งถือเป็นเรื่องน่าอับอาย

แถลงการณ์พรรคโดมปฏิวัติ

เรื่อง จุดยืนของพรรคต่อการสืบทอดอำนาจ

พรรคโดมปฏิวัติมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รัฐสภาได้ลงมติรับรองให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อ และเสียใจยิ่งกว่าที่ทราบว่ามีศิษย์เก่า อดีตอาจารย์ และอดีตบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมลงมติรับรองพลเอกประยุทธ์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายโกวิทย์ พวงงาม อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นับว่าน่าอับอายยิ่งที่ชาวธรรมศาสตร์มีส่วนช่วยให้พลเอกประยุทธ์และพวกสืบทอดอำนาจของพวกตน

พรรคโดมปฏิวัติเชื่อว่าจิตวิญญาณธรรมศาสตร์คือการพิทักษ์ประชาธิปไตย การยอมตนเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจถือเป็นการทำลายประชาธิปไตย และนับเป็นการกระทำที่ไม่เคารพประวัติและจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประณามศิษย์เก่า รวมถึงอดีตอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบทอดอำนาจดังกล่าว และขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าเพิกถอนเกียรติยศทั้งหมดที่เคยมอบให้แก่บุคคลเหล่านั้น

พรรคโดมปฏิวัติขอเรียกร้องให้ประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจเพื่อคืนประชาธิปไตยให้สังคม

"เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"

พรรคโดมปฏิวัติ
6 มิถุนายน พ.ศ.2562

#ตั้งรัฐบาล #ใครเลือกมึง #notmyPM

ด้านพรรคเสรีอินทนิล กลุ่มกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ออกแถลงการณ์คัดค้านการสืบทอดอำนาจ และระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกฯ ตามรัฐธรรมนูญ และทางพรรคเสรีอินทนิลพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ตราบใดที่พรรคเหล่านั้นยังยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย แถลงการณ์มีใจความว่า 

แถลงการณ์พรรคเสรีอินทนิล
เรื่อง จุดยืนของพรรคเสรีอินทนิลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่5 มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการเปิดรัฐสภาอภิปรายรับรองผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทางพรรคเสรีอินทนิลมีความเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งต่อรัฐสภาที่ลงมติรับรองให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2 หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งนี้จากการรัฐประหาร ปี2557 ด้วยคะแนนเสียง500 คะแนนต่อ 244 คะแนน ดังนั้นทางพรรคเสรีอินทนิลจึงมองว่าการลงมติของรัฐสภามีความไม่สง่างามดังต่อไปนี้

1. พลเอกประยุทธ์มีพฤติการณ์ล้มล้างรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย เนื่องมาจากการทำรัฐประหารวันที่22 พฤษภาคม 2557 อีกทั้งมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดการคอรัปชั่นในภาครัฐ และจงใจละเลยการตรวจสอบการคอรัปชั่นของข้าราชการทุกระดับชั้น อีกทั้งพลเอกประยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงแหน่งนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

​2. พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีละเมิดสิทธิ ปิดกั้นเสรีภาพ รวมถึงการปล่อยปละให้มีการคุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน และการมีมาตรา44 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ เช่น เหตุการณ์ปิดเหมืองทองอัครา ทำให้รัฐบาลไทยโดนฟ้อง

3. การลงมติในครั้งนี้ให้สิทธิสมาชิกวุฒิสภาให้ลงคะแนนเสียงด้วย ซึ่งตามธรรมเนียมของระบอบประชาธิปไตย สมาชิกวุฒิสภาไม่ควรมีสิทธิในการลงคะแนนรับรองนายกรัฐมนตรี เพราะ สมาชิกวุฒิสภามิได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน แต่มาจากการสรรหาของคณะกรรมการที่มีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ ผู้เป็นส่วนหนึ่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้นการที่สมาชิกวุฒิสภารับรองพลเอกประยุทธ์นั้นขัดต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้ว ยังเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะเป็นการกระทำที่มีลักษณะต่างตอบแทน

พรรคเสรีอินทนิลเชื่อว่าการอภิปรายและลงมติในวันนี้เป็นเพียงก้าวแรกที่จะนำประเทศกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยสากล พรรคเสรีอินทนิลของแสดงจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์และพวกพ้อง และพรรคเสรีอินทนิลจะดำเนินงานในมหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์ระบอบประชาธิปไตยและพร้อมที่สนับสนุนทุกพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ตราบที่พรรคเหล่านี้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ด้วยความเคารพต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พรรคเสรีอินทนิล
​6 มิถุนายน พ.ศ 2562

ปฏิกิริยาของสถานศึกษาต่อการเมืองในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ได้มีด้านเดียว ในอดีต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีภาพแสดงความยินดีต่อศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

 

ที่มา:twitter/genever

ใต้เตียง มธ. เผย 11 ชาว มธ. หนุนบิ๊กตู่

วันนี้ (6 มิ.ย. 2562) เฟสบุ๊คเพจใต้เตียง มธ. เปิดเผยรายชื่อชาว มธ. ที่สนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกฯ ใจความว่า

1.นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ สส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย 
-อดีต อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ลูกชายนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน สส.พรรคประชาธิปัตย์ 
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.นายโกวิทย์ พวงงาม สส.พรรคพลังท้องถิ่นไทย 
-อดีตคณบดี 2 สมัย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์
-รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.มาดามเดียร์ นางวทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ 
-ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในเชียร์ลีดเดอร์ธรรมศาสตร์

6.นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.พรรคประชาธิปัตย์ 
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.นายคำนูณ สิทธิสมาน สว.คสช.ลากตั้ง 
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.นายกล้านรงค์ จันทิก สว.คสช.ลากตั้ง
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

9.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคประชาชนปฏิรูป
-ปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่10 (EPA10) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สว.คสช.ลากตั้ง
-นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สว.คสช.ลากตั้ง
-เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์